Darček mesiaca
Zamestnávanie starobného dôchodcu v roku 2018

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Odmena evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku 2019Garancia

21.11.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uchádzač o zamestnanie je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Uchádzač o zamestnanie môže byť v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ...
viac

Valorizácia dôchodkov od 1. januára 2019Garancia

21.11.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Dôchodcovia sa v týchto dňoch obracajú na Sociálnu poisťovňu s otázkou, či všetky druhy dôchodkov budú valorizované o 2,6 %. Všetky druhy dôchodkov, teda starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidné dôchodky, vdovský/vdovecký dôchodok aj sirotský ...
viac

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2019Garancia

20.11.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) daňovníka ročne v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je stanovená nasledovne: - ak daňovník dosiahne základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok ...
viac

Staronových starostov aj poslancov treba opätovne na poistenie prihlásiťGarancia

20.11.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí 2018 Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak bol v obci opätovne zvolený ten istý starosta, obec (ako jeho zamestnávateľ) ho odhlási z registra poistencov dňom zloženia jeho sľubu a vznikom nového funkčného obdobia ...
viac

§ 152a ZP - Rekreácia zamestnancovGarancia

20.11.2018, JUDr. Juraj Mezei PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Parlament na svojej 35. schôdzi schválil s účinnosťou od 1. januára 2019 novelu zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorou sa menia a dopĺňajú aj iné zákony ako Zákonník práce (ZP), zákon o ...
viac

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2019Garancia

19.11.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročne v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je stanovená nasledovne: - ak daňovník dosiahne základ dane, ktorý sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy životného minima ...
viac

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu v roku 2019Garancia

16.11.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 122a Zákonníka práce patrí zamestnancovi za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na ...
viac

Počet exekúcií dôchodkov mierne poklesol, vianočný príspevok nemožno exekvovať!Garancia

16.11.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
V októbri, podobne ako v septembri, zaznamenala Sociálna poisťovňa mierny pokles exekučných zrážok z dôchodkových dávok. Kým v septembri ich bolo 34 967, v októbri vykonala Sociálna poisťovňa 34 885 zrážok. Ešte na začiatku roka, v januári 2018, ich pritom ...
viac

Minimálna mzda od 1. januára 2019Garancia

15.11.2018, Ing. Eva Gašpárová,, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mesačná suma minimálnej mzdy  sa uplatňuje u zamestnancov odmeňovaných mesačnou formou mzdy. Základná suma mesačnej minimálnej mzdy ustanovená nariadením vlády sa uplatní, ak zamestnanec pri ustanovenom týždennom pracovnom čase odpracoval ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu v roku 2019Garancia

15.11.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 123 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2018Garancia

5.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na nárok zamestnanca na 2. stravný lístok. Máme pružný pracovný čas, voliteľný časový úsek je od 8.00-14.00 alebo 8.30-14.30. V prípade, že zamestnanec odpracuje  viac ako 11 hodín   počas pracovného dňa, bude mať nárok ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dočasné pridelenie zamestnancov v roku 2017Archív

1.12.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme otázku vo veci dočasného pridelenia zamestnancov (sme zamestnávateľ) a chceme prideliť zamestnancov k inému zamestnávateľovi podľa § 58 ZP . 1. Musí mať zamestnávateľ v predmete podnikania zapísané dočasné pridelenie zamestnancov, ak ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vyplatenie odchodného v roku 2018Garancia

15.5.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle § 76a ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na: - starobný dôchodok, - invalidný dôchodok, ak pokles miery vykonávať zárobkovú činnosť oproti ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Stravovanie zamestnancov a výška stravného v roku 2018Garancia

11.6.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý zamestnávateľ, vrátane zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce povinný zabezpečiť zamestnancovi vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadam správnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyGarancia

16.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok“) zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 300/2018 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2019 (vyšlo dňa: 6.11.2018 v čiastke č. 111)
  • 307/2018 Z.z. o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 312/2018 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 313/2018 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 317/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2018 v čiastke č. 116)
  • 318/2018 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.11.2018 v čiastke č. 117)
  • 320/2018 Z.z. novela zák. č. 253/1994 Z. z. (vyšlo dňa: 20.11.2018 v čiastke č. 117)
  • 321/2018 Z.z. novela zák. č. 550/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.11.2018 v čiastke č. 117)
  • 323/2018 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 20.11.2018 v čiastke č. 117)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
26.11.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
11.12.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
14.12.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Prihláška tu!
23.1.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
26.2.2019 - 28.2.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
6.3.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
23.9.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: