dnes je 25.9.2023

Najnovšie

Postup pri uzatváraní kolektívnych zmlúv v roku 2023Garancia

25.9.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová Postup upravuje zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení. Zákon ustanovuje iba minimálne formálne podmienky postupu uzavierania kolektívnych zmlúv. Zmluvné strany sú povinné začať rokovanie o uzavretí novej kolektívnej zmluvy najmenej 60 dní pred skončením ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2024Garancia

25.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom je pre rok 2024 vo výške 4,310 eur – to platí pre zamestnancov pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín, ako aj pre osoby pracujúce na dohody. Ide o 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy, zaokrúhlenej ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Určenie mesačnej platby poistného do Sociálnej poisťovne v roku 2024 v praxiGarancia

25.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Pani Tamara je živnostníčka, ktorá na základe podaného daňového priznania (v termíne do 31. marca 2024) dosiahla v roku 2023 čiastkový základ dane z podnikania vo výške 18 000 €. V roku 2023 uhradila sociálne poistenie v celkovej výške 2 600 € a zdravotné poistenie vo výške ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa za pracovný úraz a chorobu z povolaniaGarancia

25.9.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová Dobová literatúra uvádza, že pred vznikom úrazového poistenia zamestnávateľ bol priamo povinný nahradiť škodu spôsobenú zamestnancom pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Z tohto pohľadu zohrávalo svoju úlohu zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa celkom alebo sčasti, ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Príplatky naviazané na výšku minimálnej mzdy od 1.1.2024Garancia

25.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Od 1. júna 2023 došlo k „rozmrazeniu” fixnej výšky príplatkov za prácu cez víkend, za nočnú prácu, za prácu vo sviatok (len u dohodárov, nakoľko u zamestnancov sa odvíja od priemerného zárobku), ktoré sa opätovne naviazali na výšku hodinovej minimálnej mzdy. Zvýšenie minimálnej ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Preplatenie dovolenky v roku 2023Garancia

25.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca (napr. dočasná pracovná neschopnosť, ošetrovanie chorého člena rodiny ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Predpoklady vzniku zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotáchGarancia

25.9.2023, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Andrej Poruban, PhD. Podľa § 182 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Asociácia personálnych agentúr bije na poplach, Slovensko urgentne potrebuje zamestnať cudzincovGarancia

25.9.2023, Zdroj: SITA

... Chýbajúca pracovná sila s vhodnou kvalifikáciou a jej dovoz z tzv. tretích krajín, teda z krajín mimo Európskej únie, sú dnes na Slovensku často skloňované témy. Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) upozorňuje na to, že potreba zamestnávania cudzincov je na Slovensku urgentná a riešenie pomocou ...

Zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa za pracovný úraz a chorobu z povolaniaGarancia

22.9.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová Dobová literatúra uvádza, že pred vznikom úrazového poistenia zamestnávateľ bol priamo povinný nahradiť škodu spôsobenú zamestnancom pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Z tohto pohľadu zohrávalo svoju úlohu zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa celkom alebo sčasti, ...

Pracovné voľno na vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeruGarancia

22.9.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová Niektoré práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa súvisia so skončením pracovného pomeru. Medzi tieto práva a povinnosti patrí právo zamestnanca a tomu zodpovedajúca povinnosť zamestnávateľa na poskytnutie pracovného voľna na vyhľadanie nového zamestnania ešte pred skončením ...

viac článkov
Najčítanejšie

Od 1.6.2022 je zmena Zákonníka práce a od 1.1.2023 nás čakajú už schválené ďalšie tri zmeny Zákonníka práce. Viete o nich?Archív

1.6.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. 1. Zmena Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce od 01.06.2021 § 144  Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci (1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť ...

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2022Archív

10.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Krátenie dovolenky je žiaduce vnímať tak, že zamestnancovi, ktorý odpracoval najmenej 60 dní v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa, síce vznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok, avšak z dôvodu najmä prekážok v práci na jeho strane (ktoré sa na účely dovolenky ...

Preplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru v roku 2021Archív

21.4.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Eva Gášpárová Zamestnancovi za vyčerpanú dovolenku patrí podľa § 116 ods. 1 ZP Zákonníka práce náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Ak zamestnanec nevyčerpá dovolenku do konca nasledujúceho kalendárneho roku, zamestnávateľ je podľa § 116 ods. 2 Zákonníka práce povinný vyplatiť mu náhradu ...

Výška odstupného pri výpovedi z pracovného pomeru v roku 2023Garancia

20.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. V prípade, ak zamestnanec dostane výpoveď zo zákonom vymedzených dôvodov nevyhnutných pre vznik nároku na odstupné, ešte to neznamená, že bude nárok na odstupné aj bude mať. Jeho pracovný pomer musí trvať najmenej dva roky, a výška nároku na odstupné sa potom určí nasledovným ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Od 1.1.2023 sú ďalšie tri zmeny Zákonníka práce. Zavádzajú ich novely 222/2022 Z. z., 76/2021 Z. z., 248/2022 Z. z.Archív

21.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2023 prináša ďalšie zmeny v oblasti pracovného práva, ktoré sa dotýkajú rôznych pracovnoprávnych oblastí, a niektoré sú aj reakciou na úskalia aplikačnej praxe či digitalizáciu prostredia. Predmetná novelizácia Zákonníka práce ...

viac článkov
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Reziliencia očami odborníčky Jaroslavy Vaculčiakovej

Reziliencia pre mnohých nový pojem, s ktorým sa ale skúsenejší odborníci stretávajú už dlhšie. Ako hovorí Jaroslava Vaculčiaková: "Rezilienc...

Ľudské zdroje a personalistika - očami riaditeľky HR spoločnosti Dedoles

Problematika ľudských zdrojov a personalistiky je prakticky každodennou témou mnohých subjektov. Ako riešia otázky HR v spoločnosti Dedoles?...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v stravnom od 1.10.2023

Lektor: Ing. Ľuboslava Minková

Dátum: 27.9.2023

Čas konania: 15:30 - 16:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 18.10.2023

Čas konania: 10:30 - 11:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ