Darček mesiaca
Nárok na dovolenku z pohľadu Zákonníka práce v roku 2018

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Rodičovský príspevok v roku 2019Garancia

19.10.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z. (ďalej len “ ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Návrh vzorov daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018

19.10.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh vzorov daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018. Vzory daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018 máte možnosť si stiahnuť v článku. Vzor daňového priznania k dani z príjmov PO Vzor daňového priznania k dani z príjmov FO - typ A Vzor ...
viac

Odvody a prihlásenie do Sociálnej poisťovne zamestnanca pracujúceho na hlavný pracovný pomerGarancia

18.10.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ján Konečný, nar. 23.4.1979, bytom: Bajkalská 10, 851 01 Bratislava, stav - slobodný Zamestnanec na HPP - pracovná zmluva Vznik pracovného pomeru: 1.8.2018 Prihlásenie do SP: - na tlačive „Registračný list fyzickej osoby” tzv. RLFO (viď ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odhlásenie zo Sociálnej poisťovne zamestnanca pracujúceho na hlavný pracovný pomerGarancia

18.10.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ján Konečný, nar. 23.4.1979, bytom: Bajkalská 10, 851 01 Bratislava, stav - slobodný Zamestnanec na HPP - pracovná zmluva Skončenie pracovného pomeru: 31.8.2018 Odhlásenie do SP: - na tlačive „Registračný list fyzickej osoby” tzv. RLFO (viď ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Oznámenie prerušenia z poistenia v Sociálnej poisťovni pri čerpaní neplateného voľnaGarancia

18.10.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ján Konečný, nar. 23.4.1979, bytom: Bajkalská 10, 851 01 Bratislava, stav - slobodný Zamestnanec na HPP - pracovná zmluva Čerpanie neplateného voľna dňa 16.8.2018. Oznámenie prerušenia do SP: - na tlačive „Registračný list fyzickej osoby” ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Prihlásenie do Sociálnej poisťovne za študenta pracujúceho na základe Dohody o brigádnickej práci študenta bez odvodového zvýhodneniaGarancia

18.10.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jana Pekná, nar. 13.09.1996, bytom: Hlinská 23, 010 01 Žilina, stav - slobodná Dohodár - študent: Dohoda o brigádnickej práci študenta bez odvodového zvýhodnenia Vznik pracovnoprávneho vzťahu: 10.9.2018 Prihlásenie do SP: - na tlačive „ ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Minimálna mzda od 1. januára 2019Garancia

16.10.2018, Ing. Eva Gašpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od januára 2019 bude suma minimálnej mzdy: - 520 eura za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, - 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Od januára 2019 bude suma minimálnej mzdy: 520 eura za mesiac pre ...
viac

Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a ostaté sociálne dávky od 1. januára 2019Garancia

15.10.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sumy životného minima ustanovené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z. z. o úprave súm životného minima majú vplyv aj na výšku niektorých sociálnych dávok, ktoré sa upravujú rovnakým koeficientom, ako sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vplyv životného minima na daňové veličiny v roku 2019Garancia

15.10.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Niektoré z veličín (ich výška) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p ( ZDP ) sú naviazané na sumu životného minima určenú mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu ( zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosť uzatvorenia zamestnávateľskej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou v roku 2018Garancia

15.10.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ platí zamestnancom príspevok na DDS a má podpísanú zmluvu. Nastúpila k nám zamestnankyňa a má zmluvu s inou DDS, ako má podpísanú naša spoločnosť. Prosím, je zamestnávateľ povinný uzatvoriť zmluvu s predmetnou DDS zamestnankyne ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najčítanejšie

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyGarancia

16.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok“) zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Odmeňovanie za čas pracovnej pohotovostiGarancia

12.1.2018, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovná pohotovosť mimo pracoviska Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti  mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada vo výške najmenej 20 %  sumy minimálnej mzdy v eurách na hodinu; s účinnosťou od 1. ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2018Garancia

5.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na nárok zamestnanca na 2. stravný lístok. Máme pružný pracovný čas, voliteľný časový úsek je od 8.00-14.00 alebo 8.30-14.30. V prípade, že zamestnanec odpracuje  viac ako 11 hodín   počas pracovného dňa, bude mať nárok ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Stravovanie zamestnancov a výška stravného v roku 2018Garancia

11.6.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý zamestnávateľ, vrátane zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce povinný zabezpečiť zamestnancovi vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadam správnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Za prácu vo sviatok a náhrada mzdy za sviatokGarancia

12.1.2018, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sviatky sú osobitné dni pracovného pokoja vymedzené v § 1 a § 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Dni sviatkov sa nedá stotožňovať s ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 288/2018 Z.z. novela zák. č. 513/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
  • 289/2018 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 592/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
  • 290/2018 Z.z. novela zák. č. 467/2002 Z. z. a č. 530/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 17.10.2018 v čiastke č. 108)
  • 291/2018 Z.z. novela zák. č. 506/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 17.10.2018 v čiastke č. 108)
  • 292/2018 Z.z. o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 293/2018 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 294/2018 Z.z. novela vyhl. č. 121/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 295/2018 Z.z. ustanovuje vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 296/2018 Z.z. o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 297/2018 Z.z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura v Slovenskej republike (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
24.10.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Prihláška tu!
6.11.2018, Nitra
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
16.11.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
20.11.2018, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
21.11.2018 - 23.11.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
26.11.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
11.12.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: