Darček mesiaca
Materská a rodičovská dovolenka v roku 2018

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Uzatvorenie dohody o brig. práci študenta po ukončení 10 ročnej povinnej školskej dochádzky v roku 2018

17.7.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, potrebovali by sme zamestnať na Dobpš študenta, ktorý vo septembri roku 2017 mal 16 rokov. 30. júna skončil prvý ročník strednej školy. Môžem s ním uzatvoriť dohody o brig. práci študenta na ochutnávku ...
viac

ÚvodníkGarancia

13.7.2018, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážený čitateľ, v aktuálnom on-line časopise Spravodajca pre HR manažérov a personalistov sa venujeme téme: Návrat zamestnanca do práce po ukončení materskej alebo rodičovskej dovolenky v roku 2018. Ako je to s návratom zamestnanca do ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zamestnávanie zamestnanca s osvedčením „Slovák žijúci v zahraničí"Garancia

12.7.2018, PaeDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky, ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Najčastejšie problémy pri poskytovaní cestovných náhrad v roku 2018Garancia

12.7.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre vysielanie zamestnancov na pracovné cesty, uhrádzanie a zúčtovanie výdavkov spojených s pracovnou cestou platia zákonmi stanovené pravidlá. Základnou právnou normou pre poskytovanie cestovných náhrad je zákon č. 283/2002 Z. z. o  ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

TémaGarancia

12.7.2018, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
2018.07.1.1 Návrat zamestnanca do práce po ukončení materskej alebo rodičovskej dovolenky v roku 2018. Mgr. Michaela Hinnerová Materskú aj rodičovskú dovolenku môže v súčasnosti čerpať tak otec ako aj matka, ale aj žena a muž, ktorí prevzali do starostlivosti ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Návrat zamestnanca do práce po ukončení materskej alebo rodičovskej dovolenky v roku 2018.Garancia

12.7.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Materskú aj rodičovskú dovolenku môže v súčasnosti čerpať tak otec ako aj matka, ale aj žena a muž, ktorí prevzali do starostlivosti dieťa na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu. Po ukončení tak materskej ako aj ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Neplatené voľno zamestnanca z pohľadu Zákonníka práce v roku 2018Garancia

12.7.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, zamestnávateľ je povinný podľa § 47 ZP prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Žiadosť o predĺženie pracovného pomeru v roku 2018Garancia

12.7.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Trvanie pracovného pomeru na dobu určitú môže byť v pracovnej zmluve vymedzené: - uvedením časového úseku, na ktorý sa pracovná zmluva uzatvára, napr. na tri mesiace, - uvedením dátumu, do ktorého bude pracovný pomer trvať, napr. ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1. 9. 2018Garancia

12.7.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 8. 11. 2017 vyšla v zbierke zákonov pod číslom 264/2017 novela zákona č. 531/1991 Zb. - Obchodný zákonník (ďalej len „ OZ ”), ktorou sa menia a dopĺňajú aj ďalšie zákony. Účinnosť novely je od 1. 1. 2018, avšak určité novelizované ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Registračná povinnosť študenta pracujúceho na dohodu voči sociálnej poisťovni v roku 2018

12.7.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príklad Študent uzatvoril dohodu o brigádnickej práci študenta na obdobie od 1.4.2018 do 30.6.2018 s právom na pravidelný mesačný príjem. Túto dohodu si určil ako dohodu, pri ktorej si bude uplatňovať výnimku z platenia poistného. Jeho ...
viac
Najčítanejšie

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyGarancia

16.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok“) zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Za prácu vo sviatok a náhrada mzdy za sviatokGarancia

12.1.2018, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sviatky sú osobitné dni pracovného pokoja vymedzené v § 1 a § 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Dni sviatkov sa nedá stotožňovať s ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZP § 5 Právne vzťahy s cudzím prvkom, dočasné vysielanieGarancia

24.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
  § 5 (1) Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami vykonávajúcimi prácu na území Slovenskej republiky a zahraničným zamestnávateľom, ako aj medzi cudzincami a osobami bez štátnej príslušnosti pracujúcimi na území Slovenskej ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

31.3.2017, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradeniaGarancia

2.1.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. ( označenie zamestnávateľa: Názov spoločnosti, Sídlo spoločnosti, IČO) PONUKA INEJ VHODNEJ PRÁCE podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce Zamestnanec: Titul, meno a priezvisko: ....................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 192/2018 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 196/2018 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 198/2018 Z.z. novela zák. č. 480/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 201/2018 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 9.7.2018 v čiastke č. 70)
  • 209/2018 Z.z. novela zák. č. 61/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 212/2018 Z.z. novela zák. č. 162/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 214/2018 Z.z. novela zák. č. 39/2015 Z. z. a niektorých zákonov (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 215/2018 Z.z. novela zák. č. 185/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 216/2018 Z.z. o rybárstve (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
25.9.2018 - 27.9.2018, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
18.9.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
11.9.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
23.10.2018, Žilina
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
20.9.2018, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj  s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Prihláška tu!
16.11.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
16.8.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: