dnes je 23.5.2024

Odstupné a odchodnéArchív

1.3.2023, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odstupné a odchodnéArchív

1.3.2023, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odstupné a odchodnéArchív

28.7.2020, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odstupné v roku 2017Archív

5.7.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odstupné v roku 2019Archív

15.5.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odstupné a odchodné v roku 2017Archív

12.6.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odstupné zamestnanca v roku 2022Archív

29.3.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 76 OdstupnéGarancia

10.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výpovedná doba a odstupné v roku 2024Garancia

13.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyplatenie odstupného zamestnancovi pri chorobe z povolania v roku 2022Archív

31.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výška odstupného pri dohode o ukončení pracovného pomeru v roku 2023Archív

9.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznik nároku na odstupné v roku 2023Archív

20.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vrátenie odstupného zamestnávateľovi v roku 2023Archív

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odchodné a odstupné v roku 2022 a 2023Záznam

28.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:37:15

Prístupné pre: MUP profi plus

Vznik nároku na odstupné v roku 2023Archív

14.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifiká nároku na odstupné v roku 2023Archív

15.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výška odstupného pri výpovedi z pracovného pomeru v roku 2023Archív

20.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vyplatenie odstupného pri skončení pracovného pomeru v roku 2018Archív

11.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Poskytnutie odstupného v roku 2018Archív

15.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výška odstupného pri výpovedi z pracovného pomeru v roku 2023Archív

18.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o poskytovaní odstupného a odchodnéhoGarancia

20.3.2024, Ing. Miroslav Mačuha, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odchodné a odstupné pracujúceho dôchodcu v roku 2019Archív

27.8.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výška odstupného pri dohode o ukončení pracovného pomeru v roku 2023Archív

20.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výška odstupného pri výpovedi z pracovného pomeru v roku 2023Archív

9.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné zamestnanca z dôvodu nadbytočnosti v roku 2020Archív

29.10.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výpočet odstupného v roku 2023

18.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátenie odstupného v roku 2023Archív

14.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátenie odstupného v roku 2023Archív

20.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výpočet odstupného v roku 2021Archív

4.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočet odstupného po návrate z rodičovskej dovolenky v roku 2021Archív

25.2.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Choroba z povolania v roku 2017Archív

7.6.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Choroba z povolania a doplatenie odstupného v roku 2018Archív

31.8.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odstupné zamestnancovi pri priznaní invalidného dôchodku v roku 2019Archív

12.9.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Súbeh odchodného a odstupného v roku 2022Archív

29.3.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Skončenie pracovného pomeruGarancia

26.4.2024, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. 1. 2022Archív

6.12.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď zamestnankyni na RD z dôvodu zrušenia zamestnávateľa a nárok na odstupné v roku 2018Archív

1.3.2018, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výpoveď zamestnankyni na rodičovskej dovolenke z dôvodu zrušenia zamestnávateľa a nároku na odstupné v roku 2018Archív

19.3.2018, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Invalidita a skončenie pracovného pomeru v roku 2024Garancia

20.3.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o výkone práce vo verejnom záujme - judikatúra a praktická aplikácia v roku 2023ZáznamGarancia

28.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:22:36

Prístupné pre: MUP profi plus

Ukončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov v roku 2017Archív

20.10.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odstupné a odchodné v prípade smrti zamestnanca od 1. 11. 2022

7.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica - Ustanovenie platu starostu obce a primátora mestaGarancia

19.6.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 132 Zrážky zo mzdy a poradie zrážokArchív

9.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 231 Odborová organizáciaArchív

21.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Organizačné zmeny a najčastejšie chyby zamestnávateľovZáznamGarancia

3.7.2023, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:10

Prístupné pre: MUP profi plus

Tvorba sociálneho fondu z mimorozpočtových prostriedkov v roku 2018Archív

1.8.2018, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Priemer na pracovnoprávne účely v roku 2017Archív

3.4.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus