dnes je 7.12.2019
Najnovšie

Ak zamestnávateľ nepošle Sociálnej poisťovni výkaz, eviduje ho ako neplatiča!Garancia

5.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. decembra 2019 sa sprísnili pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov zamestnávateľov a zahraničných samostatne zárobkovo činných osôb do Sociálnej poisťovne. Od 1. decembra 2019 sa sprísnili pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov zamestnávateľov a ...

Boj s byrokraciou: SP nebude treba žiadať o súhlas so zápisom/výmazom v obchodnom registriGarancia

5.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa nebude od 1. októbra 2020 povinná vydávať na žiadosť fyzickej a právnickej osoby písomný súhlas so zápisom/výmazom v obchodnom registri, ak voči takejto osobe nevedie pohľadávku. Vyplýva to z novely Obchodného zákonníka, ktorý schválila ...

Prehľad zmien v mzdovom účtovníctve 2019 / 2020Garancia

2.12.2019,  Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Ing. Eva Gášpárová Životné minimum k 1.1.    2019   2020    Jedna plnoletá fyzická osoba   205,07 €   210,20 €   Ďalšia spoločne posudzovaná osoba   143,06 €   146,64 €   Zaopatrené neplnoleté dieťa, nezaopatrené dieťa   93,61 €   95,96 €   Minimálna ...

Potvrdenie na účely získania 2 % daní z príjmu treba požiadať čo najskôrGarancia

2.12.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislatíva § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (zákon) Čo sú 2 % daní Po správnosti je to časť zaplatenej dane (2%), o ktorej môže daňovník, za splnenia zákonom ustanovených podmienok, vyhlásiť, že sa má poukázať ním ...

Už od pondelka začne Sociálna poisťovňa dôchodcom vyplácať vianočné príspevkyGarancia

29.11.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od pondelka 2. decembra 2019 začne Sociálna poisťovňa dôchodcom postupne vyplácať vianočný príspevok. Tí, ktorí naň majú nárok, ho dostanú v decembrových výplatných termínoch - teda v párnych kalendárnych dňoch - buď na účet alebo v hotovosti. O ...

Novela zákona č. 320/2019 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinná od 1. januára 2020Garancia

28.11.2019, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 1. januára 2020 vstúpi do účinnosti zákon NR SR č. 320/2019 Z. z. , ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020Garancia

28.11.2019, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národná rada prijala 17. októbra, na svojej 51. schôdzi, poslanecký návrh zákona, novelizujúci zákon o sociálnom poistení. Zavádza systémovú zmenu spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky zamestnanca v roku 2019Garancia

28.11.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec má za r. 2019 nárok na 25 dní dovolenky, ktoré si nevyčerpal a zostatok dovolenky z r. 2018 na 15 dní dovolenky. Otázka znie, či v mzde za 12/19 môžeme zamestnancovi preplatiť zo zostatku z 2018 dovolenku v počte 5 dní, ak ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Rodičovská dovolenka otca v roku 2019Garancia

28.11.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako sú sociálne dávky - materské (poskytované SP), resp. rodičovský príspevok (poskytovaný ÚPSVR) naviazané na poskytovanie voľna v súvislosti so starostlivosťou o dieťa podľa § 166 ZP ? (1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmena trvalého pobytu zamestnanca v roku 2019Garancia

28.11.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Týmto by som sa chcela informovať, že čo je všetko potrebné urobiť zo strany zamestnávateľa, ak sa jeho zamestnanec presťahuje do Rakúska, t. j., bude tam mať trvalý pobyt? Pohľad autora na problematiku: Zamestnávateľ má pri zmene ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Fond pracovného času v roku 2019Garancia

27.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak mám zmluvu na 38,75 hod... Aký je fond pracovného času? Je rovnaký ako pri 40 hodinách? Legislatívna úprava: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZP ”) Pohľad autora na problematiku: Dĺžka a ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020Garancia

19.11.2019, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národná rada prijala 17. októbra, na svojej 51. schôdzi, poslanecký návrh zákona, novelizujúci zákon o sociálnom poistení. Zavádza systémovú zmenu spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Splatnosť a výplata mzdyGarancia

11.12.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ je povinný mzdu splatnú za predchádzajúci mesiac vyplatiť zamestnancovi  najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca  s výnimkou prípadu, že sa v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve dohodlo iné obdobie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdový list zamestnancaArchív

27.9.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy s výnimkou uvedenou v § 39 ods. 4 zákona o dani z príjmov a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie ...

Nárok na prestávku v práciArchív

28.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo zamestnancov na odpočinok a zotavenie po práci v súlade so základnými zásadami ZP sa obligatórne premieta do rozvrhu pracovného času zohľadnením prestávok v práci, nepretržitého denného a týždenného odpočinku a dní pracovného ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

9.12.2019 - 13.1.2020, Bratislava, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

19.12.2019, Žilina, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2020

16.1.2020, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!

Súbeh funkcií štatutárneho orgánu - zmluvy, odvody a dane

4.3.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2020

17.3.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

8.6.2020, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Čo sa zmenilo po máji 2018 v ochrane osobných údajov - ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

17.8.2020, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Zmeny v zákone o dani z príjmov FO s účinnosťou od roku 2020, 2021 a 2022
Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ