dnes je 18.6.2024

Input:

Vznik povinnosti SZČO platiť odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2024

15.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.224 Vznik povinnosti SZČO platiť odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Sociálne odvody upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vzniká živnostníkovi po podaní prvého daňového priznania, resp. od 1. júla kalendárneho roka (prípadne od 1. októbra v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania) nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý mal živnostník príjem z podnikania alebo vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 12-násobok minimálneho mesačného vymeriavacieho základu.

Na základe uvedeného teda vyplýva, že povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vzniká živnostníkovi od 1. júla 2024 (resp. od 1. októbra 2024) po dosiahnutí príjmu vykázaného v daňovom priznaní za rok 2023 vyššieho ako