dnes je 29.5.2023

Najnovšie

Podrobnosti k opatreniu č. 171/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o sumách stravnéhoGarancia

29.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výdavky Sociálnej poisťovne na vyplácanie garančných dávok sa medziročne zvýšili o 150 percentGarancia

26.5.2023, Zdroj: SITA

... Dávku garančného poistenia dostávalo zo Sociálnej poisťovne počas januára až apríla tohto roka priemerne mesačne 75 osôb. V rovnakom období minulého roka to bolo priemerne 31 ľudí. Na uspokojenie mzdových nárokov zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľov poisťovňa za štyri mesiace tohto ...

Rodičovský príspevok aj pre rodičov detí, ktoré neprijali v spádových materských školáchGarancia

26.5.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Rodičia detí vo veku od 3 do 6 rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Platí to v prípadoch, ak ich dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Opatrenie je súčasťou schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku. Rodič požiada o rodičovský príspevok ...

Príspevky pre zariadenia sociálnych služieb sa majú od januára zvýšiťGarancia

26.5.2023, Zdroj: SITA

... Sumy štátnych príspevkov pre zariadenia sociálnych služieb sa majú v budúcom roku zvýšiť o desiatky eur. Príspevok pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby na jeden mesiac a jedno miesto má od začiatku budúceho roka v druhom až šiestom stupni odkázanosti stúpnuť zo súčasných 129 eur až 678 eur na 175 ...

Zvýšenie základnej náhrady pri pracovnej ceste v roku 2023 - návrhGarancia

24.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Sumy stravného a sumy základnej náhrady pri pracovnej ceste sa vplyvom ich zákonného mechanizmu zvyšovania v nadväznosti na indexy cien v poslednej dobe pravidelne zvyšujú. V prípade súm základnej náhrady bola opäť splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických ...

Zmena stravného s účinnosťou od 1. júna 2023Garancia

24.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Opatrenie 171/2023 Z. z. o sumách stravného z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásené 20.5.2023 mení sadzby stravného (diéty) pre jednotlivé časové pásma a ruší pôvodné opatrenie, ktoré bolo účinné od 1.1.2023. V zmysle mechanizmu ...

Stravovanie zamestnancov a minimálna hodnota gastrolístka od 1.6.2023Garancia

24.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Zákonník práce stanovuje zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancovi príspevok na stravovanie vo výške minimálne 55 % z ceny jedla a za každé jedlo najviac do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín. S účinnosťou od 1.6.2023 ide ...

Dôchodky aj rodičovský príspevok sa budú mimoriadne zvyšovať už tento rokGarancia

24.5.2023, Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

... Dôchodky sa budú môcť mimoriadne valorizovať už v priebehu tohto roka. Takisto sa už v auguste mimoriadne zvýši rodičovský príspevok. Sociálna poisťovňa (SP) začne viesť elektronický účet poistenca a budúcich dôchodcov bude informovať o ich dôchodkovej prognóze. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom ...

Sociálna poisťovňa bude od začiatku budúceho roka viesť elektronický účet poistencaGarancia

24.5.2023, Zdroj: SITA

... Sociálna poisťovňa bude od začiatku budúceho roka viesť elektronický účet poistenca, ktorý nahradí v súčasnosti pasívny individuálny účet poistenca. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslanca za hnutie Sme rodina Miloša Svrčeka k novele zákona o sociálnom poistení, ktorý schválil parlament. Zároveň sa ...

Sociálna poisťovňa informuje: Preddavok na dôchodku nikdy nežiadame vrátiťGarancia

23.5.2023, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... V súvislosti s medializovanými vyjadreniami o preddavkovej výplate dôchodku Sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že preddavkovú výplatu dôchodku nikdy nežiada vrátiť. Dôchodok vypláca preddavkovo vtedy, keď je preukázané, že dôchodok bude žiadateľovi priznaný, no stále zisťuje niektoré skutočnosti, ktoré môžu ...

viac článkov
Najčítanejšie

Od 1.1.2023 sú ďalšie tri zmeny Zákonníka práce. Zavádzajú ich novely 222/2022 Z. z., 76/2021 Z. z., 248/2022 Z. z.Garancia

21.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2023 prináša ďalšie zmeny v oblasti pracovného práva, ktoré sa dotýkajú rôznych pracovnoprávnych oblastí, a niektoré sú aj reakciou na úskalia aplikačnej praxe či digitalizáciu prostredia. Predmetná novelizácia Zákonníka práce ...

Práceneschopnosť zamestnanca počas výpovednej doby v roku 2022Archív

26.4.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová Zamestnancovi bola z dôvodov uvedených v ZP § 63 ods. 1 písm. b) daná výpoveď. Počas plynutia výpovednej lehoty sa zamestnanec stal práceneschopným. Podľa § 64 ods. 2 sa pracovný pomer skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby, okrem prípadov , keď zamestnanec oznámi, že na ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Preplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru v roku 2021Garancia

21.4.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Eva Gášpárová Zamestnancovi za vyčerpanú dovolenku patrí podľa § 116 ods. 1 ZP Zákonníka práce náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Ak zamestnanec nevyčerpá dovolenku do konca nasledujúceho kalendárneho roku, zamestnávateľ je podľa § 116 ods. 2 Zákonníka práce povinný vyplatiť mu náhradu ...

Podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov a jej náležitosti v roku 2023Garancia

7.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Podľa § 228 ZP pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný splniť tieto podmienky: dohoda o brigádnickej práci študentov sa musí uzatvoriť len písomne (inak je neplatná), pričom jedno vyhotovenie je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi ...

Výpočet odstupného v roku 2021Garancia

4.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Eva Gášpárová Zamestnancovi patrí odstupné pri skončení pracovného pomeru v prípadoch, ak dôjde k jeho skončeniu výpoveďou alebo dohodou na podnet zamestnávateľa z dôvodov : - uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, t. j., ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje ...

viac článkov
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v stravnom od 1.6.2023

Lektor: Ing. Ľuboslava Minková

Dátum: 2.6.2023

Čas konania: 14:30 - 15:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Dovolenky - nároky, krátenie

Lektor: Júlia Pšenková

Dátum: 8.6.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalkulačka výpočtu stravného pri TPC
Kalkulačka výpočtu stravného pri ZPC
Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ