dnes je 5.10.2022

Odstupné a odchodnéGarancia

23.8.2021, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odstupné a odchodnéArchív

28.7.2020, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odstupné a odchodnéGarancia

14.7.2021, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 76 OdstupnéGarancia

12.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odstupné zamestnanca v roku 2022Garancia

29.3.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odstupné v roku 2017Archív

5.7.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odstupné v roku 2019Archív

15.5.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odstupné z pohľadu exekučných zrážok

2.5.2012, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné a odchodné v roku 2017Archív

12.6.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ak výpoveď dá zamestnanec, má nárok na odstupné?

29.3.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytnutie odstupného v roku 2018Archív

15.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vyplatenie odstupného pri skončení pracovného pomeru v roku 2018Archív

11.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Smernica o poskytovaní odstupného a odchodnéhoGarancia

29.4.2022, Ing. Miroslav Mačuha, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárok na odchodné a odstupné podľa Zákonníka práce v roku 2018

8.3.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výpočet odstupného v roku 2021Archív

4.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné zamestnanca z dôvodu nadbytočnosti v roku 2020Archív

29.10.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odchodné a odstupné pracujúceho dôchodcu v roku 2019Archív

27.8.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výpočet odstupného po návrate z rodičovskej dovolenky v roku 2021Archív

25.2.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Choroba z povolania v roku 2017Archív

7.6.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Choroba z povolania a doplatenie odstupného v roku 2018Archív

31.8.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Má nárok na odstupné starobný dôchodca, ktorý poberá dôchodok?

13.2.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. 1. 2022Garancia

6.12.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné zamestnancovi pri priznaní invalidného dôchodku v roku 2019Archív

12.9.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výpoveď zamestnankyni na RD z dôvodu zrušenia zamestnávateľa a nárok na odstupné v roku 2018Archív

1.3.2018, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Náhrada mzdy za zrušené pracovné miesto

2.7.2012, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koronavírus a skončenie pracovného pomeru

24.3.2020, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Patrí zamestnancom odstupné, keď pôvodný zamestnávateľ ukončil PP?

11.1.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Súbeh odchodného a odstupného v roku 2022Garancia

29.3.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Čo všetko sa zarátava do hrubej mzdy?

21.12.2012, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 222 Bezdôvodné obohatenieGarancia

21.6.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výpoveď zamestnankyni na rodičovskej dovolenke z dôvodu zrušenia zamestnávateľa a nároku na odstupné v roku 2018Archív

19.3.2018, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 132 Zrážky zo mzdy a poradie zrážokArchív

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Smernica - Ustanovenie platu starostu obce a primátora mestaGarancia

10.3.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Tvorba sociálneho fondu z mimorozpočtových prostriedkov v roku 2018Archív

1.8.2018, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ukončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov v roku 2017Archív

20.10.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Novela Zákonníka práce účinná od 1.3.2015Garancia

11.3.2015, JUDr. Juraj Mezei PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Priemer na pracovnoprávne účely v roku 2017Archív

3.4.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Aktuálny stav Zákonníka práce od 1.9.2015 Garancia

23.9.2015, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Skončenie pracovného pomeru a najčastejšie chyby z praxeZáznam

5.8.2013, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:37

Prístupné pre: MUP profi plus

Zmeny v Zákonníku práce v roku 2014

15.10.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Pracovný pomer v roku 2015 Garancia

17.6.2015, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus