dnes je 18.6.2024

Najnovšie

Seniori na predčasnom dôchodku dostanú vyšší 13. dôchodok ako tí na starobnomGarancia

18.6.2024, Zdroj: SITA

... Seniori na predčasnom dôchodku dostanú vyšší 13. dôchodok ako tí na starobnom. Na rozdiel upozornil odborník na dane a odvody Jozef Mihál. V decembri dostanú poberatelia predčasného starobného dôchodku trinásty dôchodok vo výške 635,50 eur. Poberateľom starobného dôchodku bude vyplatená nižšia suma o ...

Zvýšenie maximálnej dávky v nezamestnanosti od júla 2024Garancia

17.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Od júla budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti. Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli 2024 zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti ...

Zmeny v udeľovaní národných víz pre cudzincov od 15.7.2024Garancia

17.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. V znení zákona o pobyte cudzincov, ktoré je platné do 14.7.2024, sa povoľuje udeliť národné vízum: ak je to potrebné v súvislosti s už udeleným pobytom v Slovenskej republike, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv ...

Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)Garancia

17.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na začiatku júna 2024 zverejnilo predbežnú informáciu k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného, na základe ktorej  sa budú sumy stravného opätovne zvyšovať . Sumy ...

Výklad k zákonu č. 125/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctveGarancia

14.6.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňom jej vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky nadobudla účinnosť novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Poberateľom sirotského dôchodku, ktorí ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia, sa od júla pozastavuje výplata dávkyGarancia

14.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Poberateľom sirotského dôchodku, ktoré už ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium), sa automaticky zo zákona ukončí v júli zasielanie sirotského dôchodku. Ak bude študent od nového školského roka pokračovať v magisterskom štúdiu, resp. v druhom stupni ...

Ubytovanie zamestnancov z pohľadu daní v praxiGarancia

14.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Daňovými výdavkami sú aj výdavky zamestnávateľa na ubytovanie pre zamestnancov v pracovnom pomere ( § 42 ZP ) v budovách zatriedených do kódov Klasifikácie stavieb 112 a 113 podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010, Z.z. , ak prevažujúca činnosť zamestnávateľa ...

Príspevok na športovú činnosť dieťaťaGarancia

14.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Zamestnávateľ môže (nemá povinnosť) poskytnúť takýto príspevok zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť o príspevok na rekreáciu v sume 55% opravných výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny ...

Poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania návrh na zvýšenie príspevku na pohrebGarancia

14.6.2024, Zdroj: SITA

... Poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania návrh na zvýšenie príspevku na pohreb. Odobrením návrhu ako celku by sa mal príspevok zvýšiť zo sumy 79,67 eur na 200 eur. Poslanci tvrdia, že navýšením príspevku chcú zohľadniť súčasné ekonomické podmienky a zabezpečiť dostatočnú finančnú podporu pre pozostalých ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 122/2024 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práciGarancia

13.6.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Do konca mája účinné znenie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov obsahovalo zoznam 295 chemických látok a zlúčenín s toxickým účinkom spolu ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2022Archív

10.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Krátenie dovolenky je žiaduce vnímať tak, že zamestnancovi, ktorý odpracoval najmenej 60 dní v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa, síce vznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok, avšak z dôvodu najmä prekážok v práci na jeho strane (ktoré sa na účely dovolenky ...

Možnosti predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok - správna konštrukcia zabezpečenia pohľadávokArchív

12.6.2023, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Dosiahnutie riadneho a včasného plnenia záväzkov je podmienkou vytvorenia  zdravého podnikateľského prostredia.   Neplnenie záväzkov druhou zmluvnou stranou môže spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť a môže mať fatálne následky pre ďalší výkon podnikateľskej ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Rozvrhnutie pracovného času v nepretržitej prevádzke z pohľadu Zákonníka práce v roku 2021Archív

23.1.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Eva Gášpárová Pracovný čas podľa § 85 ods. 1 ZP Zákonníka práce je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. V súvislosti s rozvrhnutím pracovného času Zákonník práce vymedzuje: - ustanovený týždenný pracovný ...

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa v súvislosti so začiatkom a skončením materskej a rodičovskej dovolenky zamestnancaArchív

1.3.2023, Ing. Jolana Strýčková, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jolana Strýčková, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Povinnosti zamestnávateľa podľa  § 24 písm. c) ZZP  sú upravené tak, že zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  najneskôr ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Príplatok za prácu nadčas v roku 2024Archív

17.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. V zmysle § 121 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce patrí zamestnancovi za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdový príplatok najmenej vo výške 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi vykonávajúcemu rizikové práce patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie ...

viac článkov
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Odbory a zamestnávateľ v roku 2024

Pridajte sa k nám v novom podcaste Odbory a zamestnávateľ, kde vám odhalíme všetko, čo potrebujete vedieť o pôsobení odborov na pracovisku! ...

Úrad pre dohľad nad zdravotnou staroslivosťou, odvody a dane očami Ing. Renáty Blahovej

Systém zdravotných odvodov na Slovensku je európskym unikátom. Ide de facto o daň, ktorej výber sme pred 20 rokmi v Zajacovej reforme spriva...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákon o sociálnom poistení - zmeny účinné od 1.6.2024, 1.7.2024 a súvisiace aktuality

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 20.6.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zamestnávanie štátnych príslušníkov z tretích krajín - novela Zákona o pobyte cudzincov č. 404/2011 Z.z.

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 10.7.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ