Darček mesiaca
Mzdové a daňové veličiny pre rok 2019

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Zrážky zo mzdy zamestnanca v roku 2019 v príkladochGarancia

15.3.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zrážky zo mzdy zamestnanca v zmysle § 131 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce delíme na dve skupiny: zrážky, na ktoré nepotrebujeme súhlas zamestnanca, zrážky, na ktoré potrebujeme súhlas zamestnanca. Do prvej skupiny zrážok, na ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Novely zákona o kolektívnom vyjednávaní a reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňaGarancia

15.3.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy /zákon proti byrokracii/ menil § 10a ods. 3 z. č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Príspevok na rekreáciu použitý na detský tábor v roku 2019Garancia

15.3.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 1. 2019 je účinná novela Zákonníka práce, ktorá hovorí o povinnosti zamestnávateľa poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu. Do tohto príspevku sa dá zahrnúť aj príspevok na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Osvojenie dieťaťa a rodičovská dovolenka zamestnanca v roku 2019Garancia

15.3.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša zamestnankyňa uznesením Okresného súdu o zverení maloletého dieťaťa prevzala dňa 5. 11. 2018 do predosvojiteľskej starostlivosti dieťa, ktoré sa narodilo 26. 7. 2018. V súčasnosti čerpá materskú dovolenku a následne požiada o ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Registrácia dohodára v zdravotnej poisťovni v roku 2019Garancia

15.3.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme zamestnať zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti max. 5 hodín týždenne. Chcem sa spýtať, ako máme postupovať pri prihlasovaní a odhlasovaní uvedeného dohodára do zdravotnej poisťovne (nebude pracovať každý deň). Pohľad autora na ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dôchodkové poistenie a rodičovské: netreba sa prihlásiť, ani odhlásiť. Urobí to Sociálna poisťovňaGarancia

14.3.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Už vyše roka nemajú rodičia s nárokom na rodičovský príspevok povinnosť prihlásiť sa na dôchodkové poistenie. Ak spĺňajú všetky zákonom stanovené podmienky, stávajú sa automaticky poistencami štátu, ktorý za nich platí poistné na dôchodkové poistenie. Sociálna ...
viac

Priemerná výška dávky materské medziročne vzrástla o vyše 70 eurGarancia

8.3.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Viac vyplatených dávok nemocenského poistenia a vyššie priemerné výšky týchto dávok. Taká je štatistika vyplatených nemocenských dávok v januári 2019 v porovnaní s januárom 2018. Viac vyplatených dávok nemocenského poistenia a vyššie priemerné výšky týchto ...
viac

Aj pri nároku z viacerých poistení sa nemocenská dávka vypláca len jednaGarancia

7.3.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Poistenci, ktorí pracujú, resp. pracovali u viacerých zamestnávateľov, teda majú viacero nemocenských poistení, z ktorých si chcú uplatniť nemocenskú dávku, žiadajú o dávku z každého poistenia osobitne. Podajú teda viacero žiadostí, dávku však vždy dostanú ...
viac

Pri podaní žiadosti o predčasný dôchodok nemôžete byť zamestnanýGarancia

6.3.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Poistenec, ktorý odchádza do predčasného starobného dôchodku, musí byť dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu môžu chýbať najviac 2 roky a suma predčasného starobného dôchodku musí byť vyššia ako 1,2 násobok sumy životného ...
viac

Registrácia dohodára v zdravotnej poisťovni v roku 2019Garancia

5.3.2019, Ing. Eva Gašpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme zamestnať zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti max. 5 hodín týždenne. Chcem sa spýtať ako máme postupovať pri prihlasovaní a odhlasovaní uvedeného dohodára do zdravotnej poisťovne (nebude pracovať každý deň). Na účely ...
viac
Najčítanejšie

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyArchív

16.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok“) zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2019Garancia

19.11.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročne v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je stanovená nasledovne: - ak daňovník dosiahne základ dane, ktorý sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy životného minima ...
viac

Mzdové zvýhodnenie za prácu od 1. 5. 2019Garancia

11.2.2019, JUDr. ZdeňkaDvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 123 Zákonníka práce /ZP/ zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce /práce od 22,00 hod. do 6,00 hod./ mzdové zvýhodnenie od 1. mája 2019 najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Za prácu vo sviatok a náhrada mzdy za sviatokArchív

12.1.2018, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sviatky sú osobitné dni pracovného pokoja vymedzené v § 1 a § 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Dni sviatkov sa nedá stotožňovať s ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Výpočet mzdyArchív

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vlastný výpočet mesačnej mzdy môžeme rozdeliť do dvoch krokov: výpočet hrubej mzdy výpočet čistej mzdy Výpočet hrubej mzdy Predstavuje výpočet a následnú kumuláciu všetkých mzdových položiek: mesačnej mzdy ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018
Najnovšie Právne predpisy
  • 47/2019 Z.z. novela vyhl. č. 67/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 53/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 55/2019 Z.z. novela zák. č. 513/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 58/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 115/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 28.2.2019 v čiastke č. 24)
  • 59/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 640/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 28.2.2019 v čiastke č. 24)
  • 63/2019 Z.z. novela zák. č. 182/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 4.3.2019 v čiastke č. 25)
  • 70/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu niektorých ustanovení zák. č. 404/2011 Z. z. s Ústavou SR (vyšlo dňa: 6.3.2019 v čiastke č. 27)
  • 73/2019 Z.z. novela vyhl. č. 266/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
18.4.2019, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!
21.5.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
22.5.2019 - 24.5.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie je určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre vás kokteil najžiadanejších tém. Máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o vašich konkrétnych problémoch z praxe so skúsenými lektorkami. Prihláška tu!
11.6.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
19.8.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
23.9.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
3.10.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: