dnes je 23.5.2024

Najnovšie

Starostlivosť o dieťa a vylúčenie povinnosti platiť poistnéGarancia

22.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Príklad č. 1:  Žene v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Podľa  § 167 ZP  žena nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku 8. týždňa ...

Od 15. mája 2024 sa menia podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok aj spôsob určenia jeho sumyGarancia

22.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Žiadateľov o predčasný starobný dôchodok čakajú od 15. mája 2024 dve významné zmeny. Na základe nedávno schválenej novely zákona o sociálnom poistení sa bude v závislosti od ročníka narodenia poistenca postupne o dva mesiace predlžovať potrebné odpracované obdobie pre vznik ...

Vykazovanie poistného na zdravotné poistenie za zamestnancov so zdravotným postihnutím v praxiGarancia

22.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Príklad:  Zamestnancovi bol na základe jeho žiadosti priznaný starobný dôchodok. Dovtedy poberal invalidný dôchodok, nakoľko sa stal  invalidným, a ku dňu vzniku invalidity nespĺňal podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok ...

Životné minimum sa od júla bude zvyšovať

22.5.2024, Zdroj: SITA

... Suma životného minima sa bude zvyšovať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ju plánuje upraviť od začiatku júla tohto roka. Po novom sa suma 268,88 eur mesačne zvýši na 273,99 eur, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu. Životné minimum v prípade ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej fyzickej ...

Miera nezamestnanosti v apríli klesla pod 5 %, priblížila sa tak historickému minimu dosiahnutému pred pandémiou koronavírusuGarancia

22.5.2024, Zdroj: SITA

... Miera nezamestnanosti v apríli klesla pod 5 %, priblížila sa tak historickému minimu dosiahnutému pred pandémiou koronavírusu. Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka trh práce na Slovensku ostáva pod tlakom. V prostredí utlmeného rastu slovenskej ekonomiky, stagnujúceho výkonu hospodárstva ...

Úvodný pohovor môžete už aj na Slovensku absolvovať s umelou inteligenciou

22.5.2024, Zdroj: SITA

... Úvodný pohovor môžete už aj na Slovensku absolvovať s umelou inteligenciou. Podľa prieskumu agentúry Grafton slovenskí personalisti začínajú pri práci využívať schopnosti umelej inteligencie (AI). Tí, ktorí sa s jej nástrojmi už zoznámili, oceňujú ich praktické výhody aj možnosti uplatnenia. Najviac ...

Nezamestnanosť klesala tretí mesiac po sebe. Úspešne sa rozbehli dva projekty na podporu zamestnanostiGarancia

22.5.2024, Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

... Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti PDU sa v apríli 2024 ustálil na hodnote 3,82 percenta. Počet ľudí bez práce klesol tretí mesiac po sebe. Počas minulého mesiaca sa okrem toho rozbehli dva nové nástroje na podporu zamestnanosti – projekt Právo na prvé zamestnanie a národný projekt Ľudia a hrady ...

Tripartita prerokovala návrh zákona o minimálnej mzdeGarancia

21.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Zmeny vo výpočte minimálnej mzdy a ďalšie dva legislatívne návrhy z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky boli dnes predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR. Návrh zákona zvyšuje minimálnu mzdu zo súčasných 57% na 60% priemernej mesačnej mzdy z predchádzajúcich ...

Povinnosti v sociálnom poistení a sankcie za ich porušenieGarancia

20.5.2024, JUDr. Zuzana Macková, PhD. Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zuzana Macková, PhD. Ing. Anna Križanová; Marta Weberová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Bc. Monika Gajdošová V rámci sociálneho poistenia má určité povinnosti Sociálna poisťovňa, poistenec, ako aj zamestnávateľ. Poistencom je fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená, dôchodkovo poistená alebo ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Sociálne poistenie, právna úprava, základné ustanoveniaGarancia

20.5.2024, JUDr. Zuzana Macková, PhD., Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zuzana Macková, PhD.; Ing. Anna Križanová; Marta Weberová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Bc. Monika Gajdošová Prehľad právnych predpisov Zákon č.  461/2003 Z. z.  o sociálnom poistení (ďalej len „ ZoSP ”) v znení zákona č.  551/2003 Z. z. , zákona č.  600/2003 Z. z. , zákona č.  5/2004 Z. z. ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2022Archív

10.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Krátenie dovolenky je žiaduce vnímať tak, že zamestnancovi, ktorý odpracoval najmenej 60 dní v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa, síce vznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok, avšak z dôvodu najmä prekážok v práci na jeho strane (ktoré sa na účely dovolenky ...

Možnosti predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok - správna konštrukcia zabezpečenia pohľadávokArchív

12.6.2023, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Dosiahnutie riadneho a včasného plnenia záväzkov je podmienkou vytvorenia  zdravého podnikateľského prostredia.   Neplnenie záväzkov druhou zmluvnou stranou môže spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť a môže mať fatálne následky pre ďalší výkon podnikateľskej ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Rozvrhnutie pracovného času v nepretržitej prevádzke z pohľadu Zákonníka práce v roku 2021Archív

23.1.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Eva Gášpárová Pracovný čas podľa § 85 ods. 1 ZP Zákonníka práce je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. V súvislosti s rozvrhnutím pracovného času Zákonník práce vymedzuje: - ustanovený týždenný pracovný ...

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa v súvislosti so začiatkom a skončením materskej a rodičovskej dovolenky zamestnancaArchív

1.3.2023, Ing. Jolana Strýčková, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jolana Strýčková, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Povinnosti zamestnávateľa podľa  § 24 písm. c) ZZP  sú upravené tak, že zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  najneskôr ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Príplatok za prácu nadčas v roku 2024Archív

17.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. V zmysle § 121 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce patrí zamestnancovi za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdový príplatok najmenej vo výške 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi vykonávajúcemu rizikové práce patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie ...

viac článkov
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Odbory a zamestnávateľ v roku 2024

Pridajte sa k nám v novom podcaste Odbory a zamestnávateľ, kde vám odhalíme všetko, čo potrebujete vedieť o pôsobení odborov na pracovisku! ...

Úrad pre dohľad nad zdravotnou staroslivosťou, odvody a dane očami Ing. Renáty Blahovej

Systém zdravotných odvodov na Slovensku je európskym unikátom. Ide de facto o daň, ktorej výber sme pred 20 rokmi v Zajacovej reforme spriva...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákon o sociálnom poistení - zmeny účinné od 1.3.2024, 1.6.2024 a 1.7.2024

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 23.5.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

ZŤP a chránené dielne

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 30.5.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ