dnes je 30.1.2023

Evidencia pracovného času v roku 2023Garancia

9.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia vianočných sviatkov v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dovolenka zamestnanca trvale sa starajúceho o dieťaGarancia

9.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmena evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku 2023Garancia

19.12.2022, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Poistné na zdravotné poistenie zamestnanca v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Prestávky v práciGarancia

13.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimálna mzda v roku 2023Garancia

19.12.2022, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2023Garancia

19.12.2022, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Platnosť navrhovaných zmien v Zákonníku práce od 1.1.2022 v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dlhodobé ošetrovné v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného občana v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výška prídavku na dieťa v roku 2023Garancia

16.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fonduGarancia

13.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Suma cestovných náhrad v roku 2023Garancia

19.12.2022, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Otcovská dovolenkaGarancia

11.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociálna politika zamestnávateľa - prestávky na dojčenieGarancia

13.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2023Garancia

19.12.2022, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Stravovanie dohodárov v roku 2023Garancia

16.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o brigádnickej práci študentov na účely sociálneho poistenia v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zrážky zo mzdy zamestnanca v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Preplatenie dovolenky na konci kalendárneho rokaGarancia

11.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidencia analytických údajov zamestnancaGarancia

9.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Asignácia dane v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie v roku 2023Garancia

19.12.2022, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti v roku 2023Garancia

19.12.2022, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vybrané oznamovacie povinnosti zamestnávateľa do zdravotnej poisťovneGarancia

16.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hromadné čerpanie dovolenkyGarancia

11.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekučné zrážky zo mzdy v praxi mzdového účtovníka v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2022Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Tehotenské v roku 2023Garancia

19.12.2022, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Predĺženie doby poberania nemocenského v období krízovej situácieGarancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie zamestnancov v roku 2023Garancia

19.12.2022, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Suma finančného príspevku na stravovanie od 1.1.2023Garancia

19.12.2022, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ošetrovné v roku 2023Garancia

10.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca v roku 2023Garancia

19.12.2022, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vybrané zmeny v Zákonníku práce od 1.11.2022Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Minimálne mzdové nároky v roku 2022Garancia

19.12.2022, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 u brigádnika - študentaGarancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Termíny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2022Garancia

19.12.2022, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ošetrovné v roku 2023Garancia

23.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 platné aj v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus