dnes je 13.7.2024

Najnovšie

Povinnosti v priebehu rokaGarancia

12.7.2024, Ing. Viera Mezeiová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Okrem priebežného zdaňovania príjmov zo ZČ, odvodu preddavkov na daň, je zamestnávateľ povinný viesť pre každého zamestnanca  mzdový list a výplatnú listinu, vrátane rekapitulácie za každý kalendárny mesiac a za celý rok.  Platí to na všetky príjmy ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti po skončení rokaGarancia

12.7.2024, Ing. Viera Mezeiová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Po skončení roka musí zamestnávateľ - vystaviť v zákonných lehotách potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo ZČ, vykonať do konca marca na žiadosť zamestnancov ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo ZČ (ročné zúčtovanie), vystaviť na žiadosť potvrdenia ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmovGarancia

12.7.2024, Ing. Viera Mezeiová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Medzi príjmy zo ZČ, ktoré pre zamestnancov nie sú predmetom dane z príjmov (nezdaňujú sa), patria napríklad tieto: úvery a pôžičky  (predmetom dane je však zvýhodnenie, ak sú poskytnuté od zamestnávateľa bezúročne alebo s úrokom nižším, ako je bežný ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nezdaniteľné sumy základu daneGarancia

12.7.2024, Ing. Viera Mezeiová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Nezdaniteľné časti základu dane, ktoré si môže daňovník uplatniť v roku 2024 Nezdaniteľnými časťami základu dane sa rozumejú odpočítateľné položky, ktoré znižujú základ dane daňovníka. Tieto odpočítateľné položky teda predstavujú takú sumu základu dane ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dobrovoľné príspevky na SDS (NČZD SDS)Garancia

12.7.2024, Ing. Viera Mezeiová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Za túto nezdaniteľnú časť základu dane sa považujú príspevky zaplatené daňovníkom na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. Daňovník si môže uplatniť túto NČZD maximálne vo ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťouGarancia

12.7.2024, Ing. Viera Mezeiová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. S účinnosťou od 1.1.2021  sa možnosť odpočítania nezdaniteľnej časti základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vypustila, takže už za rok  2022 a 2023 ani 2024  nie je možné túto nezdaniteľnú ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dôležité čísla pre rok 2024Garancia

12.7.2024, Ing. Viera Mezeiová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Životné minimum : Výška životného minima sa každoročne mení k 1.7 a platí do 30.6. nasledujúceho roka. Základná suma životného minima  (na jednu plnoletú fyzickú osobu) sa na obdobie od 1.7.2023 do 30.6.2023 mení na  268,88 eur  mesačne. Výška životného ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD D)Garancia

12.7.2024, Ing. Viera Mezeiová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Daňový bonus na vyživované dieťaGarancia

12.7.2024, Ing. Viera Mezeiová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Daňový bonus na vyživované dieťa ( § 33 ZDP ) je suma daňového zvýhodnenia na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Ide o príjem od dane oslobodený. Týka sa len daňovníkov s aktívnymi príjmami, teda s príjmami podľa  § 5  a  § 6 ods ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Daňový bonus na zaplatené úrokyGarancia

12.7.2024, Ing. Viera Mezeiová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 33a ZDP  definuje podmienky a spôsob uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky (BDZÚ). Daňovníkovi vzniká nárok na DBZÚ v príslušnom zdaňovacom období, ak má a) najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti, b) priemerný mesačný ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2022Archív

10.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Krátenie dovolenky je žiaduce vnímať tak, že zamestnancovi, ktorý odpracoval najmenej 60 dní v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa, síce vznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok, avšak z dôvodu najmä prekážok v práci na jeho strane (ktoré sa na účely dovolenky ...

Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancovGarancia

10.10.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Ing. Ľuboslava Minková; Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):        Názov vnútropodnikovej smernice:    Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancov    Prílohy:        Číslo smernice:        Rozsah platnosti:      ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Preplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru v roku 2021Archív

21.4.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Eva Gášpárová Zamestnancovi za vyčerpanú dovolenku patrí podľa § 116 ods. 1 ZP Zákonníka práce náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Ak zamestnanec nevyčerpá dovolenku do konca nasledujúceho kalendárneho roku, zamestnávateľ je podľa § 116 ods. 2 Zákonníka práce povinný vyplatiť mu náhradu ...

Príplatok za prácu nadčas v roku 2024Archív

17.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. V zmysle § 121 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce patrí zamestnancovi za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdový príplatok najmenej vo výške 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi vykonávajúcemu rizikové práce patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie ...

Prečo je nevyhnutné mať vypracované vnútorné predpisy (vlastné smernice) k Zákonníku práceArchív

20.3.2024, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Vnútorné predpisy zamestnávateľa k Zákonníku práce v oblasti odmeňovania, odstupného, odchodného a stravovania V zmysle Zákonníka práce je možné konkrétne podmienky odmeňovania ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Odbory a zamestnávateľ v roku 2024

Pridajte sa k nám v novom podcaste Odbory a zamestnávateľ, kde vám odhalíme všetko, čo potrebujete vedieť o pôsobení odborov na pracovisku! ...

Úrad pre dohľad nad zdravotnou staroslivosťou, odvody a dane očami Ing. Renáty Blahovej

Systém zdravotných odvodov na Slovensku je európskym unikátom. Ide de facto o daň, ktorej výber sme pred 20 rokmi v Zajacovej reforme spriva...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákon o sociálnom poistení - zmeny účinné od 1.7.2024 a súvisiaca aplikačná prax

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 25.7.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zákon o sociálnom poistení, aktuality a predpokladané zmeny

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 21.8.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ