dnes je 22.10.2021

Najnovšie

September 2021 bol v znamení najnižšej nezamestnanosti za posledných 17 mesiacov

22.10.2021, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Nezamestnanosť v septembri klesla na najnižšiu úroveň od mája minulého roka aj napriek tradičnému prílevu absolventov stredných škôl do evidencie. Prácu si zároveň našlo o 4 778 evidovaných nezamestnaných viac ako minulý mesiac. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny majú v evidencii najmenej ľudí nad ...

Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku naďalej stúpa, atakuje hranicu 70-tisíc

22.10.2021, Zdroj: SITA

... Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku v septembri opäť mierne vzrástol. V minulom mesiaci na Slovensku pracovalo 69,2 tisíca cudzincov, čo bolo o 429 osôb viac ako v auguste. Počet cudzincov, ktorí si u nás zarábajú, pritom od februára minulého roka až do marca tohto roka nepretržite klesal. Vlani ...

Podmienky zamestnania a pracovné podmienky zamestnancaGarancia

21.10.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa § 1 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce ( ZP ) možno v pracovnoprávnych vzťahoch upraviť podmienky zamestnania a pracovné podmienky zamestnanca výhodnejšie, ako to upravuje tento zákon alebo iný pracovnoprávny predpis i/, ak to tento zákon alebo iný pracovnoprávny ...

Pribudne možnosť odkladu platby poistného za október 2021 i zmeny lehôt splatnosti odloženého poistného

21.10.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) budú mať v čase pandémie novú možnosť odložiť si splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiac október 2021 do 30. júna 2024. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré kabinet schválil 20. októbra 2021 a ktoré posúva aj ďalšie lehoty splatnosti ...

Budúce mamičky, nezabúdajte na dávku tehotenské - dá sa o ňu požiadať až tri roky spätne

21.10.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Pomoc vo forme novej dávky tehotenské získalo od Sociálnej poisťovne v období od mája do septembra tohto roku priemerne mesačne takmer 19 tisíc budúcich mamičiek. Sociálna poisťovňa zo svojich štatistických údajov zároveň zistila, že viac mamičiek poberá dávku materské ako ich predtým poberalo dávku ...

Rekreácie zamestnancov z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti v roku 2021 a 2022Garancia

20.10.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od roku 2019 zamestnávatelia poskytujú zamestnancom v súlade s § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zn. n. p. ( ZP ) príspevok na rekreáciu vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275,00 € za kalendárny rok (ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na ...

RÚZ vyzýva poslancov NR SR, aby daňovo zrovnoprávnili gastrolístky s finančným príspevkom na stravovanie

20.10.2021, Zdroj: SITA

... Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby konečne zastavili miliónový biznis vydávateľov stravných lístkov. Súčasná právna úprava je podľa zamestnávateľov v neprospech zamestnancov, ktorí si vyberú finančný príspevok. Zákonodarcov preto vyzývajú, aby tieto nedostatky ...

Témou rokovania vlády bude rozsah zrážky zo mzdy v exekúcii

20.10.2021, Zdroj: SITA

... Vláda bude v stredu 20. októbra rokovať o rozsahu zrážky zo mzdy v exekúcii. Vyplýva to zo zverejneného programu rokovania vlády. Ide o právnu úpravu z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, ktorá by pri úprave rozsahu zrážky mala zohľadniť aktuálnu hospodársku a ekonomickú situáciu. Zároveň by mali ...

Prekročenie oprávnenia/poverenia konať v pracovnoprávnych vzťahochGarancia

19.10.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony menom zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba, koná osobne. Namiesto nich môžu robiť právne úkony aj nimi poverení zamestnanci. Iní zamestnanci ...

Opakované kontroly registračných pokladníc majú význam

19.10.2021, Zdroj: Finančná správa SR

... Kontrolóri finančnej správy v septembri tohto roka preverili 778 podnikateľských subjektov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) zistili v 140 prípadoch. V niektorých prípadoch sa podnikatelia nepoučili. Finančná správa totiž vykonala aj opakované kontroly v 22 prípadoch ...

viac článkov
Najčítanejšie

Oslobodenie finančného príspevku na stravovanie od dane z príjmov od 1.3.2021Garancia

15.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Národná rada Slovenskej republiky dňa 4. 2. 2021 schválila zákon č. 76/2021 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 76/2021 Z. z. ”). Zákonom č. 76/2021 Z ...

Výpočet pomernej časti dovolenky v roku 2021Garancia

14.4.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával prácu pre neho aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má podľa § 101 ZP Zákonníka práce nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovným pomer netrval ...

Možnosti predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok - správna konštrukcia zabezpečenia pohľadávokGarancia

3.3.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dosiahnutie riadneho a včasného plnenia záväzkov je podmienkou vytvorenia  zdravého podnikateľského prostredia. Neplnenie záväzkov druhou zmluvnou stranou môže spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť a môže mať fatálne následky pre ďalší výkon podnikateľskej ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Suma finančného príspevku na stravovanieGarancia

10.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom ...

Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanieGarancia

12.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je podľa § 152 ods. 7 ZP Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 3. 2021 povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

26.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

9.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

25.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 28.10.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Ako odhaliť manipulatívne techniky zamestnancov na pracovisku

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 9.11.2021

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19

Ďalšie príklady a výpočty k opatreniam pre zamestnávateľov v čase COVID-19 nájdete TU. Prístup do sekcie majú iba predplatitelia portálu.

Kalkulačka výpočtu stravného pri TPC
Kalkulačka výpočtu stravného pri ZPC
Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ