dnes je 5.10.2022

Zamestnávatelia a SZČO majú nové splatnosti odložených sociálnych odvodov. Termín 30. jún 2021 sa rušíArchív

28.5.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa od 1.7.2021 a od 1.1.2022Archív

26.8.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dôležité termíny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020Archív

21.1.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia (stav k 13.1.2022)ZáznamGarancia

20.1.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:31

Prístupné pre: MUP profi plus

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa (stav k 28.10.2021)Záznam

4.11.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:09

Prístupné pre: MUP profi plus

Nemocenské dávky v roku 2021 a 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa (stav k 16.12.2021)ZáznamGarancia

27.12.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:07:00

Prístupné pre: MUP profi plus

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa (stav k 25.11.2021)Záznam

2.12.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:01:00

Prístupné pre: MUP profi plus

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021 (stav k 15.7.2021)Záznam

23.7.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:30

Prístupné pre: MUP profi plus

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021 (stav k 14.10.2021)Záznam

21.10.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:37

Prístupné pre: MUP profi plus

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 u brigádnika - študentaGarancia

10.2.2022, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 u brigádnika - študentaGarancia

9.2.2022, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľaZáznamGarancia

20.6.2022, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:40

Prístupné pre: MUP profi plus

Podporné obdobie v nezamestnanosti sa predlžuje o dva mesiace, avšak maximálne do 31. mája 2021Archív

30.3.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ochrana osobných údajov v roku 2021Záznam

9.11.2021, JUDr. Jakub Uhrinčať, advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:29:21

Prístupné pre: MUP profi plus

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022ZáznamGarancia

7.2.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:42

Prístupné pre: MUP profi plus

Zmeny v sociálnom poistení od roku 2021

18.12.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2021 a v roku 2022ZáznamGarancia

12.11.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:49

Prístupné pre: MUP profi plus

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021 (stav k 25.2.2021)Záznam

3.3.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:06:36

Prístupné pre: MUP profi plus

Pripravovaná novela zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzdeArchív

7.9.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o dani z príjmov prijaté v roku 2021 (z. č. 47/2021 Z. z. - lex korona, z. č. 76/2021, 215/2021, 257/2021, 310/2021 Z. z.)ZáznamGarancia

11.10.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:54

Prístupné pre: MUP profi plus

Pracovná úrazovosť v mesiaci december 2021

11.2.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľaZáznam

23.5.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:17

Prístupné pre: MUP profi plus

Materské otca od 1. mája 2021Archív

5.5.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná úrazovosť v mesiaci január 2022

10.3.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Stravné na výplatnej páske v roku 2021Archív

28.5.2021, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa v súvislosti so začiatkom a skončením materskej a rodičovskej dovolenky zamestnancaGarancia

4.6.2021, Ing. Jolana Strýčková, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus