dnes je 20.11.2019
Najnovšie

Maximálne nemocenské dávky sa od januára zvýšia, najvyššia materská presiahne 1 500 eur

19.11.2019, Zdroj: SITA

Od začiatku budúceho roka sa zvýšia maximálne sumy nemocenských dávok. Ako uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, dôvodom je nárast maximálneho denného vymeriavacieho základu zo 62,7288 eura na 66,6083 eura. Maximálny denný vymeriavací základ na ...

Zárobok v roku, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek sa nehodnotí

19.11.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Veľa ľudí sa po priznaní dôchodku informuje, prečo im nebol pre výpočet dôchodku hodnotený zárobok v roku, kedy dovŕšili dôchodkový vek. Veľa ľudí sa po priznaní dôchodku informuje, prečo im nebol pre výpočet dôchodku hodnotený zárobok v roku, kedy dovŕšili ...

Poistenec na PN nemôže svojvoľne meniť miesto pobytuGarancia

18.11.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Niektorí poistenci si neuvedomujú, že počas „maródovania“ sa nemôžu liečiť kdekoľvek, ale sú povinní zdržiavať sa na mieste zaznamenanom v Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti. V prípade, že chcú zmeniť miesto pobytu, musí im to odsúhlasiť ...

Zamestnanosť na Slovensku v treťom štvrťroku medziročne stúpla o 1 %Garancia

14.11.2019, Zdroj: SITA

Zamestnanosť na Slovensku sa v treťom štvrťroku tohto roka zvýšila. Ako informoval Štatistický úrad SR, zamestnanosť v uvedenom období presiahla 2 milióny 456 tisíc osôb. V porovnaní s tretím štvrťrokom vlaňajška tak vzrástla o 1 %. Po očistení o sezónne vplyvy ...

Ako sa zmení vek odchodu do dôchodku od januára 2020Garancia

13.11.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2020 sa mení doteraz platná právna úprava veku odchodu do dôchodku a stanovuje sa dôchodkový vek všetkým poistencom. Zákon bol prijatý na realizáciu ústavného zákona o tzv. dôchodkovom strope. Dôchodkový vek platný po 31. decembri 2019 je uvedený ...

Potvrdenia o nedoplatkoch už nebudú v Sociálnej poisťovni vybavovať občaniaGarancia

13.11.2019, Zdroj: SITA

Sociálna poisťovňa sa od začiatku decembra zapojí do ďalšieho kola boja s byrokraciou. Orgánom verejnom moci bude na ich žiadosť vydávať potvrdenia o nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie. "Občania - právnické ani fyzické osoby - tak nebudú musieť ...

Ako „používať“ dobrovoľné nemocenské poistenie? Od roku 2020 sa mení poistnéGarancia

13.11.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nemocenskú dávku z dobrovoľného nemocenského poistenia nemusí vždy vypočítať zo sumy (vymeriavacieho základu), z ktorého si žiadateľ o dávku platí poistné. Výška dávky (nemocenské, materské, ošetrovné) uplatnenej z uvedeného ...

Od budúceho roka budú vyššie dávky nemocenské, materské i ošetrovnéGarancia

12.11.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v budúcom roku sa zmení maximálna výška nemocenských dávok a poistenci tak po splnení zákonných podmienok môžu získať nárok na vyššie sumy troch druhov dávok: nemocenské, materské a ošetrovné. Maximálny denný vymeriavací základ, ...

Maximálne nemocenské dávky sa od januára zvýšia, najvyššia materská presiahne 1 500 eurGarancia

12.11.2019, Zdroj: SITA

- Od začiatku budúceho roka sa zvýšia maximálne sumy nemocenských dávok. Ako uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, dôvodom je nárast maximálneho denného vymeriavacieho základu zo 62,7288 eura na 66,6083 eura. Maximálny denný vymeriavací základ na ...

Odvodová úľava bude budúci rok do príjmu 678,71 euraGarancia

11.11.2019, Zdroj: SITA

Odvodová úľava pri zamestnávaní osôb, ktoré boli dlhodobo bez práce, sa bude v budúcom roku uplatňovať do príjmu 678,71 eura. Hranica príjmu pre uplatňovanie odvodovej úľavy sa zvýši vzhľadom na nárast priemernej mzdy na Slovensku. Jednou z podmienok odvodovej ...

viac článkov
Najčítanejšie

Fond pracovného času v roku 2019Garancia

27.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak mám zmluvu na 38,75 hod... Aký je fond pracovného času? Je rovnaký ako pri 40 hodinách? Legislatívna úprava: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZP ”) Pohľad autora na problematiku: Dĺžka a ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyArchív

16.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok“) zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárok na prestávku v práciArchív

28.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo zamestnancov na odpočinok a zotavenie po práci v súlade so základnými zásadami ZP sa obligatórne premieta do rozvrhu pracovného času zohľadnením prestávok v práci, nepretržitého denného a týždenného odpočinku a dní pracovného ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdový list zamestnancaArchív

27.9.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy s výnimkou uvedenou v § 39 ods. 4 zákona o dani z príjmov a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie ...

Splatnosť a výplata mzdyGarancia

11.12.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ je povinný mzdu splatnú za predchádzajúci mesiac vyplatiť zamestnancovi  najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca  s výnimkou prípadu, že sa v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve dohodlo iné obdobie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

25.11.2019, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

9.12.2019 - 13.1.2020, Bratislava, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2019 - podmienky, povinnosti a zmeny

13.12.2019, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2019

16.1.2020, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!

Súbeh funkcií štatutárneho orgánu - zmluvy, odvody a dane

4.3.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2019

17.3.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!

Čo sa zmenilo po máji 2018 v ochrane osobných údajov - ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

17.8.2020, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2019
Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ