dnes je 18.6.2024

Input:

Zmeny v Zákonníku práce od 1. 3. 2024

9.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.1.1 Zmeny v Zákonníku práce od 1. 3. 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR”) dňa 28. júna 2023 schválila rozsiahlu zmenu v práve obchodných spoločností, ktorá bude mať priamy aj nepriamy dopad na pracovné právo.

Z dôvodovej správy, ktorá bola predložená do NR SR môžeme vybrať nasledujúce:

  • návrh zákona reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (ďalej len „smernica (EÚ) 2019/2121”)  do slovenského právneho poriadku.

  • rovnako je cieľom návrhu vyhotovenie jednotnej, ucelenej a prehľadnej právnej úpravy splynutí, zlúčení, rozdelení, zmeny právnej formy a tiež ich cezhraničných alternatív, ktorá nahrádza aktuálne platnú právnu úpravu. V súčasnosti je