dnes je 26.5.2022

Najnovšie

Vzor rozhodnutia poskytnutia paušáluGarancia

26.5.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ľuboslava Minková Stiahnuť dokument Vzor rozhodnutia poskytnutia paušálu Vzor rozhodnutia poskytovania paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie paušálu na konkrétnom príklade Názov firmy Rozhodnutie O poskytovaní paušálnej náhrady výdavkov za použitie cestného motorového vozidla pri pracovných cestách ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Stravné - Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestáchGarancia

26.5.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ľuboslava Minková Stiahnuť dokument Základné sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách Krajina   MenovýKód   Mena   Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene   2002 1)   2003 2)   2004 3)   2005 4)   2006 5)   2007 6)   2008 7)   2009 8)   2010 9)   2011 10)   2012 11) ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dohoda o používaní služobného vozidla na súkromné účelyGarancia

25.5.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ľuboslava Minková Na stiahnutie DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO VOZIDLA NA SÚKROMNÉ ÚČELY Meno žiadateľa: .......................................................................................................... Žiadam zamestnávateľa: (obchodný názov spoločnosti) ................................. ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Pomáhame rodinám: zvyšujeme detské prídavky, daňový bonus a zavádzame krúžkovnéGarancia

25.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Národná rada SR dnes schválila návrhy podpredsedu vlády aministra financií Igora Matoviča ofinancovaní voľného času dieťaťa vovýške 60eur mesačne, ozvýšení daňového bonusu predieťa až dovýšky 100eur aozvýšení prídavku nadieťa odjúla 2022nasumu 30eur mesačne aodjanuára 2023nasumu 40eur. Schválením týchto ...

Zoznam vybraných reprezentantov pre výpočet indexu cienGarancia

24.5.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ľuboslava Minková Stiahnuť dokument Príloha č. .............. Zoznam vybraných reprezentantov spojených s prevádzkou a údržbou motorového vozidla (pre výpočet indexu cien) AUTOPLÁŠT BRZDOVÉ DOŠTIČKY KOTÚČOVÉ AKUMULÁTOR (AUTOBATÉRIA) HALOGÉNOVÁ ŽIAROVKA ĽAVÝ PREDNÝ BLATNÍK ZAPAĽOVACÍ MODUL ČELNÉ ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Suma základnej náhradyGarancia

24.5.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ľuboslava Minková Stiahnuť dokument Príloha č. ........... Suma základnej náhrady za použitie cestného motorového vozidla na pracovnej ceste Právny predpis Opatrenie MPSVR SR   Záväznosť Účinnosť   Nárok podľa § 8 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb.   Sadzba základnej náhrady za 1 km jazdy   jednostopové ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vyúčtovanie spotreby pohonných látokGarancia

23.5.2022, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Ing. Ľuboslava Minková Na stiahnutie Príloha č. x k cestovnému príkazu, vydokladovanie cestovných náhrad pri pracovnej ceste zamestnanca VYÚČTOVANIE SPOTREBY POHONNÝCH HM?T (PHM) za mesiac ....................20XX, cestovný príkaz č.: ................................. ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnostiGarancia

23.5.2022, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Ing Monika Ziškayová Stiahnuť dokument Ak uplatňuje daňovník dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti pri výpočte tejto dane alebo preddavkov na daň nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa (ďalej len ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Miera nezamestnanosti presahuje 15 percent v šiestich okresoch, v šiestich okresoch je pod tromi percentamiGarancia

23.5.2022, Zdroj: SITA

... Okres Rimavská Sobota zostal aj v apríli jediným okresom, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti presahuje 20 percent. Medzimesačne pritom klesla o 0,05 percentuálneho bodu na 20,17 percenta. Druhú najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti mal minulý mesiac okres Revúca, a to 18,21 percenta. Oproti ...

Mamičky, ktoré poberajú tehotenské, už po pôrode nemusia SP predkladať doklad o skončení tehotenstvaGarancia

23.5.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Mamičky, ktoré poberajú dávku tehotenské, majú o jednu byrokratickú starosť menej. Sociálna poisťovňa im od dnešného dňa ruší povinnosť predložiť doklad o ukončení tehotenstva. Ide o tie poistenky, ktorých tehotenstvo bolo ukončené pôrodom. V týchto prípadoch teda doklad „Potvrdenie o ukončení ...

viac článkov
Najčítanejšie

Daňovník s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou (FO)

8.9.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová Na účely správneho zdanenia príjmov je potrebné zistiť, či bude daňovník priznávať slovenskému správcovi dane zdaniteľné príjmy dosiahnuté v príslušnom zdaňovacom období zo zdrojov na území SR a tiež zo zdrojov v zahraničí (neobmedzená daňová povinnosť – daňový rezident SR), ...

Výpočet mzdy dosiahnutej za nadčasy

29.6.2012, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ako mame počítať mzdu za nadčasy, konkrétne dosiahnutú mzdu za nadčasy? Štruktúra mzdy je nasledovná: základná mzda = 200 euro osobné ohodnotenie = 0-50 euro (individuálne hodnotenie nadriadeným) prémia za výkon (vykonáva zložka mzdy): koeficient * počet vychystaných kartónov. Táto zložka mzdy je ...

Má výsluhový dôchodca platiť odvody zo mzdy z pracovného pomeru ako zamestnanec ?

18.10.2012, JUDr. Zuzana Macková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnanec, výsluhový dôchodca 63-ročný(predložil rozhodnutie o výsluhovom dôchodku), má platiť odvody do PvN a IP zo mzdy z pracovného pomeru ako zamestnanec? Pri vstupe do zamestnania už dovŕšil dôchodkový vek / 62 /. JUDr. Zuzana Macková, PhD. Výsluhový dôchodok sa poskytuje v zmysle zákona č. ...

Výpočet mzdy pri čerpaní dovolenky

30.1.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Michaela Hinnerová Právo na náhradu mzdy pri čerpaní, ale aj nečerpaní dovolenky zamestnanca je dané §116 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Za čerpanú dovolenku patrí zamestnancovi náhrada podľa počtu dní. Pri nevyčerpaní môže zamestnanec dostať náhradu mzdy len v prípade, ak si nestihol ...

Výpočet priemerného zárobku na odchodné

2.3.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Výpočet priemerného zárobku na odchodné: ak ma zamestnanec dohodnutý týždenný pracovný fond 37,5 hod., ale má dodatok k pracovnej zmluve, kde sa dohodol na zmene týždenného pracovného času na 22,5 hod. a práve pri skončení pracovného pomeru platí tento skrátený týždenný pracovný fond, ako určím výšku ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.6.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

23.6.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

21.7.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 1.6.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 7.6.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalkulačka výpočtu stravného pri TPC
Kalkulačka výpočtu stravného pri ZPC
Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ