dnes je 21.8.2019
Najnovšie

Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku za päť rokov stúpol o 56 tisíc

20.8.2019, Zdroj: SITA

Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku za posledných päť rokov stúpol o 56 tisíc. Kým ku koncu júna 2014 na Slovensku pracovalo 17 tisíc občanov iných krajín, ku koncu júna tohto roka už išlo o vyše 73 tisíc cudzincov. Počet cudzincov pracujúcich na ...

Zamestnanosť na Slovensku v druhom štvrťroku medziročne stúpla o 1,4 %

20.8.2019, Zdroj: SITA

Zamestnanosť na Slovensku sa v druhom štvrťroku tohto roka zvýšila. Ako informoval Štatistický úrad SR, zamestnanosť v uvedenom období presiahla 2,45 mil. osôb Zamestnanosť na Slovensku sa v druhom štvrťroku tohto roka zvýšila. Ako informoval Štatistický úrad ...

Práca na skúšku neexistuje, nedajte sa nachytať!

20.8.2019, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Inšpekcia práce si posvieti na dodržiavanie povinností pri zamestnávaní zamestnancov počas sezónnych prác. Inšpekcia práce si posvieti na dodržiavanie povinností pri zamestnávaní zamestnancov počas sezónnych prác. Letná sezóna so sebou tradične prináša ...

Zamestnávatelia: 14. plat vyplatený v decembri bude oslobodený od platenia poistného

20.8.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že od 1. septembra 2019 nastáva zmena v platení poistného na sociálne poistenie z 13. a 14. platu. V tomto roku sa zmena dotkne 14. platu. Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že od 1. septembra 2019 ...

I. polrok 2019: Sociálna poisťovňa povolila splátkový kalendár pre vyše tisícku dlžníkovGarancia

19.8.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od začiatku tohto roka do konca júna Sociálna poisťovňa vydala 1 180 rozhodnutí o povolení splátok dlžných súm, ktoré eviduje od odvádzateľov poistného. Každý mesiac pribudne priemerne dvesto nových splátkových kalendárov, pričom tohtoročné maximum sa viaže k ...

Jednorazové vyplatenie dávky v nezamestnanosti predpokladá vyradenie z evidencie úradu práceGarancia

16.8.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia nezávisí od vedenia klienta v evidencii uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Naopak, predpokladom vyplatenia tejto dávky je ...

Dôchodcovia uprednostňujú výplatu dôchodku na účet pred hotovosťouGarancia

16.8.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Dôchodcovia v uplynulých rokoch čoraz viac uprednostňujú zasielanie dôchodku na účet v banke oproti výplate v hotovosti. V júli 2019 Sociálna poisťovňa vyplatila na účty v bankách 986 479 dôchodkov. V januári tohto roka išlo na účty v bankách 972 634 dôchodkov, ...

Úrazových dávok Sociálna poisťovňa vyplatila menej, no vo vyšších sumách ako pred rokomGarancia

14.8.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa vyplatila v prvom polroku 2019 z úrazového poistenia menej dávok ako v rovnakom období pred rokom, no výšky vyplácaných dávok boli vyššie ako v roku 2018. Sociálna poisťovňa vyplatila v prvom polroku 2019 z úrazového poistenia menej dávok ako ...

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravnéhoGarancia

13.8.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma zvyšuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe údajov štatistického úradu o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Zvýšenie súm vykoná, ak rozdiel ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vplyv materskej a rodičovskej dovolenky na nárok, krátenie a čerpanie dovolenky v roku 2019Garancia

13.8.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úvod je potrebné rozlíšiť pojmy. V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka (MD) najčastejšie v trvaní 34 týždňov (osamelej žene v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Výpočet mzdyArchív

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastný výpočet mesačnej mzdy môžeme rozdeliť do dvoch krokov: výpočet hrubej mzdy výpočet čistej mzdy Výpočet hrubej mzdy Predstavuje výpočet a následnú kumuláciu všetkých mzdových položiek: mesačnej mzdy ...

Dostupné v časových verziách: 2018
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyArchív

16.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok“) zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zahraničná pracovná cesta v roku 2019Garancia

17.6.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri vyslaní zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu je zamestnávateľ v zmysle § 3 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradach v znení neskorších predpisov povinný písomne určiť: miesto nástupu na zahraničnú pracovnú cestu, miesto ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Za prácu vo sviatok a náhrada mzdy za sviatokArchív

12.1.2018, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sviatky sú osobitné dni pracovného pokoja vymedzené v § 1 a § 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Dni sviatkov sa nedá stotožňovať s ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárok na prestávku v práciArchív

28.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo zamestnancov na odpočinok a zotavenie po práci v súlade so základnými zásadami ZP sa obligatórne premieta do rozvrhu pracovného času zohľadnením prestávok v práci, nepretržitého denného a týždenného odpočinku a dní pracovného ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2019

18.9.2019, Žilina, JUDr. Alena Huťanová

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2019 - podmienky, povinnosti a zmeny

20.9.2019, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2019

23.9.2019, Bratislava, Júlia Pšenková

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

23.9.2019 - 6.11.2019, Bratislava, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!

Aktuálne zmeny v ochrane osobných údajov pre rok 2019 - povinnosti, práva a sankcie

30.9.2019, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Súbeh funkcií štatutárneho orgánu - zmluvy, odvody a dane

3.10.2019, Bratislava, Júlia Pšenková

Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

23.10.2019, Žilina, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste
Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ