Darček mesiaca
Materská a rodičovská dovolenka v roku 2018

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

14. plat a odvody na sociálne poistenie v roku 2018Garancia

25.9.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa prechodného ustanovenia § 293ec ods. 2 zákona o sociálnom poistení súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca je aj príjem oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov (14. plat), ktorý plynie zamestnancovi ...
viac

V roku 2019 dosiahne maximálna výška dávky materské 1 458,50 eura mesačneGarancia

19.9.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Na budúci rok sa opäť zvýši maximálna výška dávky materské - každoročne od 1. januára sa totiž zvyšuje v závislosti od zvýšenia maximálneho denného vymeriavacieho základu. Maximálny denný vymeriavací základ bude v roku 2019 predstavovať sumu 62,7288 eura. ...
viac

Sociálne poistenie riešte len v priamom kontakte so Sociálnou poisťovňouGarancia

19.9.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, aby sa nenechali oklamať praktikami podvodníkov a svoje sociálne záležitosti si riešili vždy výlučne v priamom kontakte s touto inštitúciou. Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, aby sa nenechali oklamať praktikami ...
viac

O odvodovej povinnosti sa dozvedia aj SZČO s odloženým daňovým priznanímGarancia

19.9.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Samostatne zárobkovo činnej osobe SZČO, ktorá má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, sa vznik povinného poistenia, jeho trvanie a odvodová povinnosť prehodnocujú k 1. októbru. Samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorá má predĺženú lehotu ...
viac

Zamestnávatelia pozor: zvýšila sa pokuta za neprihlásenie zamestnancaGarancia

18.9.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov na zmeny v Sadzobníku pokút, na základe ktorého zvýšila od 1. 8. 2018 pokutu za oneskorené prihlásenie zamestnanca, a to do výšky 16,60 eur za každý deň omeškania. Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov ...
viac

Sociálna poisťovňa upozorňuje: Nárok na vdovský dôchodok zaniká uzatvorením manželstvaGarancia

17.9.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Keď sa vdova opäť vydá, zaniká jej nárok na vdovský dôchodok a jeho výplatu. Uzatvorenie manželstva musí Sociálnej poisťovni oznámiť do ôsmich dní predložením sobášneho listu v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska. Keď sa vdova opäť ...
viac

S príchodom jesene pribúda počet óčeeriekGarancia

14.9.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
V jesenných mesiacoch sa pravidelne zvyšuje počet ľudí, ktorí poberajú nemocenskú dávku ošetrovné. V jesenných mesiacoch sa pravidelne zvyšuje počet ľudí, ktorí poberajú nemocenskú dávku ošetrovné. V júli 2017 poberalo dávku ošetrovné od Sociálnej ...
viac

Zaslanie Registračného listu fyzickej osoby pri nedostupnosti e-SlužiebGarancia

14.9.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
V prípade nedostupnosti elektronických služieb Sociálnej poisťovne e-Službymôže zamestnávateľ prihlásiť alebo odhlásiť zamestnancov formoupredbežného prihlásenia/odhlásenia zamestnancov. V prípade nedostupnosti elektronických služieb Sociálnej poisťovne (e- ...
viac

Ako sa posudzuje dôchodok poistenca, ktorý pracoval v zahraničíGarancia

14.9.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa sa často stretáva s otázkami poistencov, či a ako sa im môže započítať do dôchodku doba práce v zahraničí. Sociálna poisťovňa sa často stretáva s otázkami poistencov, či a ako sa im môže započítať do dôchodku doba práce v zahraničí. ...
viac

14. plat a odvody na zdravotné poistenie v roku 2018Garancia

13.9.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle zákona o dani z príjmov je 14. plat do výšky 500 eur oslobodený od dane a vzhľadom na túto skutočnosť je oslobodený aj od zdravotného poistenia podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona o zdravotnom poistení. V zmysle zákona o dani z ...
viac
Najčítanejšie

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyGarancia

16.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok“) zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Odmeňovanie za čas pracovnej pohotovostiGarancia

12.1.2018, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovná pohotovosť mimo pracoviska Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti  mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada vo výške najmenej 20 %  sumy minimálnej mzdy v eurách na hodinu; s účinnosťou od 1. ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2018Garancia

5.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na nárok zamestnanca na 2. stravný lístok. Máme pružný pracovný čas, voliteľný časový úsek je od 8.00-14.00 alebo 8.30-14.30. V prípade, že zamestnanec odpracuje  viac ako 11 hodín   počas pracovného dňa, bude mať nárok ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Kontrola zamestnanca, ktorý ošetruje člena rodiny v roku 2017Archív

11.7.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Je možné vykonať kontrolu zamestnanca, ktorý ošetruje člena rodiny? Zistili sme, že zamestnanec počas OČR odcestoval do zahraničia (sám, nie s osobou, ktorú ošetruje). Je možné voči zamestnancovi vyvodiť následky? OČR ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Za prácu vo sviatok a náhrada mzdy za sviatokGarancia

12.1.2018, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sviatky sú osobitné dni pracovného pokoja vymedzené v § 1 a § 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Dni sviatkov sa nedá stotožňovať s ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 236/2018 Z.z. o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia (vyšlo dňa: 9.8.2018 v čiastke č. 84)
  • 239/2018 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 23.8.2018 v čiastke č. 86)
  • 244/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 296/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 30.8.2018 v čiastke č. 88)
  • 245/2018 Z.z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019 (vyšlo dňa: 30.8.2018 v čiastke č. 88)
  • 247/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 777/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 30.8.2018 v čiastke č. 88)
  • 248/2018 Z.z. o reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vrátane jej dodatkov (vyšlo dňa: 4.9.2018 v čiastke č. 89)
  • 253/2018 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 13.9.2018 v čiastke č. 91)
  • 258/2018 Z.z. ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (vyšlo dňa: 18.9.2018 v čiastke č. 92)
  • 260/2018 Z.z. novela op. 472/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 261/2018 Z.z. novela op. 628/2007 Z.z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
2.10.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
23.10.2018, Žilina
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
24.10.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Prihláška tu!
6.11.2018, Nitra
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
16.11.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
21.11.2018 - 23.11.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
11.12.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: