On-line rozhovor
Darček mesiaca
Zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Životné minimum od 1. 7. 2018

14.6.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Eva Gášpárová Na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie je suma životného minima od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019: Na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce ...
viac

Zmeny v zákone o ochrane osobných údajov týkajúce sa mzdovej a HR oblasti od 25. 5. 2018Garancia

12.6.2018, PaeDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „ ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmena výšky stravného od 1. 6. 2018

12.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 6. 2018 sa zmenila výška stravného. Koľko bude musieť zamestnávateľ prispievať svojim zamestnancom na stravu po novom a za akých okolností? Na akú výšku stravného má nárok zamestnanec na pracovnej ceste? Ak máte otázky ohľadom zmien výšky stravného, ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Prihlasovanie a odhlasovanie dohodára závisí od obdobia uzatvorenej dohodyGarancia

12.6.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že prihlasovanie a odhlasovanie pracovníka sa vždy odvíja od obdobia, na aké bol právny vzťah uzatvorený. Pochybnosti v tejto otázke vznikajú najmä v súvislosti s uzatvorenými dohodami, a to vtedy, keď dohodár nepracuje ...
viac

Stravovanie zamestnancov a výška stravného v roku 2018Garancia

11.6.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý zamestnávateľ, vrátane zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce povinný zabezpečiť zamestnancovi vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadam správnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Priemerný zárobok na účely náhrady za obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru v roku 2018Garancia

11.6.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Eva Gášpárová V zmysle § 83 a Zákonníka práce sa zamestnanec a zamestnávate dohodli, že zamestnanec po skončení PP nebude 1 rok vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá by mala konkurenčný charakter k zamestnávateľovi. Pracovný pomer sa skončil dňa 31. 10. 2017. ...
viac

Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu v roku 2018Garancia

8.6.2018, JUDr. Juraj Mezei,PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. mája tohto roka nadobudol účinnosť zákon č. 63/2018 Z. z. , ktorý mení a dopĺňa Zákonník práce ( ZP ). Táto novela okrem iných zmien, zvýšila mzdové zvýhodnenia za nočnú prácu a prácu vykonávanú vo sviatok a  zaviedla mzdové ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Smernica upravujúca používanie telefónov v účtovnej jednotkeGarancia

8.6.2018, Ing. Tamara Jávorková, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Tamara Jávorková; JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Viera Mezeiová Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov smernice     Používanie telefónov v účtovnej jednotke     Prílohy          Číslo smernice          Rozsah platnosti     ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Náhrada mzdy pri nadčasoch zamestnanca v roku 2018Garancia

7.6.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Práca nadčas je podľa § 97 ZP práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestáchGarancia

7.6.2018, Ing. Ľuboslava Minková, JUDr. Juraj Mezei PhD., Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     O poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách, pri vyslaní zamestnanca do ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Novela Zákonníka práce a ďalších zákonov účinná od 1. mája 2018 a 1. mája 2019Garancia

28.2.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
/Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákona o štátnej službe, Zákona o službách zamestnanosti, Zákona o minimálnej mzde, Zákona o dani z príjmov, Zákona o zdravotnom poistení, Zákona o ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmeny v zákone o dani z príjmov z pohľadu fyzických osôb s účinnosťou od 1. januára 2018Garancia

14.11.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti je v legislatívnom procese v NR SR novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. ( ZDP ) s predpokladanou účinnosťou od 1. 1. 2018. Obsahom príspevku je krátky prehľad najvýznamnejších navrhovaných zmien pre ...
viac

Komentár k ZP § 5 Právne vzťahy s cudzím prvkom, dočasné vysielanieGarancia

24.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
  § 5 (1) Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami vykonávajúcimi prácu na území Slovenskej republiky a zahraničným zamestnávateľom, ako aj medzi cudzincami a osobami bez štátnej príslušnosti pracujúcimi na území Slovenskej ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Povinná identifikácia platieb na sociálne poistenie od 1. marca 2012Archív

23.3.2012, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer
V minulom čísle SMUP sme Vás informovali o novele zákona o sociálnom poistení, ktorá zaviedla s účinnosťou od 1. 3. 2012 nový identifikátor platieb poistného na sociálne poistenie, penále a pokút - variabilný a špecifický symbol. Prinášame vám podrobnejšiu ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Podiely na ziskuArchív

1.6.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nasledujúci príspevok obsahuje odpovede na viaceré vaše otázky súvisiace s nejasnosťami, ktoré sa týkajú platenia odvodov z podielov na zisku (ďalej aj „dividenda“) a ich zdaňovania, ktoré vyplácajú fyzickým osobám obchodné spoločnosti - spoločnosti s ručením ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 153/2018 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 31.5.2018 v čiastke č. 55)
  • 156/2018 Z.z. novela zák. č. 362/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 157/2018 Z.z. o metrológii (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 159/2018 Z.z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného (vyšlo dňa: 12.6.2018 v čiastke č. 58)
  • 161/2018 Z.z. novela zák. č. 300/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 171/2018 Z.z. novela zák. č. 463/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 172/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 174/2018 Z.z. novela vyhl. č. 180/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
25.9.2018 - 27.9.2018, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
18.9.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
11.9.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
2.7.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
20.9.2018, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj  s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Prihláška tu!
16.11.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
16.8.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: