dnes je 13.7.2024

Input:

Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancov

10.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.8.1 Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancov

JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Ing. Ľuboslava Minková;


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO):  
   
Názov vnútropodnikovej smernice:  Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancov  
Prílohy:     
Číslo smernice:     
Rozsah platnosti:     
Za správnosť smernice zodpovedá:     
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:     
Platnosť smernice pre obdobie:     
Schválil:     

(Názov spoločnosti) v súlade s § 84 ZP po dohode so zástupcami zamestnancov ako súčasť pracovného poriadku vydáva tento

Interný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancov


Komentár (je len informatívneho charakteru, nie je súčasť smernice):

Nároky zamestnancov na zabezpečenie stravovania upravuje § 152 ZP. Z tohto ustanovenia vyplývajú pre