dnes je 5.10.2022

Mzdový list zamestnancaArchív

27.9.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdový list zamestnanca v roku 2021Archív

25.1.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na čo nezabudnúť pred koncom roka zo strany mzdovej účtovníčky

26.12.2016, Marta Weberová, NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právomoci exekútora vo vzťahu k zamestnávateľovi v roku 2015Garancia

26.10.2015, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti v priebehu rokaGarancia

8.1.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti zamestnávateľa a zamestnancaGarancia

31.3.2017, Ing. Dagmar Piršelová Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Rekreačný príspevok - nezúčtovanie v mzde v roku 2021Archív

25.2.2021, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Novela zákonníka práce 2018 - najdôležitejšie zmenyZáznam

9.4.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:37:36

Prístupné pre: MUP profi plus

Postavenie ženy (tehotná, materská dovolenka, rodičovská dovolenka) z hľadiska dane z príjmov zo závislej činnostiArchív

7.6.2021, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zúčtovanie preddavkov na daň zamestnanca za rok 2016

12.4.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Je potrebné spraviť opravný mesačný výkaz a doplatiť poistné?

15.3.2013, PaedDr. Bc. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zamestnávateľaGarancia

8.1.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Finančný príspevok - daňový náklad v roku 2021Archív

28.5.2021, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Doručovanie upovedomenia o začatí exekúcie zamestnávateľomGarancia

19.9.2022, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Príspevok na podporu udržania v zamestnaní a jeho zdanenie

28.10.2011, Ing. Dagmar Piršelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti mzdovej účtovníčky - zdaňovanie príjmov FO zo závislej činnostiGarancia

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Novela Zákonníka práce a ďalších zákonov účinná od 1. mája 2018 a 1. mája 2019Archív

28.2.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Doručovanie upovedomenia o začatí exekúcie zamestnávateľom

28.11.2016, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybrané povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom

5.2.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mimoriadny príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnanca v roku 2020Archív

9.3.2020, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnancaGarancia

23.8.2022, JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Smernica o poskytovaní a sprístupňovaní alebo zverejňovaní osobných údajovGarancia

21.4.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zamestnanec na daňové účelyGarancia

8.1.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Druhy príjmovGarancia

14.5.2019, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmovGarancia

8.1.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Náhrada mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru v roku 2021Archív

29.11.2021, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dôležité termíny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020Archív

21.1.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako postupovať pri exekučných zrážkachGarancia

29.9.2016, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti mzdovej účtovníčky začiatkom roka a zmeny vymeriavacích základov od 1.1.2016

19.1.2016, Ing. Anna Križanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Termíny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2021Garancia

7.2.2022, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Termíny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2021Garancia

18.1.2022, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti mzdovej účtovníčky v roku 2018Archív

19.1.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Darčekové poukážky pre zamestnancov a ich zúčtovanieArchív

9.3.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti po skončení rokaGarancia

8.1.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti a ďalších údajoch za rok 2016Archív

15.2.2017, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Registratúrny plán (návrh)Archív

8.6.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021Garancia

21.1.2022, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registratúrny plán (štruktúra)Archív

8.6.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Organizačný poriadokGarancia

26.4.2022, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Príspevky na rekreáciu zamestnancov

27.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer