dnes je 13.8.2022

Najnovšie

Výpoveď zo strany zamestnávateľa podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práceGarancia

12.8.2022, JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová Stiahnuť dokument Zamestnávateľ názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výpoveď zo strany zamestnávateľa podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. e Zákonníka práceGarancia

12.8.2022, JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milada Illašová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová Stiahnuť dokument Zamestnávateľ: názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Forma poskytovania informácií zamestnancovi od 01.10.2022Garancia

12.8.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Andrej Poruban, PhD. Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. sa navrhuje doplniť znenie o §38a: „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona alebo iného pracovnoprávneho predpisu poskytuje v písomnej forme, v listinnej podobe; zamestnávateľ môže túto informáciu poskytnúť ...

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a skúšobná dobaGarancia

12.8.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Andrej Poruban, PhD. Podľa § 28 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce ak dochádza k prevodu činnosti zamestnávateľa alebo časti činnosti zamestnávateľa alebo k prevodu úloh zamestnávateľa alebo ich časti k inému zamestnávateľovi, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov v plnom ...

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím od 1.4.2022Garancia

12.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. Dňa 1. apríla 2022 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce (zákonom č. 82/2022 Z. z. ), ktorou sa upravuje postup pri skončení pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím výpoveďou zo strany zamestnávateľa. V týchto intenciách možno zvýrazniť, že zamestnanec ...

Výpoveď zo strany zamestnávateľa podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práceGarancia

11.8.2022, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei; PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová Stiahnuť dokument Zamestnávateľ: názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výpoveď zo strany zamestnávateľa pre nespĺňanie predpokladov podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 ZPGarancia

11.8.2022, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei; PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová Stiahnuť dokument Zamestnávateľ: názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sídlo: . . . . . . ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Brigády a sezónne práceGarancia

11.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Niektorí ľudia využijú leto namiesto oddychu ako príležitosť privyrobiť si peniaze či získať pracovné skúsenosti. O brigády majú okrem študentov záujem aj rodičia na materskej či rodičovskej dovolenke, nezamestnaní alebo dôchodcovia. S letnými mesiacmi sú spojené aj sezónne práce, najčastejšie v poľnohospodárstve ...

Najčastejšie ideme do invalidného dôchodku pre nádorové ochorenia, prevažujú ženyGarancia

11.8.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Viac ako polovicu novouznaných invalidít nad 70 percent, ktoré v prvom polroku tohto roku posudzovali posudkoví lekári Sociálnej poisťovne, tvorili nádorové ochorenia. Sú tak naďalej najčastejším dôvodom, pre ktoré Sociálna poisťovňa po splnení ďalších zákonných podmienok priznáva svojim poistencom nárok ...

Výpoveď zo strany zamestnávateľa podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práceGarancia

10.8.2022, JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milada Illašová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová Stiahnuť dokument Výpoveď zamestnávateľa zamestnancovi z organizačných dôvodov podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) ZP , resp. 2 Zákonníka práce Zamestnávateľ: názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Daňovník s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou (FO)

8.9.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová Na účely správneho zdanenia príjmov je potrebné zistiť, či bude daňovník priznávať slovenskému správcovi dane zdaniteľné príjmy dosiahnuté v príslušnom zdaňovacom období zo zdrojov na území SR a tiež zo zdrojov v zahraničí (neobmedzená daňová povinnosť – daňový rezident SR), ...

Výpočet mzdy dosiahnutej za nadčasy

29.6.2012, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ako mame počítať mzdu za nadčasy, konkrétne dosiahnutú mzdu za nadčasy? Štruktúra mzdy je nasledovná: základná mzda = 200 euro osobné ohodnotenie = 0-50 euro (individuálne hodnotenie nadriadeným) prémia za výkon (vykonáva zložka mzdy): koeficient * počet vychystaných kartónov. Táto zložka mzdy je ...

Má výsluhový dôchodca platiť odvody zo mzdy z pracovného pomeru ako zamestnanec ?

18.10.2012, JUDr. Zuzana Macková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnanec, výsluhový dôchodca 63-ročný(predložil rozhodnutie o výsluhovom dôchodku), má platiť odvody do PvN a IP zo mzdy z pracovného pomeru ako zamestnanec? Pri vstupe do zamestnania už dovŕšil dôchodkový vek / 62 /. JUDr. Zuzana Macková, PhD. Výsluhový dôchodok sa poskytuje v zmysle zákona č. ...

Výpočet mzdy pri čerpaní dovolenky

30.1.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Michaela Hinnerová Právo na náhradu mzdy pri čerpaní, ale aj nečerpaní dovolenky zamestnanca je dané §116 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Za čerpanú dovolenku patrí zamestnancovi náhrada podľa počtu dní. Pri nevyčerpaní môže zamestnanec dostať náhradu mzdy len v prípade, ak si nestihol ...

Výpočet priemerného zárobku na odchodné

2.3.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Výpočet priemerného zárobku na odchodné: ak ma zamestnanec dohodnutý týždenný pracovný fond 37,5 hod., ale má dodatok k pracovnej zmluve, kde sa dohodol na zmene týždenného pracovného času na 22,5 hod. a práve pri skončení pracovného pomeru platí tento skrátený týždenný pracovný fond, ako určím výšku ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

18.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

19.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

26.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 15.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Elektronická PN

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 23.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalkulačka výpočtu stravného pri TPC
Kalkulačka výpočtu stravného pri ZPC
Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ