dnes je 18.6.2024

Mzdový list zamestnancaArchív

27.9.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsah mzdových listovArchív

12.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdový list zamestnanca v roku 2021Archív

25.1.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdové listy zamestnancov poberajúcich nepeňažné príjmyArchív

9.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický pohľad na mzdový list zamestnanca v roku 2023Archív

12.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávanie predsedov, členov a zapisovateľov volebných komisií do mzdového programuGarancia

22.9.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti zamestnávateľaArchív

9.1.2023, Ing. Viera Mezeiová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti v priebehu rokaArchív

9.1.2023, Ing. Viera Mezeiová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Rekreačný príspevok - nezúčtovanie v mzde v roku 2021Archív

25.2.2021, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti zamestnávateľa a zamestnancaArchív

1.3.2023, Ing. Dagmar Piršelová, Júlia Pšenková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Postavenie ženy (tehotná, materská dovolenka, rodičovská dovolenka) z hľadiska dane z príjmov zo závislej činnostiArchív

1.3.2023, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Účet 331 - ZamestnanciArchív

12.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančný príspevok - daňový náklad v roku 2021Archív

28.5.2021, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmochArchív

12.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doručovanie upovedomenia o začatí exekúcie zamestnávateľomArchív

19.9.2022, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti mzdovej účtovníčky - zdaňovanie príjmov FO zo závislej činnostiArchív

1.3.2023, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Novela Zákonníka práce a ďalších zákonov účinná od 1. mája 2018 a 1. mája 2019Archív

28.2.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnancaGarancia

19.6.2023, JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mimoriadny príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnanca v roku 2020Archív

9.3.2020, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Smernica o poskytovaní a sprístupňovaní alebo zverejňovaní osobných údajovGarancia

19.6.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zamestnanec na daňové účelyArchív

9.1.2023, Ing. Viera Mezeiová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Druhy príjmovArchív

1.3.2023, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Náhrada mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru v roku 2021Archív

29.11.2021, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Potvrdenie o príjmoch FOArchív

1.3.2023, Ing. Martina Švaňová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmovArchív

9.1.2023, Ing. Viera Mezeiová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dôležité termíny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020Archív

21.1.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Termíny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2021Archív

18.1.2022, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti po skončení rokaArchív

9.1.2023, Ing. Viera Mezeiová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Termíny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2022Archív

19.12.2022, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti mzdovej účtovníčky v roku 2018Archív

19.1.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Darčekové poukážky pre zamestnancov a ich zúčtovanieArchív

9.3.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti a ďalších údajoch za rok 2016Archív

15.2.2017, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Registratúrny plán (návrh)Garancia

19.6.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021Archív

21.1.2022, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registratúrny plán (štruktúra)Garancia

19.6.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Organizačný poriadokGarancia

20.3.2024, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vstupné údajeArchív

1.3.2023, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Smernica o práci nadčasArchív

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zamestnávateľ je povinný oznámiť SP analytické údaje o zamestnancovi - praktický príkladArchív

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Akceptačný list v pracovnoprávnych vzťahochArchív

26.8.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendyGarancia

19.6.2023, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Stupne náročnosti práceArchív

1.3.2023, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus