dnes je 31.5.2023

Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávkyGarancia

28.3.2023, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Poskytovanie materskéhoGarancia

28.3.2023, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nároky na nemocenské dávky z viacerých nemocenských poisteníGarancia

28.3.2023, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Skúšobná doba pri pracovnom pomere na dobu určitúGarancia

15.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného občana v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Evidencia pracovného času v roku 2023Garancia

9.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovanie vyrovnávacej dávkyGarancia

28.3.2023, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Podmienky nároku na vyrovnávaciu dávkuGarancia

28.3.2023, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti zamestnancov - dohodárovGarancia

13.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na zabezpečenie stravovania pri viacerých pracovných pomerochGarancia

13.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka zamestnanca trvale sa starajúceho o dieťaGarancia

9.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový bonus na dieťa u SZČOGarancia

6.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky nároku na ošetrovnéGarancia

28.3.2023, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Poskytovanie nemocenskéhoGarancia

28.3.2023, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Delené pracovné miestoGarancia

6.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem ,,týždeň" v súvislosti s rozsahom pracovného časuGarancia

13.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definícia zamestnávateľa na účely Zákonníka práceGarancia

10.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súbeh dohôd u jedného zamestnávateľaGarancia

17.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Viac dohôd o brigádnickej práci študentov súčasneGarancia

17.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na ošetrovné počas poberania rodičovského príspevkuGarancia

9.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osamelý zamestnanec na účely Zákonníka práceGarancia

12.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o brigádnickej práci študentov na účely sociálneho poistenia v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Prestávky v práciGarancia

13.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súbeh dohôd - prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovneGarancia

15.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok zamestnanca na nemocenské počas poberania materskéhoGarancia

13.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia vianočných sviatkov v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Neplatenie odvodov do sociálnej poisťovne zo strany zamestnávateľaGarancia

27.3.2023, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Evidencia analytických údajov zamestnancaGarancia

9.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na ošetrovné počas poberania materskéhoGarancia

9.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tehotná a dojčiaca zamestnankyňa na účely Zákonníka práceGarancia

17.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prihlásenie do Sociálnej poisťovne študenta pracujúceho na základe Dohody o brigádnickej práci študentov bez odvodového zvýhodneniaGarancia

27.3.2023, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Pravdepodobný zárobok na pracovnoprávne účely v roku 2023Garancia

12.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodujúce obdobie na určenie priemerného zárobku v roku 2023Garancia

15.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o skončení pracovného pomeru počas rodičovskej dovolenkyGarancia

12.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výška prídavku na dieťa v roku 2023Garancia

16.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca z domu a nárok na zabezpečenie stravovaniaGarancia

15.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dva pracovné pomery u jedného zamestnávateľaGarancia

9.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvody a vyplnenie RLFO do Sociálnej poisťovne zamestnanca pracujúceho na hlavný pracovný pomerGarancia

27.3.2023, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Platitelia poistnéhoGarancia

27.3.2023, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Sociálna politika zamestnávateľa - prestávky na dojčenieGarancia

13.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zástupcovia zamestnancovGarancia

17.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravovanie dohodárov v roku 2023Garancia

16.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

SamoplatiteľGarancia

27.3.2023, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Preplatenie dovolenky na konci kalendárneho rokaGarancia

11.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimálna mzda v roku 2023Garancia

19.12.2022, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Poskytovanie dávok, vylúčenie vzniku nároku na úrazovú dávku alebo obmedzenie jej sumyGarancia

28.3.2023, Ing. Blanka Pipová, Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Súbeh dohôd o brigádnickej práci študentovGarancia

17.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosť študenta pracovať na základe pracovnej zmluvyGarancia

6.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravdepodobný denný vymeriavací základGarancia

28.3.2023, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus