dnes je 2.10.2022

Registratúrny plán (štruktúra)Archív

8.6.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

ELDP - evidenčný list dôchodkového poistenia v roku 2017

23.1.2017, Marta Weberová, NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postavenie ženy na MD a RD v systéme verejného zdravotného poisteniaGarancia

3.6.2021, Ing. Jolana Strýčková, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Z čoho sa bude pracovníčke počítať materská?

6.2.2013, PaedDr. Bc. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenčný list dôchodkového poistenia v roku 2018Archív

26.9.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Evidencia pracovného času a archivácia dochádzky v roku 2021Archív

29.11.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Poskytovanie dávky v nezamestnanostiGarancia

17.12.2020, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Na čo nezabudnúť pred koncom roka zo strany mzdovej účtovníčky

26.12.2016, Marta Weberová, NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávkuGarancia

26.9.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Pracovné podmienky žien, mužov a mladistvýchGarancia

22.9.2021, JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dovolenka z kolektívnej zmluvy a jej čerpanie v roku 2020Archív

30.11.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Chyby zamestnávateľov pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou v roku 2014Garancia

28.5.2014, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie pol dňa dovolenky v roku 2018Archív

26.9.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancaGarancia

18.12.2020, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdový list zamestnanca v roku 2021Archív

25.1.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti v sociálnom poistení a sankcie za ich porušenieGarancia

7.5.2020, JUDr. Zuzana Macková, PhD. Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Pracovná zmluvaGarancia

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti mzdovej účtovníčky začiatkom roka a zmeny vymeriavacích základov od 1.1.2016

19.1.2016, Ing. Anna Križanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Registratúrny plán (návrh)Archív

8.6.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Praktické príklady výpočtu mzdy pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase v roku 2020Archív

9.3.2020, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti zamestnávateľaGarancia

10.2.2021, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vzor pracovnej zmluvy na dobu určitúGarancia

15.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Poistenie v nezamestnanostiGarancia

16.12.2020, JUDr. Martina Janovčíková, Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Súbežný pracovný pomer z pohľadu Zákonníka práce v roku 2018

27.4.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Závažné porušenie pracovnej disciplíny (alkohol na pracovisku)

13.6.2012, Mgr. Katarína Jagnešáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o domáckej práci a telepráciGarancia

14.4.2022, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dohoda o zmene pracovných podmienokGarancia

24.6.2021, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nové platné a pripravované právne predpisy v pracovnom práve s dopadom na rok 2018Archív

17.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Pracovný poriadokGarancia

23.6.2021, Ing. Martina Švaňová, JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Doplatok do minimálnej mzdyGarancia

11.2.2021, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti mzdovej účtovníčky v roku 2018Archív

19.1.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v roku 2018Archív

23.3.2018, PeaDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dohoda o brigádnickej práci študentov 2020Archív

21.2.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2017Archív

12.9.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2016

26.1.2016, Ing. Anna Križanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zamestnávanie mladistvýchGarancia

14.7.2022, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi podľa ustanovenia § 58 a § 58a ZP (Zákonníka práce)Garancia

4.8.2022, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nároky zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa v roku 2017

20.3.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer