Darček mesiaca
Mzdové zvýhodnenie za prácu od 1. 5. 2019

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Ako zvýšiť motiváciu zamestnancov v podnikuGarancia

17.5.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Motivácia zamestnancov nie je automatická, a preto patrí k dôležitým úlohám aj zodpovednostiam vedúceho. Ide do istej miery o individuálny proces. To, čo motivuje jedného zamestnanca, môže dosahovať presne opačný efekt u druhého. ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Digitalizácia v HR v roku 2019Garancia

17.5.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Najväčším trendom v odbore HR je v súčasnosti určite digitalizácia práce, ktorá má pozitívny vplyv nielen na efektivitu a hospodárske výsledky firmy, ale aj na celé HR a na zamestnancov a ich spokojnosť. S týmto trendom súvisí ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2019Garancia

15.5.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý zamestnávateľ je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadam správnej výživy priamo na ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odstupné v roku 2019Garancia

15.5.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 76 Zákonníka práce zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z organizačných dôvodov alebo zdravotných dôvodov, patrí odstupné po splnení zákonom stanovených podmienok. Zamestnávateľ môže ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Náhradné voľno pracovníka za prácu vykonanú pre zamestnávateľa v sobotu v roku 2019Garancia

15.5.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcela by som Vás poprosiť o radu, máme zamestnanca na TPP, ktorý výnimočne pracoval v sobotu. Môžeme sa s ním dohodnúť na čerpaní náhradného voľna za hodiny odpracované v sobotu v jeho iný pracovný deň? Má tento zamestnanec nárok na ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Správa pre inšpektorát práceGarancia

15.5.2019, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. 1. 2018 uzatvoril zamestnávateľ so zamestnancom pracovnú zmluvu, v ktorej chýba ustanovenie o dĺžke výpovednej doby. Mali sme kontrolu z IP a na tento nedostatok nás upozornili a máme tento nedostatok odstrániť. Prosím Vás ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Príspevok na rekreáciu pracovníka a účtovný doklad v roku 2019Garancia

15.5.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcela by som sa opýtať, či musí zamestnanec predkladať pri žiadosti o príspevok na rekreáciu aj doklad o zaplatení faktúry za pobyt alebo stačí len faktúra? Legislatívna úprava:                                         zákon č.  311/2001 ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Druhy príjmovGarancia

14.5.2019, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová Spoločníci a konatelia sro môžu mať v súvislosti s výkonom práce alebo výkonom funkcie pre spoločnosť v nadväznosti na zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov vzn.n.p.( ZDP ) tieto druhy príjmov: podiely na zisku ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Schémy zdanenia príjmov zo závislej činnosti u spoločníka a konateľaGarancia

14.5.2019, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová Aj tu platí všeobecné pravidlo, že zdaniteľný príjem zo závislej činnosti sa musí vždy zdaniť preddavkom na daň pri výplate, poukázaní alebo pripísaní zamestnancovi, v našom prípade spoločníkovi (konateľovi) k dobru. ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Konateľ a spoločník - praktické riešenia osobitosti ich postaveniaGarancia

14.5.2019, Ing. Anna Križanová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Križanová; Ing. Viera Mezeiová Úvod V tejto časti našej publikácie sa pokúsime na praktických príkladoch aplikovať teoretické poznatky, ktoré sme popisovali v predchádzajúcich kapitolách. Ing. Juhás je spoločníkom v obchodnej spoločnosti (sro). Za ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Mzdové nároky zamestnanca pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase v príkladochGarancia

11.4.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa Zákonníka práce je možné za nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas považovať okrem klasického nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času aj konto pracovného času. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas Klasický nerovnomerne rozvrhnutý ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárok na prestávku v práciArchív

28.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo zamestnancov na odpočinok a zotavenie po práci v súlade so základnými zásadami ZP sa obligatórne premieta do rozvrhu pracovného času zohľadnením prestávok v práci, nepretržitého denného a týždenného odpočinku a dní pracovného ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zrážky zo mzdy zamestnanca v roku 2019 v príkladochGarancia

15.3.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zrážky zo mzdy zamestnanca v zmysle § 131 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce delíme na dve skupiny: zrážky, na ktoré nepotrebujeme súhlas zamestnanca, zrážky, na ktoré potrebujeme súhlas zamestnanca. Do prvej skupiny zrážok, na ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Smernica, ktorá stanovuje základné pravidlá pre používanie služobných mobilných telefónovArchív

9.12.2018, Ing. Tamara Jávorková, JUDr. Juraj Mezei. PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Tamara Jávorková; JUDr. Juraj Mezei. PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov smernice     Základné pravidlá pre používanie služobných mobilných telefónov     Prílohy          Číslo smernice     ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Výpočet mzdyArchív

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vlastný výpočet mesačnej mzdy môžeme rozdeliť do dvoch krokov: výpočet hrubej mzdy výpočet čistej mzdy Výpočet hrubej mzdy Predstavuje výpočet a následnú kumuláciu všetkých mzdových položiek: mesačnej mzdy ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018
Najnovšie Právne predpisy
  • 101/2019 Z.z. novela vyhl. č. 525/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 102/2019 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 103/2019 Z.z. novela vyhl. č. 554/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 105/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 109/2019 Z.z. novela vyhl. č. 378/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 111/2019 Z.z. novela zák. č. 587/2004 Z. z. a č. 329/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 26.4.2019 v čiastke č. 44)
  • 114/2019 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave (vyšlo dňa: 29.4.2019 v čiastke č. 45)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
  • 123/2019 Z.z. novela vyhl. č. 614/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 10.5.2019 v čiastke č. 49)
  • 130/2019 Z.z. novela vyhl. č. 254/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 17.5.2019 v čiastke č. 52)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
21.5.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
22.5.2019 - 24.5.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie je určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre vás kokteil najžiadanejších tém. Máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o vašich konkrétnych problémoch z praxe so skúsenými lektorkami. Prihláška tu!
28.5.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!
11.6.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
19.8.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
23.9.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
3.10.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: