dnes je 16.9.2019
Najnovšie

Ak umelci, autori a športovci už činnosť nevykonávajú, povinné poistné platiť nemusiaGarancia

16.9.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorá podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť nevykonáva na základe oprávnenia (do tejto kategórie patria napríklad umelci, autori a športovci), môže za určitých podmienok zaniknúť povinnosť platiť poistné na ...

Komentár k ZP § 87 Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného časuGarancia

13.9.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec Ján je odmeňovaný hodinovou mzdou 5 €, jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín týždenne. Zamestnávateľ rozvrhol pre práce na dôležitej zákazke február tak, že Ján pracoval od pondelka do piatku každý deň 10 hodín. V ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 109 Krátenie dovolenkyGarancia

13.9.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pani Monika ma uzatvorený pracovný na 40/hodín týždenne, pracuje od pondelka do piatku, materskú dovolenku čerpala od 14. 5. 2016 do 31. 12. 2016, rodičovská dovolenka jej skončila 30.6.2019 preto 1.7.2019 nastúpila do práce. Dovolenku ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

13.9.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec - študent zarobil v mesiaci apríl 2019 spolu  180 eur , mal podpísané vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu aj „ oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 144a Výkon práceGarancia

13.9.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aký nárok na dovolenku vznikol pracovníčke, ktorá ”pracovala” v roku 2018 nasledovne: Zamestnankyňa bola na rodičovskej dovolenke v roku 2017, ktorá trvala do 24. 03. 2018. 01. 01. 2018 - 24. 03. 2018 - rodičovská dovolenka 25. 03. 2018 - ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Takmer 86 % dôchodcov s exekúciou má zrážku do 90 eur mesačneGarancia

13.9.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Počet dôchodcov s exekučnými zrážkami klesol v priebehu leta o tisíc. Kým v júli bol počet dôchodcov s krátenými dôchodkami 35 147, v auguste ich bolo 34 101. K zníženiu počtu dôchodcov s exekučnou zrážkou došlo v dôsledku zmeny životného minima k 1. júlu 2019 ( ...

NR SR: Sociálny výbor odobril novelu o sociálnom poistení, dôchodkový vek ľudí bude priamo v zákoneGarancia

12.9.2019, Zdroj: SITA

- Parlamentný výbor pre sociálne veci odporučil plénu parlamentu schváliť poslanecký návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorým sa konkretizujú podmienky ústavného zastropovania veku odchodu do dôchodku. Parlamentný výbor pre sociálne veci odporučil plénu ...

Potvrdenie o poistení v nezamestnanosti si vyžiadajte v krajine posledného zamestnaniaGarancia

12.9.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa odporúča občanom, aby si pri ukončení pracovného pomeru v zahraničí vždy vyžiadali potvrdenie o období poistenia v danej krajine Sociálna poisťovňa odporúča občanom, aby si pri ukončení pracovného pomeru v zahraničí vždy vyžiadali potvrdenie ...

NR SR: Sociálny výbor odsúhlasil razantné zvýšenie rodičovského príspevkuGarancia

12.9.2019, Zdroj: SITA

Výbor NR SR pre sociálne veci odobril návrh na razantné zvýšenie rodičovského príspevku od začiatku budúceho roka. Výbor NR SR pre sociálne veci odobril návrh na razantné zvýšenie rodičovského príspevku od začiatku budúceho roka. Podľa návrhu novely zákona o ...

Rodičia detí študujúcich na Slovensku nemusia nosiť na úrady práce potvrdenia o návšteve školyGarancia

11.9.2019, Zdroj: SITA

Rodičia detí, ktoré študujú na Slovensku, nie sú od začiatku septembra tohto roka povinní doniesť na úrad práce a sociálnych vecí potvrdenia o návšteve školy svojich det Rodičia detí, ktoré študujú na Slovensku, nie sú od začiatku septembra tohto roka povinní ...

viac článkov
Najčítanejšie

Výpočet mzdyArchív

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastný výpočet mesačnej mzdy môžeme rozdeliť do dvoch krokov: výpočet hrubej mzdy výpočet čistej mzdy Výpočet hrubej mzdy Predstavuje výpočet a následnú kumuláciu všetkých mzdových položiek: mesačnej mzdy ...

Dostupné v časových verziách: 2018
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výpočet dovolenky zamestnanca pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky v roku 2019Garancia

19.8.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postupom výpočtu dovolenky pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky sa zaoberá § 109 ods. 2 Zákonníka práce. Podľa neho sa obdobie materskej a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods.1 počíta do odpracovanej doby, ak ide o  dobu 34 ...

Splatnosť a výplata mzdyGarancia

11.12.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ je povinný mzdu splatnú za predchádzajúci mesiac vyplatiť zamestnancovi  najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca  s výnimkou prípadu, že sa v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve dohodlo iné obdobie ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Fond pracovného času v roku 2019Garancia

27.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak mám zmluvu na 38,75 hod... Aký je fond pracovného času? Je rovnaký ako pri 40 hodinách? Legislatívna úprava: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZP ”) Pohľad autora na problematiku: Dĺžka a ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Za prácu vo sviatok a náhrada mzdy za sviatokArchív

12.1.2018, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sviatky sú osobitné dni pracovného pokoja vymedzené v § 1 a § 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Dni sviatkov sa nedá stotožňovať s ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2019

23.9.2019, Bratislava, Júlia Pšenková

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

23.9.2019 - 6.11.2019, Bratislava, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!

Aktuálne zmeny v ochrane osobných údajov pre rok 2019 - povinnosti, práva a sankcie

30.9.2019, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Súbeh funkcií štatutárneho orgánu - zmluvy, odvody a dane

3.10.2019, Bratislava, Júlia Pšenková

Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

23.10.2019, Žilina, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2019 - podmienky, povinnosti a zmeny

13.12.2019, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2019

19.12.2019, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Odstupné a odchodné v roku 2019
Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ