dnes je 22.9.2023

Najnovšie

Pracovné voľno na vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeruGarancia

22.9.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová Niektoré práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa súvisia so skončením pracovného pomeru. Medzi tieto práva a povinnosti patrí právo zamestnanca a tomu zodpovedajúca povinnosť zamestnávateľa na poskytnutie pracovného voľna na vyhľadanie nového zamestnania ešte pred skončením ...

Zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa za pracovný úraz a chorobu z povolaniaGarancia

22.9.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová Dobová literatúra uvádza, že pred vznikom úrazového poistenia zamestnávateľ bol priamo povinný nahradiť škodu spôsobenú zamestnancom pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Z tohto pohľadu zohrávalo svoju úlohu zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa celkom alebo sčasti, ...

Státisíce zamestnancov si už čoskoro prilepší, zamestnávateľ im na stravu prispeje viacGarancia

22.9.2023, Zdroj: SITA

... Sumy stravného pre státisíce zamestnancov sa už čoskoro opäť zvýšia. Legislatívny návrh o zvýšení súm stravného už schválila príslušná komisia Legislatívnej rady vlády SR. Ako pre agentúru SITA uviedol tlačový odbor ministerstva práce a sociálnych vecí, opatrenie tak smeruje do Zbierky zákonov SR. „ ...

Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku atakuje magickú hranicu, Indov u nás pracuje viac ako PoliakovGarancia

22.9.2023, Zdroj: SITA

... Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku sa blíži k magickej 100-tisícovej hranici. V auguste tohto roka na Slovensku pracovalo 99,3 tisíca cudzincov, čo bolo o 848 osôb viac ako v júli. V porovnaní s augustom minulého roka pritom na Slovensku pracuje o 16,3 tisíca viac cudzincov. Vyplýva to z údajov ...

Predzmluvné vzťahy, zásada rovnakého zaobchádzania a obrátené dôkazné bremenoGarancia

21.9.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania. Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov ...

Postup pri uzavieraní kolektívnych zmlúv 2023Garancia

21.9.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová Postup upravuje zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení. Zákon ustanovuje iba minimálne formálne podmienky postupu uzavierania kolektívnych zmlúv. Zmluvné strany sú povinné začať rokovanie o uzavretí novej kolektívnej zmluvy najmenej 60 dní pred skončením ...

Uľahčujeme príchod mozgov zo zahraničia na slovenský trh práceGarancia

21.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Nariadenie vlády, ktoré umožňuje udeľovanie národných víz pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín, bolo prijaté už v roku 2021. Na základe dohody so sociálnymi partnermi dnes vláda SR na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválila jeho novelizáciu. Zámerom je ...

Praktický príklad na výpočet zdravotných a sociálnych odvodov SZČO v roku 2024Garancia

20.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Marek Tichý je živnostník od 1.2.2023. Daňové priznanie za rok 2023 podával v riadnom termíne, t. j. do 31.3.2024. Počas roku 2023 si uhrádzal iba preddavky na zdravotné poistenie v minimálnej výške, t. j. za rok 2023 uskutočnil platby vo výške 847,70 €. Sociálne poistenie ...

Praktický príklad na určenie mesačnej platby poistného do zdravotnej poisťovne v roku 2024Garancia

20.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Pani Ivana je živnostníčka od roku 2020. Na základe podaného daňového priznania (v termíne do 31. marca 2023) dosiahla v roku 2022 čiastkový základ dane z podnikania vo výške 21 000 €. V roku 2022 uhradila odvody na sociálne poistenie v celkovej výške 3 000 € a na zdravotné ...

Určenie mesačnej platby poistného do Sociálnej poisťovne v roku 2024 v praxiGarancia

20.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Pani Tamara je živnostníčka, ktorá na základe podaného daňového priznania (v termíne do 31. marca 2024) dosiahla v roku 2023 čiastkový základ dane z podnikania vo výške 18 000 €. V roku 2023 uhradila sociálne poistenie v celkovej výške 2 600 € a zdravotné poistenie vo výške ...

viac článkov
Najčítanejšie

Od 1.6.2022 je zmena Zákonníka práce a od 1.1.2023 nás čakajú už schválené ďalšie tri zmeny Zákonníka práce. Viete o nich?Archív

1.6.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. 1. Zmena Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce od 01.06.2021 § 144  Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci (1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť ...

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2022Archív

10.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Krátenie dovolenky je žiaduce vnímať tak, že zamestnancovi, ktorý odpracoval najmenej 60 dní v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa, síce vznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok, avšak z dôvodu najmä prekážok v práci na jeho strane (ktoré sa na účely dovolenky ...

Preplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru v roku 2021Archív

21.4.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Eva Gášpárová Zamestnancovi za vyčerpanú dovolenku patrí podľa § 116 ods. 1 ZP Zákonníka práce náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Ak zamestnanec nevyčerpá dovolenku do konca nasledujúceho kalendárneho roku, zamestnávateľ je podľa § 116 ods. 2 Zákonníka práce povinný vyplatiť mu náhradu ...

Výška odstupného pri výpovedi z pracovného pomeru v roku 2023Garancia

20.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. V prípade, ak zamestnanec dostane výpoveď zo zákonom vymedzených dôvodov nevyhnutných pre vznik nároku na odstupné, ešte to neznamená, že bude nárok na odstupné aj bude mať. Jeho pracovný pomer musí trvať najmenej dva roky, a výška nároku na odstupné sa potom určí nasledovným ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Od 1.1.2023 sú ďalšie tri zmeny Zákonníka práce. Zavádzajú ich novely 222/2022 Z. z., 76/2021 Z. z., 248/2022 Z. z.Archív

21.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2023 prináša ďalšie zmeny v oblasti pracovného práva, ktoré sa dotýkajú rôznych pracovnoprávnych oblastí, a niektoré sú aj reakciou na úskalia aplikačnej praxe či digitalizáciu prostredia. Predmetná novelizácia Zákonníka práce ...

viac článkov
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Reziliencia očami odborníčky Jaroslavy Vaculčiakovej

Reziliencia pre mnohých nový pojem, s ktorým sa ale skúsenejší odborníci stretávajú už dlhšie. Ako hovorí Jaroslava Vaculčiaková: "Rezilienc...

Ľudské zdroje a personalistika - očami riaditeľky HR spoločnosti Dedoles

Problematika ľudských zdrojov a personalistiky je prakticky každodennou témou mnohých subjektov. Ako riešia otázky HR v spoločnosti Dedoles?...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v stravnom od 1.10.2023

Lektor: Ing. Ľuboslava Minková

Dátum: 27.9.2023

Čas konania: 15:30 - 16:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 18.10.2023

Čas konania: 10:30 - 11:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ