dnes je 28.11.2022

Najnovšie

Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendyGarancia

25.11.2022, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov spoločnosti/organizácie (adresa, IČO):           Názov smernice:   Pravidlá a postupy spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povolenie dočasného vývozu registratúrnych záznamov mimo územie Slovenskej republikyGarancia

25.11.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Súhlas s dočasným vývozom registratúrnych záznamov vzniknutých z činnosti pôvodcu registratúry, ktoré doteraz neboli predmetom vyraďovacieho konania, môže do cudziny vydať iba Ministerstvo vnútra ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Kamerový systémGarancia

25.11.2022, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky:     Názov vnútropodnikovej smernice:   Kamerový systém   Číslo smernice:     Rozsah platnosti:   Záväzná   Za správnosť smernice zodpovedá:     Za dodržiavanie smernice ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Malé subjektyGarancia

25.11.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Predkladaný vzorový text registratúrneho poriadku môžu pri tvorbe vlastnej organizačnej smernice na správu registratúry využiť subjekty menšieho charakteru, resp. subjekty s nízkou písomnou produkciou. Stiahnuť dokument ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Podrobnosti k nariadeniu 374/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území UkrajinyGarancia

25.11.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ustanoviť nariadením vlády na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení mimoriadnej situácie ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Suma opatrovateľského príspevku sa penzistom nebude krátiť na polovicuGarancia

25.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: SITA

... Zdroj: Verlag Dashöfer Poberateľom dôchodku, ktorí opatrujú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, sa suma opatrovateľského príspevku od júla budúceho roka nebude krátiť na polovicu. Vláda od druhej polovice budúceho roka nariadením zvýši sumu opatrovateľského príspevku pre penzistov na 75 percent výšky ...

Písomné poverenieGarancia

24.11.2022, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument (Logo) Názov prevádzkovateľa Adresa sídla IČO Poverenie zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov     Podľa čl. 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Návod na použitie štruktúry registratúrneho plánuGarancia

24.11.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Štruktúra registratúrneho plánu je vecne zoradeným rozpisom možného vecného členenia registratúry (dokumentácie) vzniknutej z činnosti podnikateľských subjektov z oblasti výroby, stavebníctva, veľkoobchodu ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Správa dokumentov vzniknutých v rámci podnikateľskej činnosti podľa zákona o archívoch a registratúrachGarancia

24.11.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Základnou právnou normou v oblasti spravovania dokumentov je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Registratúrny plán (návrh)Garancia

24.11.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Registratúrna značka     Vecný obsah dokumentu     Znak hodnoty Lehota uloženia /v rokoch/          VŠEOBECNÉ          AA    Analýzy a rozbory (finančných plánov, investičných plánov, ukazovateľov ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa v súvislosti so začiatkom a skončením materskej a rodičovskej dovolenky zamestnancaGarancia

4.6.2021, Ing. Jolana Strýčková, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jolana Strýčková, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová Povinnosti zamestnávateľa podľa § 24 písm. c) ZZP sú upravené tak, že zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou najneskôr do 8 pracovných dní zmenu platiteľa ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Minimálna mzda v roku 2022Archív

29.10.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa  § 9 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z.  o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov oznámilo / oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.  352/2021 Z. z.  o sume minimálnej mzdy na rok 2022 ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Možnosti predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok - správna konštrukcia zabezpečenia pohľadávokGarancia

3.3.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Dosiahnutie riadneho a včasného plnenia záväzkov je podmienkou vytvorenia  zdravého podnikateľského prostredia. Neplnenie záväzkov druhou zmluvnou stranou môže spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť a môže mať fatálne následky pre ďalší výkon podnikateľskej ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa (§ 77 a nasl. Zákonníka práce)Garancia

15.8.2022, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M Stiahnuť vzor ŽALOBA O URČENIE NEPLATNOSTI SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 77 a nasl. ZP Zákonník práce Okresný súd: Pozn. v súčasnosti Civilný sporový poriadok ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2023 - na čo si dať pozor

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 28.11.2022

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuálny stav mzdovej agendy - zmeny v roku 2022 a 2023 pre mzdového účtovníka

Lektor: Júlia Pšenková

Dátum: 6.12.2022

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalkulačka výpočtu stravného pri TPC
Kalkulačka výpočtu stravného pri ZPC
Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ