dnes je 13.7.2024

Input:

Podniková kolektívna zmluva

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.10.1 Podniková kolektívna zmluva

JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

PODNIKOVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA

202x – 202x

uzavretá medzi

Základnou organizáciou Odborového zväzu ..........

...................................................

zastúpenou predsedom

.......................................

(ďalej len ako „odborová organizácia”)

a

(názov a sídlo zamestnávateľa)

zastúpeným

..............................................

(ďalej len ako „zamestnávateľ”)

PRVÁ ČASŤ

Všeobecné ustanovenia

1.

Táto podniková kolektívna zmluva (ďalej len ako „zmluva”) je záväzná pre zmluvné strany a pre zamestnancov dňom jej účinnosti.

Táto podniková kolektívna zmluva sa vzťahuje na všetky pracoviská zamestnávateľa vrátane odlúčených. Ak dôjde k