dnes je 18.6.2024

Input:

Výška rodičovského dôchodku v roku 2024

15.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.223 Výška rodičovského dôchodku v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Suma rodičovského dôchodku je 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie. Zjednodušene povedané, do úvahy sa berú vymeriavacie základy (hrubé príjmy) dieťaťa spred dvoch rokov. Pre rok 2024 bude teda rozhodujúci rok 2022, pre rok 2025 rok 2023 atď. Do vymeriavacieho základu sa započítavajú sa všetky príjmy v danom roku. Nie je pritom nevyhnutné, aby dieťa bolo napríklad zamestnané celých 12 mesiacov.

Fyzická osoba, ktorá sa napríklad stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, je povinne dôchodkovo poistená osoba a vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie