dnes je 5.10.2022

ZamestnanecGarancia

19.9.2022, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 41 Predzmluvné vzťahyGarancia

8.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Právna úprava zabezpečenia práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahovGarancia

15.8.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Prečo je nevyhnutné mať vypracované vlastné smernice k cestovným náhradámGarancia

17.5.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdový poriadokGarancia

3.5.2022, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Smernica o poskytovaní odstupného a odchodnéhoGarancia

29.4.2022, Ing. Miroslav Mačuha, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Prečo je nevyhnutné mať vypracované vnútorné predpisy (vlastné smernice) k Zákonníku práceGarancia

4.4.2022, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zrážky zo mzdyGarancia

29.3.2022, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Splatnosť mzdy, výplata mzdy a zrážky zo mzdyGarancia

28.3.2022, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxiGarancia

3.11.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o pracovnej činnostiGarancia

29.9.2021, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Skončenie pracovného pomeru výpoveďouGarancia

10.8.2021, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Čerpanie dovolenkyGarancia

27.7.2021, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Okamžité skončenie pracovného pomeruGarancia

8.7.2021, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Skončenie pracovného pomeru výpoveďouGarancia

7.7.2021, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dohoda o zmene pracovných podmienokGarancia

24.6.2021, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vznik pracovného pomeruGarancia

22.6.2021, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Postavenie ženy (tehotná, materská dovolenka, rodičovská dovolenka) z hľadiska dane z príjmov zo závislej činnostiArchív

7.6.2021, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Postavenie ženy na MD a RD v systéme verejného zdravotného poisteniaGarancia

3.6.2021, Ing. Jolana Strýčková, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Postavenie ženy na MD a RD v systéme sociálneho poisteniaGarancia

2.6.2021, JUDr. Jana Zamboriová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Osobitná pracovnoprávna úprava tehotných žien, žien na MD a RD (matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich žien)Garancia

1.6.2021, JUDr. Mária Rybárová, PhD., Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vymáhanie pohľadávok mimosúdnou cestou - mediácia a rozhodcovské konanieArchív

4.3.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Možnosti predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok - správna konštrukcia zabezpečenia pohľadávokArchív

3.3.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práceGarancia

22.2.2021, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľuGarancia

19.2.2021, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotuGarancia

18.2.2021, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácuGarancia

17.2.2021, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a náhrada mzdy za sviatokGarancia

16.2.2021, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčasGarancia

15.2.2021, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Sadzby minimálnych mzdových nárokovGarancia

12.2.2021, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Možnosti vymáhania pohľadávokArchív

12.2.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Doplatok do minimálnej mzdyGarancia

11.2.2021, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Prehľad možností zabezpečenia zmlúv - zmluvné následky porušenia zmluvných povinnostíArchív

23.12.2020, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Sadzby minimálnej mzdyGarancia

22.12.2020, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zabezpečovacie inštitútyArchív

21.12.2020, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Poskytovanie dávky v nezamestnanostiGarancia

17.12.2020, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vnútroštátne obchody a obchody s medzinárodným prvkomArchív

10.12.2020, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazovej dávkyGarancia

9.12.2020, Ing. Blanka Pipová, Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Náhrada výdavkov za cesty súvisiace s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrh pracovnej zmenyArchív

1.12.2020, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

COVID-19 - Formy finančnej podpory - II. vlna pandémieArchív

3.11.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zisťovanie priemerného hodinového zárobkuGarancia

28.8.2020, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Normovanie práceGarancia

27.8.2020, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Splatnosť a výplata mzdyGarancia

20.8.2020, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzda v cudzej meneGarancia

18.8.2020, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Naturálna mzdaGarancia

17.8.2020, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzda pri domáckej práci a telepráciGarancia

14.8.2020, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nároky pri preradení na inú prácuGarancia

13.8.2020, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Rovnosť nárokov mužov a žienGarancia

12.8.2020, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Stupne náročnosti práceGarancia

8.7.2020, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus