dnes je 5.10.2022

Úvod do problematiky osobitých kategórii zamestnancovGarancia

31.3.2017, Doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa v súvislosti so začiatkom a skončením materskej a rodičovskej dovolenky zamestnancaGarancia

4.6.2021, Ing. Jolana Strýčková, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Rozsah pracovného časuGarancia

7.9.2021, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 85 Pracovný časArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Rozsah pracovného časuGarancia

16.7.2021, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Navýšenie dovolenky zamestnanca z pohľadu Zákonníka práce v roku 2018Archív

30.8.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým zamestnancomGarancia

10.1.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobeGarancia

18.8.2021, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Preplácanie cestovného do zamestnania

16.2.2012, Ing, Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predlžovanie skúšobnej doby v rámci mimoriadnej situácieGarancia

19.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobeGarancia

9.7.2021, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Prechodný pobyt - zamestnanie - aktuálne legislatívne zmenyArchív

10.1.2019, Mgr. Dag Dej, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný pomerGarancia

31.3.2017, Doc. JUDr. Ján Matlák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vypočítanie výšky cestovných náhrad

26.9.2012, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest zamestnancov od 4. októbra 2021Archív

29.10.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 103 Základná výmera dovolenkyArchív

1.1.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Pracovný pomer na zastupovanie zamestnanca na rodičovskej dovolenke v roku 2018Archív

15.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zdaňovanie plnení zo sociálneho fondu

23.9.2015, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou so zamestnancom so zdravotným postihnutím po novomGarancia

30.3.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Mgr. Paulína Šlauková, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Osobitné podmienky poskytovania stravného pri tuzemskej pracovnej ceste

8.11.2011, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cestovné náhrady v roku 2015

21.5.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného časuArchív

21.8.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v ZPArchív

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmeny nielen pre zamestnancov v cestnej doprave od februára 2022 - zákon č. 407/2021Archív

29.11.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, advokátka, Nicol Schweigerová, právna asistentka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Smernica - Vstup na pracovisko na základe opatrení v súvislosti s COVID-19 od 5.2. 2022Archív

9.2.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní cudzincov v roku 2021

17.8.2021, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Fond pracovného času v roku 2020Archív

17.4.2020, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky z pohľadu zamestnávateľa v roku 2017Archív

24.11.2017,  JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Smernica - Opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa od 19. 1. 2022Archív

28.1.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Rozvrhnutie pracovného času v roku 2017Archív

7.4.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Fond pracovného času v roku 2019Archív

27.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Osobitná pracovnoprávna úprava tehotných žien, žien na MD a RD (matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich žien)Garancia

1.6.2021, JUDr. Mária Rybárová, PhD., Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Skončenie pracovného pomeru výpoveďouGarancia

10.8.2021, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Skončenie pracovného pomeru výpoveďouGarancia

7.7.2021, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vstupná lekárska prehliadka zamestnanca zaradeného do I. kategórie v roku 2018Archív

10.12.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus