Darček mesiaca
Nárok na dovolenku z pohľadu Zákonníka práce v roku 2018

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Sociálna poisťovňa odbremeňuje SZČO od mnohých povinnostíGarancia

12.10.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nemusia Sociálnej poisťovni oznamovať vznik a ani zánik živnostenského oprávnenia. Táto povinnosť odpadá živnostníkom a aj SZČO, ktoré na výkon činnosti potrebujú iné odborné oprávnenie. Oznamovacie povinnosti tieto SZČO ...
viac

Sociálna poisťovňa zvýšila takmer 50-tisíc dôchodkov na minimálny dôchodokGarancia

11.10.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Od začiatku tohto roka do konca augusta Sociálna poisťovňa zvýšila na minimálny dôchodok 48 691 starobných dôchodkov a invalidných dôchodkov vyplácaných po dovŕšení dôchodkového veku. Od začiatku tohto roka do konca augusta Sociálna poisťovňa zvýšila na ...
viac

Ako si zmeniť posielanie dôchodku z hotovosti na účet v bankeGarancia

11.10.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že už pri spisovaní žiadosti o dôchodok sa dôchodca sám rozhodne, ako si dôchodok nechá vyplácať - či v hotovosti alebo na účet v banke. Je pritom jedno, či žiada o starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok alebo ...
viac

Priemerná výška dávky materské medziročne výrazne narastáGarancia

10.10.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Za uplynulé roky výrazne narástla priemerná výška dávky materské, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. V roku 2015 bola priemerná výška materského 430 eur a v roku 2016 vzrástla na 478 eur. Ešte výraznejší medziročný nárast zaznamenala dávka materské v roku 2017, ...
viac

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa od septembra 2018Garancia

9.10.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 18 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len "zákon") opatrenie, ktorým sa stanovujú sumy príspevkov ...
viac

Dôchodcovia nemusia hlásiť zmenu zdravotnej poisťovne ani občianskeho preukazuGarancia

8.10.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Príjemca akéhokoľvek druhu dôchodku (sirotský, vdovský, vdovecký, predčasný starobný, starobný alebo invalidný dôchodok) je povinný nahlásiť najmä zmenu adresy na doručovanie zásielok, prípadne dôchodkovej dávky, zmenu čísla účtu, na ktorý sa dôchodok poukazuje, ...
viac

Ošetrovanie člena rodiny a oznamovacie povinnosti v roku 2018Garancia

5.10.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec, ktorý ošetruje chorého člena rodiny alebo sa stará o dieťa do 10 rokov veku, nie je povinný platiť poistné na sociálne poistenie od prvého dňa ošetrovania člena rodiny a starostlivosti o dieťa, najdlhšie do 10. dňa, ak potreba ...
viac

Zápis údajov o rodičovskej dovolenke do evidenčného listu dôchodkového poisteniaGarancia

4.10.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnankyňa skončila rodičovskú dovolenku a zároveň sa jej skončil aj pracovný pomer. V súvislosti so skončením pracovného pomeru vznikla potreba vystaviť a poslať Sociálnej poisťovni Evidenčný list dôchodkového poistenia. Ako zapísať ...
viac

Otec na rodičovskej dovolenke v roku 2018Garancia

4.10.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonník práce priznáva v súvislosti so starostlivosťou o dieťa zamestnancovi právo na rodičovskú dovolenku. Kedy, kde a ako o ňu požiadať? Odkedy môže zamestnanec nastúpiť na rodičovskú dovolenku a ako dlho trvá? Na otázky na tému: Otec ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Čerpanie pol dňa dovolenky v roku 2018Garancia

26.9.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dovolenka ( § 100 - § 117 ZP ) slúži na regeneráciu fyzických i psychických síl zamestnanca, a preto nie je možné ju previesť na inú fyzickú osobu. Z toho istého dôvodu smrťou zamestnanca nárok na dovolenku zaniká a na prípadných dedičov ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najčítanejšie

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyGarancia

16.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok“) zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Stravovanie zamestnancov a výška stravného v roku 2018Garancia

11.6.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý zamestnávateľ, vrátane zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce povinný zabezpečiť zamestnancovi vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadam správnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2018Garancia

5.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na nárok zamestnanca na 2. stravný lístok. Máme pružný pracovný čas, voliteľný časový úsek je od 8.00-14.00 alebo 8.30-14.30. V prípade, že zamestnanec odpracuje  viac ako 11 hodín   počas pracovného dňa, bude mať nárok ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dočasné pridelenie zamestnancov v roku 2017Archív

1.12.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme otázku vo veci dočasného pridelenia zamestnancov (sme zamestnávateľ) a chceme prideliť zamestnancov k inému zamestnávateľovi podľa § 58 ZP . 1. Musí mať zamestnávateľ v predmete podnikania zapísané dočasné pridelenie zamestnancov, ak ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Kontrola zamestnanca, ktorý ošetruje člena rodiny v roku 2017Archív

11.7.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Je možné vykonať kontrolu zamestnanca, ktorý ošetruje člena rodiny? Zistili sme, že zamestnanec počas OČR odcestoval do zahraničia (sám, nie s osobou, ktorú ošetruje). Je možné voči zamestnancovi vyvodiť následky? OČR ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 265/2018 Z.z. novela vyhl. č. 341/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 25.9.2018 v čiastke č. 96)
  • 268/2018 Z.z. novela zák. č. 2/1991 Zb. (vyšlo dňa: 26.9.2018 v čiastke č. 97)
  • 270/2018 Z.z. novela zák. č. 131/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 26.9.2018 v čiastke č. 97)
  • 272/2018 Z.z. novela op. č. 601/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
  • 273/2018 Z.z. novela op. č. 740/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
  • 281/2018 Z.z. novela zák. č. 241/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2018 v čiastke č. 105)
  • 282/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2018 v čiastke č. 105)
  • 283/2018 Z.z. novela zák. č. 182/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2018 v čiastke č. 105)
  • 284/2018 Z.z. novela zák. č. 338/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2018 v čiastke č. 106)
  • 289/2018 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 592/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
23.10.2018, Žilina
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
24.10.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Prihláška tu!
6.11.2018, Nitra
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
16.11.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
20.11.2018, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
21.11.2018 - 23.11.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
11.12.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: