dnes je 21.10.2019
Najnovšie

Niektorí rodičia dostanú prídavok na dieťa a 100-eurový príspevok v neskoršom termíneGarancia

18.10.2019, Zdroj: SITA

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVAR) vyplatí niektorým rodičom prídavok na dieťa a 100-eurový príspevok na nákup školských potrieb pre prvákov na základných školách až v mimoriadnych októbrových výplatných termínoch. Ústredie práce, sociálnych ...

Priemerná dávka „materské“ výrazne rastie, muži dostávajú viac ako ženyGarancia

17.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Za uplynulé roky výrazne narástla priemerná výška dávky materské, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca matkám a otcom pri starostlivosti o dieťa. Za obdobie január až august 2019 predstavovala za mužov a ženy spolu 710,04 eura, kým pred rokom (v auguste 2018) to ...

Priemerný starobný dôchodok za uplynulý rok narástol o viac ako 16 eurGarancia

11.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

O viac ako 16 eur (presne 16,54 eura) narástol priemerný starobný dôchodok za uplynulý rok. Ku koncu septembra 2019 jeho výška dosiahla 459,77 eur, kým v septembri minulého roka bola 443,23 eur. Priemerný predčasný starobný dôchodok rástol ešte výraznejšie. Ku ...

Zmenu zdravotnej poisťovne netreba oznamovať Sociálnej poisťovniGarancia

10.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, ktorí do konca septembra uzavreli dohody o zmene zdravotnej poisťovne, že túto zmenu netreba oznamovať Sociálnej poisťovni. Údaj o zmene zdravotnej poisťovne je pre Sociálnu poisťovňu bezpredmetný, zamestnanci ho oznamujú ...

Pred rozdelením som pracoval... Kedy mi priznajú dôchodok v Česku?Garancia

10.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Rozdelenie Česko-Slovenska na dve samostatné krajiny je pre mnohých žiadateľov stále problematické pri orientovaní sa, odkiaľ majú dostávať dôchodok, ak počas aktívneho života pracovali na území spoločného štátu. Rozdelenie Česko-Slovenska na dve samostatné ...

Novela Zákonníka práce od 1.1.2020Garancia

9.10.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa podľa § 152b Zákonníka práce Cieľom schválenej novely Zákonníka práce účinnej od 1.1.2020 a jeho nového ustanovenia § 152b je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Sociálna poisťovňa pripomína: Zamestnanci si môžu skontrolovať, či im zamestnávateľ nekráti odvodyGarancia

8.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Napriek dlhodobej osvete ešte vždy sú zamestnávatelia, ktorí za svojich zamestnancov v Sociálnej poisťovni vykazujú len časť mzdy, aby účelovo znížili výšku sociálnych odvodov. Takéto praktiky sú pre zamestnávateľov porušovaním zákona a pre zamestnancov konaním, ...

Pri dávkach zo Sociálnej poisťovne sa štátne občianstvo SR nevyžadujeGarancia

3.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Štátne občianstvo Slovenskej republiky nie je podmienkou pre vznik nároku na dávky zo Sociálnej poisťovne. Môže ich dostávať aj cudzí štátny príslušník, ak splní podmienky stanovené pre konkrétnu dávku v zákone o sociálnom poistení. Najdôležitejšou podmienkou ...

Minimálna mzda na Slovensku od januára stúpne na 580 eurGarancia

2.10.2019, Zdroj: SITA

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 520 eur na 580 eur. V stredu o tom rozhodla vláda. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 3,333 eura zo súčasných 2,989 eura. Čistý príjem zamestnanca ...

Nevyplatený dôchodok po zomretom nie je dedičstvomGarancia

2.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Dôchodkové dávky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Ak dôchodca poberal dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty, napr. 14. deň v mesiaci, zomrel 18. septembra 2019 a 14. septembra 2019 si dôchodok na pošte neprevzal, lebo bol ...

viac článkov
Najčítanejšie

Výpočet dovolenky zamestnanca pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky v roku 2019Garancia

19.8.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postupom výpočtu dovolenky pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky sa zaoberá § 109 ods. 2 Zákonníka práce. Podľa neho sa obdobie materskej a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods.1 počíta do odpracovanej doby, ak ide o  dobu 34 ...

Nárok na prestávku v práciArchív

28.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo zamestnancov na odpočinok a zotavenie po práci v súlade so základnými zásadami ZP sa obligatórne premieta do rozvrhu pracovného času zohľadnením prestávok v práci, nepretržitého denného a týždenného odpočinku a dní pracovného ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výpočet mzdyArchív

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastný výpočet mesačnej mzdy môžeme rozdeliť do dvoch krokov: výpočet hrubej mzdy výpočet čistej mzdy Výpočet hrubej mzdy Predstavuje výpočet a následnú kumuláciu všetkých mzdových položiek: mesačnej mzdy ...

Dostupné v časových verziách: 2018
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vreckové pri zahraničnej pracovnej cesteGarancia

18.7.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky poskytovania vreckového ako nenárokovej náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste upravuje § 14 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách”). Je potrebné ...

Splatnosť a výplata mzdyGarancia

11.12.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ je povinný mzdu splatnú za predchádzajúci mesiac vyplatiť zamestnancovi  najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca  s výnimkou prípadu, že sa v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve dohodlo iné obdobie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

23.10.2019, Žilina, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Súbeh funkcií štatutárneho orgánu - zmluvy, odvody a dane

4.11.2019, Bratislava, Júlia Pšenková

Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!

Aktuálne zmeny v ochrane osobných údajov pre rok 2019 - povinnosti, práva a sankcie

18.11.2019, Žilina, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2019 - podmienky, povinnosti a zmeny

13.12.2019, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2019

16.1.2020, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

13.2.2020 - 6.3.2020, Bratislava, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2019

17.3.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!

On-line rozhovor
Darček k Vášmu predplatnému
Zmeny v zákone o dani z príjmov FO s účinnosťou od roku 2020, 2021 a 2022
Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ