dnes je 1.12.2023

Najnovšie

Sociálna poisťovňa postupuje v elektronizácii služieb: Zamestnávatelia majú možnosť sledovať elektronickú PN svojich zamestnancov priamo cez mzdový softvérGarancia

30.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Sociálna poisťovňa odštartovala pilotný projekt, ktorý zamestnávateľom uľahčí prehľad o práceneschopnosti svojich zamestnancov a jej spracovanie. Ide o elektronickú službu, ktorá umožňuje automatický prenos dát o elektronickej PN (ePN) z portálu eSlužieb Sociálnej poisťovne ...

Sociálna poisťovňa od januára 2024 zvýši viaceré úrazové dávky, ich poberatelia nemusia o nič žiadaťGarancia

30.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Sociálna poisťovňa od 1. januára 2024 zvýši vyplácané úrazové renty, pozostalostné úrazové renty a maximálne sumy úrazových dávok o  3,2 %. Novopriznávané úrazové renty a pozostalostné úrazové renty sa zvýšia o 13,6 %. Poškodení nemusia o nič žiadať, valorizované dávky ...

Mnohí zamestnanci sa vyššieho platu kvôli vysokej inflácii nedočkali, väčšina čakala vyšší nárast platuGarancia

30.11.2023, Zdroj: SITA

... Vysoká inflácia a nedostatočne rastúce mzdy, ktoré nedokázali pokryť zvýšené náklady, boli celosvetovo jednou z tém tohto roka. Z prieskumu portálu Platy.sk vyplynulo, že 40 percent zamestnancov a zamestnankýň na Slovensku tento rok nešlo platovo hore, a väčšina tých, ktorým plat zvýšili, čakala viac ...

Materská, otcovská a rodičovská dovolenkaGarancia

30.11.2023, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Podľa Zákonníka práce sa materská dovolenka poskytuje žene v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa. Štandardná dĺžka materskej dovolenky je 34 týždňov, osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka ...

Sociálna poisťovňa vypláca čoraz viac dávok v nezamestnanosti, priemerná suma presahuje 550 eurGarancia

30.11.2023, Zdroj: SITA

... Dávku v nezamestnanosti na Slovensku dostalo v októbri tohto roka 37,9 tisíca osôb. Oproti septembru išlo o nárast o 63 ľudí, v porovnaní s koncom minulého roka dostávalo tieto dávky o 2,5 tisíca ľudí viac. Priemerná suma dávky v nezamestnanosti v októbri dosiahla 572 eur. Medziročne stúpla o 50 eur. ...

Praktická situácia krátenia dovolenkyGarancia

29.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Krátenie dovolenky je možné len z dôvodov uvedených v Zákonníku práce, ktoré vznikli v príslušnom roku. Podmienky krátenia dovolenky sú upravené v  § 109 ZP . Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje ...

Predčasný starobný dôchodok v praxiGarancia

29.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Zamestnanec pôsobí ako učiteľ strednej školy od 26.08.1985. Zamestnanec požiadal o ukončenie pracovného pomeru dohodou k 29.11.2023. Dňa 30.11.2023 má stretnutie na pobočke Sociálnej poisťovne a ide požiadať o predčasný starobný dôchodok. Kedy mu vyplatiť odchodné – až ...

Praktický pohľad na predĺženie skúšobnej dobyGarancia

29.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Podľa zákona ( § 45 ods. 1 ZP ) nie je možné skúšobnú dobu predĺžiť. Ak však ide o prekážky v práci na strane zamestnanca, zo zákona sa skúšobná doba automaticky predĺži  o čas, počas ktorého prekážky trvali ( § 45 ods. 2 ). Medzi takéto prekážky patrí napríklad práceneschopnosť ...

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý je práceneschopnýGarancia

29.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Zamestnancovi sa stal pracovný úraz 21.8.2023 a jeho práceneschopnosť stále trvá. Zamestnancovi sa konči doba určitá 30.11.2023, z dôvodu právnej istoty sa chceme spýtať, či môžeme so zamestnancom ukončiť pracovný pomer v dobe určitej? Odpoveď: Legislatívna úprava ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Porušenie pracovnej disciplíny v praxiGarancia

28.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Praktický príklad: Zamestnávateľ zistil, že u zamestnanca došlo k porušeniu pracovnej disciplíny, pretože mu to oznámil iný zamestnanec v danom prípade. Pritom od porušenia pracovnej disciplíny uplynulo už 15 mesiacov. Preto zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď pre porušenie ...

viac článkov
Najčítanejšie

Preplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru v roku 2021Archív

21.4.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Eva Gášpárová Zamestnancovi za vyčerpanú dovolenku patrí podľa § 116 ods. 1 ZP Zákonníka práce náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Ak zamestnanec nevyčerpá dovolenku do konca nasledujúceho kalendárneho roku, zamestnávateľ je podľa § 116 ods. 2 Zákonníka práce povinný vyplatiť mu náhradu ...

Od 1.6.2022 je zmena Zákonníka práce a od 1.1.2023 nás čakajú už schválené ďalšie tri zmeny Zákonníka práce. Viete o nich?Archív

1.6.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. 1. Zmena Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce od 01.06.2021 § 144  Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci (1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť ...

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2022Archív

10.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Krátenie dovolenky je žiaduce vnímať tak, že zamestnancovi, ktorý odpracoval najmenej 60 dní v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa, síce vznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok, avšak z dôvodu najmä prekážok v práci na jeho strane (ktoré sa na účely dovolenky ...

Komentár k ZP § 63 Výpoveď daná zamestnávateľomGarancia

25.7.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 63 ZP Výpoveď daná zamestnávateľom (1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Možnosti predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok - správna konštrukcia zabezpečenia pohľadávokArchív

12.6.2023, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Dosiahnutie riadneho a včasného plnenia záväzkov je podmienkou vytvorenia  zdravého podnikateľského prostredia.   Neplnenie záväzkov druhou zmluvnou stranou môže spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť a môže mať fatálne následky pre ďalší výkon podnikateľskej ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Aké sú najväčšie výzvy zamestnávateľov pre rok 2024 očami psychoterapeuta

Matěj Krejčí je psychoterapeut, autor knihy Digidetox a človek s vášňou pre HR a vzdelávanie. Obohacuje ľudí premýšľaním o ich chovaní, živo...

Menucka a darčekové poukazy - ako to v praxi využiť?

Aké výhody ponúkajú firemným zákazníkom projekty Menučka a Darčekové vouchery? Ako vznikli a čo je ich cieľom? Pozývame vás vypočuť si epiz...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v Zákone o sociálnom poistení a aplikačná prax od 1.1.2024

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 12.12.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ