dnes je 27.6.2022

Najnovšie

Finančná správa očakáva ku koncu júna ešte takmer 169-tisíc daňových priznaníGarancia

24.6.2022, Zdroj: SITA

... Finančná správa prijala za vlaňajšie zdaňovacie obdobie na dani z príjmov doposiaľ viac ako milión daňových priznaní. Ďalších takmer 169-tisíc očakáva do konca júna. Daňové priznanie je potrebné podľa finančnej správy nielen podať, ale daň je nutné do konca júna aj zaplatiť. Finančná správa prijala ...

Podnikateľom vyplatilo MH SR na dotáciách na nájomné vyše 147 mil. eurGarancia

24.6.2022, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Celková suma dotácií na nájomné, ktorú vyplatil rezort hospodárstva podnikateľom, ako kompenzáciu za zatvorené prevádzky počas tretej vlny pandémie je takmer 14 264 000 eur. Spolu bolo v tretej vlne vyplatených 12 249 žiadostí, ktoré bolo možné predložiť do konca apríla. Celková suma dotácií na nájomné ...

Prechod z tzv. Prvej pomoci na trvalý kurzarbeit sa na Slovensku darí, tvrdia zamestnávateliaGarancia

24.6.2022, Zdroj: SITA

... Prechod z tzv. Prvej pomoci na udržanie pracovných miest na trvalý kurzarbeit sa na Slovensku darí. Ak implementačná fáza podarí, Slovensko bude prvou krajinou strednej Európy, ktorá zavedie tento moderný pracovnoprávny inštitút. V tlačovej správe to uviedla Asociácia priemyselných zväzov a dopravy ( ...

Zádržné právo v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2022Garancia

23.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Andrej Poruban, PhD. Podľa § 20 Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. ( ZP ) práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva. Na zabezpečenie splatných peňažných pohľadávok môže slúžiť aj zádržné právo. Ide o tradičný ...

Zamestnanosť na Slovensku tento rok podľa NBS vzrastieGarancia

22.6.2022, Zdroj: SITA

... Národná banka Slovenska (NBS) očakáva, že zamestnanosť na Slovensku porastie. V pôvodnej jarnej predikcii odhadovala, že zamestnanosť v tomto ako aj v budúcom roku pri miernejšom vojnovom scenári stúpne o 0,8 percenta. Aktuálne odhaduje, že zamestnanosť na Slovensku by mala v tomto roku medziročne vzrásť ...

Nezabudnite na odložené daňové priznaniaGarancia

22.6.2022, Zdroj: Finančná správa SR

... Koniec júna je opäť termínom na podanie daňového priznania. Túto povinnosť si bude musieť splniť 168.873 daňovníkov, ktorým zostáva už len niečo vyše týždňa času. Už 30. júna im totiž uplynie trojmesačný odklad na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu. Koniec júna je opäť termínom ...

Komentár k ZP § 222 Bezdôvodné obohatenieGarancia

21.6.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland § 222 Bezdôvodné obohatenie (1) Ak sa zamestnanec bezdôvodne obohatí na úkor zamestnávateľa alebo ak sa zamestnávateľ bezdôvodne obohatí na úkor zamestnanca, musí obohatenie vydať. (2) Bezdôvodné obohatenie na účely tohto zákona je majetkový prospech ...

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Posudzovanie znakov závislej práce v roku 2022Garancia

20.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Andrej Poruban, PhD. Podľa § 1 ods. 2 Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. ( ZP ) závislou prácou je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom ...

Finančná správa zistila 190 porušení zákona o e-kaseGarancia

20.6.2022, Zdroj: Finančná správa SR

... Kontrolóri finančnej správy vmáji tohto roka preverili 754 podnikateľských subjektov. Porušenie zákona opoužívaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v190 prípadoch. Najčastejšie sa dopustili porušenia zákona tým, že neevidovali tržby. Kontrolóri finančnej správy v máji tohto roka preverili ...

Na akú sumu 13. dôchodku máte nárok v roku 2022? Dozviete sa z kalkulačky Sociálnej poisťovneGarancia

20.6.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Sociálna poisťovňa aj v roku 2022 pripravila pre poberateľov dôchodku Kalkulačku na výpočet sumy 13. dôchodku v roku 2022. V súčasnosti je zverejnená na jej webovej stránke. Použitie kalkulačky je jednoduché. Poberateľ dôchodku do nej vpíše sumu dôchodku, resp. jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá. Po ...

viac článkov
Najčítanejšie

Daňovník s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou (FO)

8.9.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová Na účely správneho zdanenia príjmov je potrebné zistiť, či bude daňovník priznávať slovenskému správcovi dane zdaniteľné príjmy dosiahnuté v príslušnom zdaňovacom období zo zdrojov na území SR a tiež zo zdrojov v zahraničí (neobmedzená daňová povinnosť – daňový rezident SR), ...

Výpočet mzdy dosiahnutej za nadčasy

29.6.2012, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ako mame počítať mzdu za nadčasy, konkrétne dosiahnutú mzdu za nadčasy? Štruktúra mzdy je nasledovná: základná mzda = 200 euro osobné ohodnotenie = 0-50 euro (individuálne hodnotenie nadriadeným) prémia za výkon (vykonáva zložka mzdy): koeficient * počet vychystaných kartónov. Táto zložka mzdy je ...

Má výsluhový dôchodca platiť odvody zo mzdy z pracovného pomeru ako zamestnanec ?

18.10.2012, JUDr. Zuzana Macková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnanec, výsluhový dôchodca 63-ročný(predložil rozhodnutie o výsluhovom dôchodku), má platiť odvody do PvN a IP zo mzdy z pracovného pomeru ako zamestnanec? Pri vstupe do zamestnania už dovŕšil dôchodkový vek / 62 /. JUDr. Zuzana Macková, PhD. Výsluhový dôchodok sa poskytuje v zmysle zákona č. ...

Výpočet mzdy pri čerpaní dovolenky

30.1.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Michaela Hinnerová Právo na náhradu mzdy pri čerpaní, ale aj nečerpaní dovolenky zamestnanca je dané §116 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Za čerpanú dovolenku patrí zamestnancovi náhrada podľa počtu dní. Pri nevyčerpaní môže zamestnanec dostať náhradu mzdy len v prípade, ak si nestihol ...

Výpočet priemerného zárobku na odchodné

2.3.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Výpočet priemerného zárobku na odchodné: ak ma zamestnanec dohodnutý týždenný pracovný fond 37,5 hod., ale má dodatok k pracovnej zmluve, kde sa dohodol na zmene týždenného pracovného času na 22,5 hod. a práve pri skončení pracovného pomeru platí tento skrátený týždenný pracovný fond, ako určím výšku ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

21.7.2022, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

25.7.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

9.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 29.6.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Najnovšie zmeny v Zákonníku práce v roku 2022

Lektor: Mgr. Zuzana Šteflová

Dátum: 8.7.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalkulačka výpočtu stravného pri TPC
Kalkulačka výpočtu stravného pri ZPC
Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ