dnes je 24.8.2019
Najnovšie

Aj tento rok obnovujú pamiatky nezamestnaníGarancia

23.8.2019, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac ako 560 nezamestnaných pomáha v tomto roku obnovovať 33 národných pamiatok. Umožňuje im to spoločný projekt s Ministerstvom kultúry SR. Vďaka nemu pomáhame nielen ľuďom bez práce získať cenné pracovné skúsenosti, ale zachraňujeme naše kultúrne dedičstvo a ...

Aj obdobie odpracované v členskom štáte EÚ sa uznáva pre dávku v nezamestnanosti, ale...Garancia

21.8.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Aj obdobie poistenia v nezamestnanosti, ktoré poistenec získal v členskom štáte EÚ, v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska, sa zohľadňuje pri priznaní dávky v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa v tejto ...

Evidovaná nezamestnanosť sa nezmenila, pomôžu ďalšie projektyGarancia

21.8.2019, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Evidovaná miera nezamestnanosti sa v júli nezmenila a zostala na úrovni 4,97 %. Celková miera mierne vzrástla o 0,03 percentuálneho bodu na 6,07 %. Opäť pribudli stovky voľných pracovných miest a úrady práce budú na ne intenzívne hľadať vhodných kandidátov z ...

Absolventi škôl nemajú po letných prázdninách žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovniGarancia

21.8.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Absolventi stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia nemajú bezprostredne po jeho ukončení voči Sociálnej poisťovni nijaké povinnosti. Aktuálne je to najmä pre bývalých stredoškolákov, pretože Sociálna poisťovňa za termín ukončenia stredoškolského štúdia ...

Najviac úrazových dávok v 1. polroku 2019 bolo za neskoré následky poraneníGarancia

21.8.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v 1. polroku 2019 posúdili 204 prípadov žiadostí o úrazovú rentu, čo je o 28 prípadov menej ako v 1. polroku 2018. Podmienku na vznik nároku na úrazovú dávku (pokles pracovnej schopnosti poškodeného o viac ako 40 %) splnilo ...

Miera nezamestnanosti na Slovensku v júli zostala pod hranicou päť percentGarancia

21.8.2019, Zdroj: SITA

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu júla tohto roka zostala na júnovej úrovni 4,97 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v siedmom mesiaci tohto roka nižšia o 0,50 percentuálneho bodu. Na utorkovej tlačovej besede o tom informoval ...

Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku za päť rokov stúpol o 56 tisícGarancia

20.8.2019, Zdroj: SITA

Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku za posledných päť rokov stúpol o 56 tisíc. Kým ku koncu júna 2014 na Slovensku pracovalo 17 tisíc občanov iných krajín, ku koncu júna tohto roka už išlo o vyše 73 tisíc cudzincov. Počet cudzincov pracujúcich na ...

Zamestnávatelia: 14. plat vyplatený v decembri bude oslobodený od platenia poistnéhoGarancia

20.8.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že od 1. septembra 2019 nastáva zmena v platení poistného na sociálne poistenie z 13. a 14. platu. V tomto roku sa zmena dotkne 14. platu. Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že od 1. septembra 2019 ...

Zamestnanosť na Slovensku v druhom štvrťroku medziročne stúpla o 1,4 %Garancia

20.8.2019, Zdroj: SITA

Zamestnanosť na Slovensku sa v druhom štvrťroku tohto roka zvýšila. Ako informoval Štatistický úrad SR, zamestnanosť v uvedenom období presiahla 2,45 mil. osôb Zamestnanosť na Slovensku sa v druhom štvrťroku tohto roka zvýšila. Ako informoval Štatistický úrad ...

Práca na skúšku neexistuje, nedajte sa nachytať!Garancia

20.8.2019, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Inšpekcia práce si posvieti na dodržiavanie povinností pri zamestnávaní zamestnancov počas sezónnych prác. Inšpekcia práce si posvieti na dodržiavanie povinností pri zamestnávaní zamestnancov počas sezónnych prác. Letná sezóna so sebou tradične prináša ...

viac článkov
Najčítanejšie

Výpočet mzdyArchív

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastný výpočet mesačnej mzdy môžeme rozdeliť do dvoch krokov: výpočet hrubej mzdy výpočet čistej mzdy Výpočet hrubej mzdy Predstavuje výpočet a následnú kumuláciu všetkých mzdových položiek: mesačnej mzdy ...

Dostupné v časových verziách: 2018
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Za prácu vo sviatok a náhrada mzdy za sviatokArchív

12.1.2018, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sviatky sú osobitné dni pracovného pokoja vymedzené v § 1 a § 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Dni sviatkov sa nedá stotožňovať s ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárok na prestávku v práciArchív

28.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo zamestnancov na odpočinok a zotavenie po práci v súlade so základnými zásadami ZP sa obligatórne premieta do rozvrhu pracovného času zohľadnením prestávok v práci, nepretržitého denného a týždenného odpočinku a dní pracovného ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyArchív

16.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok“) zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zahraničná pracovná cesta v roku 2019Garancia

17.6.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri vyslaní zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu je zamestnávateľ v zmysle § 3 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradach v znení neskorších predpisov povinný písomne určiť: miesto nástupu na zahraničnú pracovnú cestu, miesto ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2019

18.9.2019, Žilina, JUDr. Alena Huťanová

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2019 - podmienky, povinnosti a zmeny

20.9.2019, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2019

23.9.2019, Bratislava, Júlia Pšenková

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

23.9.2019 - 6.11.2019, Bratislava, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!

Aktuálne zmeny v ochrane osobných údajov pre rok 2019 - povinnosti, práva a sankcie

30.9.2019, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Súbeh funkcií štatutárneho orgánu - zmluvy, odvody a dane

3.10.2019, Bratislava, Júlia Pšenková

Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

23.10.2019, Žilina, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste
Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ