dnes je 28.1.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

152/1994 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.1.2019

152/1994 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 31. mája 1994
o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
280/1995 Z.z.
13. 12. 1995
mení a dopĺňa § 3 a § 7, mení § 4
375/1996 Z.z.
28. 12. 1996
mení § 3,§ 5, mení a dopĺňa § 7
313/2005 Z.z.
1. 9. 2005
mení § 7 a dopĺňa nový § 9
591/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa § 2 až § 8
474/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa § 4, § 6, § 9
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa § 7 a poznámky pod čiarou
347/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 7
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Sociálny fond
§ 1
Tento zákon upravuje tvorbu a následné použitie
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
MUP profi | MUP profi plus

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 5 000 dokumentov, ktoré sa 
  venujú téme mzdového účtovníctva,
  pracovného práva a personalistike,
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online-rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.