dnes je 11.8.2020

Najnovšie

Na úroveň priemyselnej produkcie spred krízy si budeme musieť ešte počkať

11.8.2020, Zdroj: SITA

Najvýraznejší pokles už má priemysel zrejme za sebou. Júnová priemyselná produkcia síce ešte zaznamenala pokles, avšak už nie taký radikálny ako predošlé mesiace. Analytici očakávajú pozitívny trend v nasledujúcom období, avšak na jeseň ešte môže prísť ...

Automobilky v júni potiahli priemyselnú produkciu na viac ako 90 % výkonu spred roka

11.8.2020, Zdroj: SITA

Priemyselná produkcia v júni dosiahla výkon na úrovni 91,5 % minulého roka. V medziročnom porovnaní bola podľa Štatistického úradu SR nižšia o 8,5 %. Významne sa zmiernil pokles výroby dopravných prostriedkov, po májovom prepade o 56,9 % a aprílovom o 78,9 % ...

V júli brigádovalo viac ako 63 tisíc študentov s príjmom do 200 eur mesačne

11.8.2020, Zdroj: SITA

V júli 2020 v porovnaní s júnom 2020 stúpol o viac ako 5 tisíc počet študentov, ktorí pracovali na dohodu o brigádnickej práci a uplatnili si výnimku na platenie poistného na dôchodkové poistenie pri príjme do 200 eur mesačne. Medziročne však Sociálna poisťovňa ...

Zamestnanosť v priemysle klesla aj v júni, jedenásty mesiac po sebe

11.8.2020, Zdroj: SITA

Medziročný pokles zamestnanosti v priemysle pokračoval aj v júni tohto roka. V šiestom mesiaci tohto roka sa totiž zamestnanosť v tomto odvetví medziročne znížila o 6,3 %. Zamestnanosť v slovenskom priemysle tak klesla jedenásty mesiac po sebe, keď v máji išlo ...

Priemerná mzda v júni vzrástla v polovici sledovaných odvetví, v ubytovaní klesla o pätinu

11.8.2020, Zdroj: SITA

Priemerná nominálna mesačná mzda sa v máji medziročne zvýšila len v maloobchode, v júni však už polovica sledovaných odvetví zaznamenala rast. Najväčší nárast priemerných hrubých zárobkov zaznamenal v júni veľkoobchod, keď po májovom poklese o 2,6 % vzrástli o ...

Schôdza parlamentu k novelám zákonov, ktoré prezidentka vrátila na opätovné prerokovanie v stredu nebude, poslanci sa zídu 1. septembra

11.8.2020, Zdroj: SITA

Schôdza parlamentu k novelám zákonov, ktoré prezidentka Zuzana Čaputová vrátila na opätovné prerokovanie, sa tento týždeň pre nedostatočný počet poslancov neuskutoční. Zákonodarci sa majú zísť na schôdzi 1. septembra tohto roka. Pre agentúru SITA to povedala ...

Trinástu penziu za dobrý nápad nepovažuje viac ako štvrtina Slovákov

11.8.2020, Zdroj: SITA

Zavedenie trinásteho dôchodku aspoň v obmedzenej výške má medzi Slovákmi svojich zástancov, ale aj odporcov. Podľa prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere pre agentúru SITA totiž vyše 40 percent ľudí na Slovensku považuje zavedenie trinástych penzií v ...

Pri ceste do Talianska musia Slováci vyplniť dotazník, po návrate z Bulharska platí povinná karanténa

11.8.2020, Zdroj: SITA

Pri ceste do Talianska musia Slováci vyplniť dotazník, po návrate z Bulharska platí povinná karanténa. Pri ceste do oboch krajín nie je nevyhnutné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych ...

Slovenskej záručnej a rozvojovej banke v prvom polroku klesol zisk o tretinu

11.8.2020, Zdroj: SITA

Slovenskej záručnej a rozvojovej banke (SZRB) v prvom polroku klesla ziskovosť o tretinu. Ako vyplýva z účtovnej závierky, od začiatku januára do konca júna dosiahla čistý zisk 3 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to pokles o 32,9 %. V prvom polroku vlaňajška ...

Opätovné uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú v roku 2020Garancia

10.8.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec skončil pracovný pomer dňa 30.4.2020. Podľa poslednej novelizácie ZP ( § 252o ) chceme s týmto zamestnancom znovu uzatvoriť PP na dobu určitú od 1.9.2020 do 28.2.2021. Odpoveď: Legislatívna úprava: Pracovný pomer na určitú ...

viac článkov
Najčítanejšie

Žiadosť o predĺženie pracovného pomeru v roku 2018Archív

12.7.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Trvanie pracovného pomeru na dobu určitú môže byť v pracovnej zmluve vymedzené: - uvedením časového úseku, na ktorý sa pracovná zmluva uzatvára, napr. na tri mesiace, - uvedením dátumu, do ktorého bude pracovný pomer trvať, napr. ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Kontrola zamestnanca, ktorý ošetruje člena rodiny v roku 2017Archív

11.7.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné vykonať kontrolu zamestnanca, ktorý ošetruje člena rodiny? Zistili sme, že zamestnanec počas OČR odcestoval do zahraničia (sám, nie s osobou, ktorú ošetruje). Je možné voči zamestnancovi vyvodiť následky? OČR ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vreckové pri zahraničnej pracovnej cesteGarancia

18.7.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky poskytovania vreckového ako nenárokovej náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste upravuje § 14 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách”). Je potrebné ...

Vystavenie potvrdenia o zamestnaní (zápočtový list) v roku 2020Garancia

5.2.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zmysle  § 75 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný pri skončení pracovného pomeru vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä: a) dobu trvania ...

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu v roku 2019Archív

11.7.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu rieši § 30f zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež lekársky posudok je upravený v § 16 zákona č. 576/ ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

14.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Naučte sa orientovať v problematike používania pravidiel Incoterms® 2020 , a tým si uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

17.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

20.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

25.8.2020, ONLINE alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

26.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

INTRASTAT v roku 2020 od A do Z

27.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Elektronická komunikácia a elektronický podpis

17.9.2020, Košice alebo ONLINE, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Od 1. júla 2016 je účinné nové nariadenie Európskej únie eIDAS. V súvislosti s touto úpravou bol schválený nový Zákon o dôveryhodných službách, ktorým sa zároveň zrušil predchádzajúci Zákon o elektronických podpisoch. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v daniach a účtovníctve v roku 2020

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 11.8.2020

Čas konania: 14:00 - 15:00

Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 13.8.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (júl 2020)
Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ