dnes je 9.12.2023

Možnosť študenta pracovať na základe pracovnej zmluvyArchív

6.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovanie materskéhoArchív

28.3.2023, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Súbeh dohôd u jedného zamestnávateľaArchív

17.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súbeh dohôd o brigádnickej práci študentovArchív

17.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osamelý zamestnanec na účely Zákonníka práceArchív

12.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlhšia skúšobná doba zamestnancaArchív

10.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definícia rodinného príslušníka na účely Zákonníka práceArchív

10.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného občana v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Predĺženie dohody o pracovnej činnosti po 12 mesiacochArchív

17.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodujúce obdobie na určenie priemerného zárobku v roku 2023Archív

15.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skúšobná doba pri pracovnom pomere na dobu určitúArchív

15.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávkyArchív

28.3.2023, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Pojem ,,týždeň" v súvislosti s rozsahom pracovného časuArchív

13.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výplatný termín mzdy v cudzej meneArchív

16.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neplatenie odvodov do sociálnej poisťovne zo strany zamestnávateľaArchív

27.3.2023, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Účet 331 - ZamestnanciArchív

12.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fonduGarancia

13.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na ošetrovné počas poberania materskéhoArchív

9.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

PN dohodára a prihlásenie do zdravotnej poisťovneArchív

15.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca z domu a nárok na zabezpečenie stravovaniaArchív

15.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvody a vyplnenie RLFO do Sociálnej poisťovne zamestnanca pracujúceho na hlavný pracovný pomerArchív

27.3.2023, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Oznámenie prerušenia z poistenia v Sociálnej poisťovni pri čerpaní neplateného voľnaArchív

27.3.2023, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa na účely Zákonníka práceArchív

17.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kedy nejde o domácku prácu alebo teleprácuArchív

9.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdové listy zamestnancov poberajúcich nepeňažné príjmyArchív

9.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia vianočných sviatkov v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmochArchív

12.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o skončení pracovného pomeru počas rodičovskej dovolenkyArchív

12.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prihlásenie do Sociálnej poisťovne študenta pracujúceho na základe Dohody o brigádnickej práci študentov bez odvodového zvýhodneniaArchív

27.3.2023, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Sociálna politika zamestnávateľa - prestávky na dojčenieGarancia

13.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tehotná a dojčiaca zamestnankyňa na účely Zákonníka práceArchív

17.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odhlásenie zo Sociálnej poisťovne zamestnanca pracujúceho na hlavný pracovný pomerArchív

27.3.2023, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Viac dohôd o brigádnickej práci študentov súčasneArchív

17.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nároky na nemocenské dávky z viacerých nemocenských poisteníArchív

28.3.2023, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Definícia zamestnávateľa na účely Zákonníka práceArchív

10.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok zamestnanca na nemocenské počas poberania materskéhoArchív

13.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Priemerný mesačný zárobok na pracovnoprávne účely v roku 2023Archív

15.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na zabezpečenie stravovania pri viacerých pracovných pomerochArchív

13.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na ošetrovné počas rodičovskej dovolenky zamestnankyneArchív

11.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky nároku na vyrovnávaciu dávkuArchív

28.3.2023, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Prestávky v práciGarancia

13.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancomArchív

14.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedostupnosť eSlužieb Sociálnej poisťovneArchív

9.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zástupcovia zamestnancovArchív

17.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otcovská dovolenkaGarancia

11.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poisteniaArchív

16.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preplatenie dovolenky na konci kalendárneho rokaGarancia

11.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poisteniaArchív

14.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápočtový listArchív

17.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

PokutyArchív

27.3.2023, Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus