dnes je 18.4.2024

Najnovšie

Dovolenka na zotavenie v praxiGarancia

17.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Právo zamestnanca na platenú dovolenku garantuje Ústava Slovenskej republiky v článku 36, ktorej účelom je regenerácia pracovnej sily zamestnanca.  Praktický príklad:  Zamestnankyňa bola od 20.10.2023 do 11.7.2024 dočasne práceneschopná. Od 12.7.2024 nastupuje na čerpanie ...

Denný vymeriavací základ pre výpočet náhradu príjmu pri DPN v roku 2025Garancia

17.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Náhrada príjmu pri vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca (ďalej aj „DPN”) sa vypočíta z denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorý sa považuje za základný parameter (ďalej aj „DVZ”) a ktorého výška závisí od hrubého príjmu zamestnanca. DVZ sa určí ako ...

Kedy zaniká nárok na rodičovský príspevok v roku 2024Garancia

17.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Poskytovanie rodičovského príspevku upravuje zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nárok na rodičovský príspevok poskytovaný oprávnenej osobe v roku 2024  zaniká: od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci ...

Ako viem, že som vyhorela/l? - rozhovor s odborníčkou Zuzanou ReľovskouPodcastGarancia

17.4.2024, Zuzana Reľovská, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:48:01

... V profesijnom živote každého človeka môže dôjsť k vyhoreniu. Čo robiť? Ako to prekonať? Ako fungovať ďalej? Odborníčka na problematiku "vyhorenia" Zuzana Relovská rozpráva aj o vlastnej životnej situácií a o jej skúsenostiach z praxe. Možno aj Vy ste v etape profesijného života vyhorením prešli alebo ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Biznis etiketa v roku 2024PodcastGarancia

17.4.2024, Katarína Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:52:07

... Biznis etiketa je súčasťou pracovného života každého jedného z nás. Je na nás ako budeme pri pracovných stretnutiach postupovať, a taktiež je na nás či budeme vedieť ako máme z hľadiska etikety v určitých situáciách reagovať. Prinášame pre vás podcast s jednou z najlepších odborníčok na protokol a biznis ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Hodnota bodu pre úrazové dávky sa v tomto roku zvýšila na 28,60 euraGarancia

16.4.2024, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok, je v tomto roku 28,60 eura. V predchádzajúcom roku predstavovala sumu 26,08 eura, hodnota bodu sa teda zvýšila o 2,52 eura. Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok, je v tomto roku 28,60 eura. V predchádzajúcom ...

Sociálna poisťovňa začala vyplácať príspevok za prácu v obecnej políciiGarancia

15.4.2024, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Sociálna poisťovňa rozhoduje o príspevku za prácu v obecnej polícii od začiatku roka 2024. V týchto dňoch poberatelia príspevku dostávajú na svoje účty, resp. poštovou poukážkou prvé mesačné výplaty tohto príspevku spolu s doplatkom od dátumu nároku na príspevok. Sociálna poisťovňa posudzuje žiadosti ...

Program „Právo na prvé zamestnanie“ štartujeGarancia

15.4.2024, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Od 10. apríla 2024 môžu zamestnávatelia podávať žiadosti na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny o finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie. Od 10. apríla 2024 môžu zamestnávatelia podávať žiadosti na úrady ...

Zamestnávatelia, plánujete vyslať svojich pracovníkov do štátov EÚ? Zúčastnite sa bezplatného poradenského stretnutiaGarancia

15.4.2024, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Pozývame vás na podujatie pre slovenských zamestnávateľov so zameraním na vysielanie pracovníkov v stavebnom sektore, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2024 v Bratislave. Pozývame vás na podujatie pre slovenských zamestnávateľov so zameraním na vysielanie pracovníkov v stavebnom sektore, ktoré ...

Aktuálne zmeny v mzdovom účtovníctve v roku 2024ZáznamGarancia

12.4.2024, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:34

... Vo webinári si zhrnieme aktuálny stav mzdovej učtárne s ohľadom na legislatívu ovplyvňujúcu výpočet miezd. V Zákonníku práce si pripomenieme aktuálne hodnoty minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov. Rovnako sa budeme venovať aktuálnym sadzbám príplatkov k mzde v zmysle Zákonníka práce. Prejdeme ...

Prístupné pre: MUP profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2022Archív

10.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Krátenie dovolenky je žiaduce vnímať tak, že zamestnancovi, ktorý odpracoval najmenej 60 dní v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa, síce vznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok, avšak z dôvodu najmä prekážok v práci na jeho strane (ktoré sa na účely dovolenky ...

Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2024Garancia

24.1.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Od 1. januára 2024 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce č. 530/2023 Z. z. V prípade zákona č. 530/2023 Z. z. ide o zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. V čl. VI sa novelizuje v dvoch bodoch aj Zákonník ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Preplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru v roku 2021Archív

21.4.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Eva Gášpárová Zamestnancovi za vyčerpanú dovolenku patrí podľa § 116 ods. 1 ZP Zákonníka práce náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Ak zamestnanec nevyčerpá dovolenku do konca nasledujúceho kalendárneho roku, zamestnávateľ je podľa § 116 ods. 2 Zákonníka práce povinný vyplatiť mu náhradu ...

Prečo je nevyhnutné mať vypracované vnútorné predpisy (vlastné smernice) k Zákonníku práceGarancia

19.6.2023, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. , Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.  Stiahnuť dokument Vnútorné predpisy zamestnávateľa k Zákonníku práce v oblasti odmeňovania, odstupného, odchodného a stravovania V zmysle Zákonníka práce je možné konkrétne podmienky odmeňovania ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Rozvrhnutie pracovného času v nepretržitej prevádzke z pohľadu Zákonníka práce v roku 2021Archív

23.1.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Eva Gášpárová Pracovný čas podľa § 85 ods. 1 ZP Zákonníka práce je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. V súvislosti s rozvrhnutím pracovného času Zákonník práce vymedzuje: - ustanovený týždenný pracovný ...

viac článkov
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Biznis etiketa v roku 2024

Biznis etiketa je súčasťou pracovného života každého jedného z nás. Je na nás ako budeme pri pracovných stretnutiach postupovať, a taktiež j...

Ako viem, že som vyhorela/l? - rozhovor s odborníčkou Zuzanou Reľovskou

V profesijnom živote každého človeka môže dôjsť k vyhoreniu. Čo robiť? Ako to prekonať? Ako fungovať ďalej? Odborníčka na problematiku "vyh...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ