Darček mesiaca
Mzdové zvýhodnenia za prácu v roku 2019

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Platenie odvodov pri súbehu materskej a SZČOGarancia

11.12.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnankyňa požiadala o materské z pracovného pomeru a zároveň zo živnosti. Materské však poberá len z pracovného pomeru. Musí počas poberania materského platiť odvody zo živnosti do sociálnej a zdravotnej poisťovne ? V zmysle § 140 ods. ...
viac

Výnimka pre profesionálneho športovca na platenie poistného bude platiť až do 31. 12. 2021Garancia

11.12.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú tento týždeň schválila Národná rada SR a čaká na podpis prezidenta, predlžuje u profesionálnych športovcov termín na platenie poistného a prihlásenie do registra Sociálnej poisťovne. Ide o tých športovcov, ktorí ...
viac

Rekreačné poukazy pre zamestnancov v roku 2019Garancia

11.12.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Rekreačné poukazy budú hradené zo sociál. fondu? Legislatívna úprava: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“), zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a ...
viac

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019Garancia

11.12.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018. Ako sa zvýšia dôchodky Dôchodky sa v roku 2019 ...
viac

Odvodová úľava starobného dôchodcu 2018Garancia

10.12.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dohodár, starobný dôchodca mesačne zarobí 300 eur. Môže mu zamestnávateľ uplatňovať odvodovú úľavu na dôchodkové poistenie, podľa platnej novely zákona o sociálnom poistení od 1.7.2018 ? Podľa § 227a ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. fyzická ...
viac

Kedy a v akom prípade treba odhlásiť dohodára na prelome rokovGarancia

6.12.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Ak má zamestnávateľ s pracovníkom uzatvorenú dohodu do konca kalendárneho roka (teda do 31.12.2018), je jeho povinnosťou odhlásiť tohto zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do ôsmich dní od zániku týchto poistení. ...
viac

Sociálna poisťovňa matkám pri tzv. reťazovom pôrode po novom roku prepočíta dávku materskéGarancia

6.12.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Tým mamičkám, ktorým bol priznaný nárok na materské v roku 2018 a tento nárok bude prechádzať aj do roka 2019, prepočíta Sociálna poisťovňa pri tzv. reťazových pôrodoch (to znamená pri druhom a ďalších deťoch) dávku materské automaticky, bez žiadosti. Tento ...
viac

Poberáte nemocenské a chcete cez Vianoce cestovať? Musí to povoliť ošetrujúci lekárGarancia

5.12.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dávky nemocenské, že počas práceneschopnosti je poistenec povinný dodržiavať liečebný režim, ktorý určuje ošetrujúci lekár, organizuje posudkový lekár a kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne. Sociálna ...
viac

Zmena výplaty dôchodkov počas VianocGarancia

5.12.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dôchodkov v hotovosti prostredníctvom pošty s výplatným termínom 24. dňa v kalendárnom mesiaci, že v súvislosti so sviatkom 24. decembra 2018 dochádza k zmene tohto výplatného termínu. Sociálna poisťovňa upozorňuje ...
viac

Výpoveď zo strany zamestnávateľa v roku 2019Garancia

4.12.2018, JUDr. Juraj Mezei, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výpoveď je jednostranným právnym úkonom, musí byť písomná a doručená druhej strane, inak je neplatná. Z uvedeného vyplýva, že s možnosťou ukončiť pracovný pomer nemusí byť vždy prítomná aj spoločná vôľa obidvoch strán pracovného pomeru chcieť ...
viac
Najčítanejšie

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2018Garancia

5.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na nárok zamestnanca na 2. stravný lístok. Máme pružný pracovný čas, voliteľný časový úsek je od 8.00-14.00 alebo 8.30-14.30. V prípade, že zamestnanec odpracuje  viac ako 11 hodín   počas pracovného dňa, bude mať nárok ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Kontrola zamestnanca, ktorý ošetruje člena rodiny v roku 2017Archív

11.7.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Je možné vykonať kontrolu zamestnanca, ktorý ošetruje člena rodiny? Zistili sme, že zamestnanec počas OČR odcestoval do zahraničia (sám, nie s osobou, ktorú ošetruje). Je možné voči zamestnancovi vyvodiť následky? OČR ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vyplatenie odchodného v roku 2018Garancia

15.5.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle § 76a ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na: - starobný dôchodok, - invalidný dôchodok, ak pokles miery vykonávať zárobkovú činnosť oproti ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dočasné pridelenie zamestnancov v roku 2017Archív

1.12.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme otázku vo veci dočasného pridelenia zamestnancov (sme zamestnávateľ) a chceme prideliť zamestnancov k inému zamestnávateľovi podľa § 58 ZP . 1. Musí mať zamestnávateľ v predmete podnikania zapísané dočasné pridelenie zamestnancov, ak ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyGarancia

16.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok“) zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 324/2018 Z.z. o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov (vyšlo dňa: 21.11.2018 v čiastke č. 118)
  • 325/2018 Z.z. novela op. č. 7/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2018 v čiastke č. 119)
  • 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 337/2018 Z.z. novela vyhl. č. 101/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2018 v čiastke č. 121)
  • 338/2018 Z.z. ustanovuje vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (vyšlo dňa: 29.11.2018 v čiastke č. 121)
  • 343/2018 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 5.12.2018 v čiastke č. 124)
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 345/2018 Z.z. novela zák. č. 343/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
14.12.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Prihláška tu!
23.1.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
26.2.2019 - 28.2.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
6.3.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
14.3.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
11.6.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
23.9.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: