dnes je 23.4.2021

Najnovšie

Rastie počet pracovných ponúk, ktoré nepožadujú príchod na pracovisko

23.4.2021, Zdroj: SITA

... Počet pracovných ponúk, ktoré vôbec nepožadujú príchod na pracovisko, rastie. Potvrdzuje to analýza portálu Profesia.sk. Dva roky dozadu uverejnili zamestnávatelia za prvý štvrťrok 184 pracovných ponúk na prácu na diaľku, za prvé tri mesiace tohto roku to už bolo 1 156. Vyšší počet ponúk na teleprácu ...

Viac ako polovica zamestnávateľov podporuje svojich zamestnancov k očkovaniu

23.4.2021, Zdroj: SITA

... Tri štvrtiny zamestnávateľov na Slovensku nechávajú rozhodnutie o očkovaní, respektíve neočkovaní proti ochoreniuCOVID-19, plne na rozhodnutí svojich zamestnancov. Neznamená to však, že je im to ľahostajné.Viac ako polovica z nich chce zamestnancov aktívne podporovať a motivovať, aby sa zaočkovať dali ...

Pracovný pomer na určitú dobu a zásada rovnakého zaobchádzania v roku 2021Garancia

22.4.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. vytvára všeobecný rámec na zabezpečenie rovnoprávneho postavenia zamestnancov v pracovnom pomere na dobu určitú na to, aby sa pracovné zmluvy na dobu určitú využívali na princípe prijateľnom pre zamestnávateľov aj zamestnancov. Jedným z cieľov ...

Povinnosti platiteľa mzdy pri výkone zrážok zo mzdyGarancia

22.4.2021, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Postavenie platiteľa mzdy je v exekučnom konaní veľmi špecifické, napriek tomu však má ako tretia osoba v konaní svoje práva a povinnosti, vyplývajúce z Exekučného poriadku. Čo sa týka povinností platiteľa mzdy: 1.) Povinnosť poskytnúť exekútorovi súčinnosť bez zbytočného odkladu ...

Podmienky pri úrazovom príplatku COVID-19 sú upravené - dôležitá je väčšia miera rizika vzniku ochorenia

22.4.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Pre problém potvrdzovania, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci, došlo od 10. apríla 2021 k úprave formulácie podmienok pre nárok na tento úrazový príplatok. Pre problém potvrdzovania, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci, došlo od 10. apríla 2021 k úprave formulácie podmienok pre nárok na ...

Rok koronakrízy: Sociálna poisťovňa vyplatila 1 302 755 pandemických dávok za 314 mil. eur

22.4.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Sociálna poisťovňa za celé obdobie pandémie koronavírusu COVID-19 od prvej vlny v apríli 2020 do konca marca 2021 vyplatila svojim poistencom viac ako milión tristotisíc rôznych druhov pandemických dávok. Celkové náklady na ne predstavujú 314 miliónov eur. Pomoc v podobe pandemických dávok získali poistenci ...

Archivácia dokladov podnikateľov v roku 2021Záznam

22.4.2021, Mgr. Maroš Vindiš, JUDr. Peter Hudok, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:32

... Mgr. Maroš Vindiš, JUDr. Peter Hudok Zoznámte sa so základnými pravidlami pri archivácii záznamov. Poznáte legislatívne požiadavky na archiváciu? A čo robiť so záznamami po uplynutí ich lehoty uloženia? Radi Vás týmito otázkami a súvisiacimi procesmi prevedieme. Zoznámte sa so základnými pravidlami ...

Prístupné pre: MUP profi plus

Situácia na trhu práce zostáva aj naďalej stabilná, voľných pracovných miest je viac

22.4.2021, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... V marci si, už tretí mesiac po sebe, našlo prácu viac ako 10 000 nezamestnaných. Trh práce ostáva aj naďalej stabilný, miera evidovanej nezamestnanosti sa zvýšila len mierne o 0,08 p. b. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny stále evidujú viac ako 60 000 voľných pracovných miest. V marci si, už tretí ...

Preplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru v roku 2021Garancia

21.4.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnancovi za vyčerpanú dovolenku patrí podľa § 116 ods. 1 ZP Zákonníka práce náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Ak zamestnanec nevyčerpá dovolenku do konca nasledujúceho kalendárneho roku, zamestnávateľ je podľa § 116 ods. 2 Zákonníka práce povinný vyplatiť mu náhradu ...

Ochranná doba - zákaz výpovedeGarancia

21.4.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ochrannou dobou je doba , v rámci ktorej platí zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa. V rámci uvedenej doby zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď, hoci existuje konkrétny výpovedný dôvod. Uplatnenie výpovede zamestnávateľa počas ochrannej ...

viac článkov
Najčítanejšie

Daňovník s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou (FO)

8.9.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na účely správneho zdanenia príjmov je potrebné zistiť, či bude daňovník priznávať slovenskému správcovi dane zdaniteľné príjmy dosiahnuté v príslušnom zdaňovacom období zo zdrojov na území SR a tiež zo zdrojov v zahraničí (neobmedzená daňová povinnosť – daňový rezident SR), ...

Výpočet mzdy dosiahnutej za nadčasy

29.6.2012, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ako mame počítať mzdu za nadčasy, konkrétne dosiahnutú mzdu za nadčasy? Štruktúra mzdy je nasledovná: základná mzda = 200 euro osobné ohodnotenie = 0-50 euro (individuálne hodnotenie nadriadeným) prémia za výkon (vykonáva zložka mzdy): koeficient * počet vychystaných kartónov. Táto zložka mzdy je ...

Výpočet odstupného

23.6.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na účely výpočtu odstupného v prípade skončenia pracovného (§ 76 Zákonníka práce) pomeru zamestnanca sa vychádza z priemerného zárobku tak ako ustanovuje § 134 ZP. Na účely výpočtu odstupného v prípade skončenia pracovného (§ 76 Zákonníka práce) pomeru zamestnanca sa vychádza ...

Má výsluhový dôchodca platiť odvody zo mzdy z pracovného pomeru ako zamestnanec ?

18.10.2012, JUDr. Zuzana Macková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnanec, výsluhový dôchodca 63-ročný(predložil rozhodnutie o výsluhovom dôchodku), má platiť odvody do PvN a IP zo mzdy z pracovného pomeru ako zamestnanec? Pri vstupe do zamestnania už dovŕšil dôchodkový vek / 62 /. Výsluhový dôchodok sa poskytuje v zmysle zákona č. ...

Výpočet mzdy pri čerpaní dovolenky

30.1.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Právo na náhradu mzdy pri čerpaní, ale aj nečerpaní dovolenky zamestnanca je dané §116 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Za čerpanú dovolenku patrí zamestnancovi náhrada podľa počtu dní. Pri nevyčerpaní môže zamestnanec dostať náhradu mzdy len v prípade, ak si nestihol ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

28.4.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

4.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

10.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

26.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 29.4.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Telepráca po novele Zákonníka práca, praktické otázky na čo pamätať

Lektor: Katarína Ondrovičová, Katarína Pfeffer

Dátum: 5.5.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ