Darček mesiaca
Mzdové a daňové veličiny pre rok 2019

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Spätné uznanie péenky nie je možnéGarancia

14.2.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa v súvislosti s obdobím nárastu chrípkových ochorení upozorňuje, že dočasná pracovná neschopnosť, ktorá je jednou z podmienok na priznanie a výplatu dávky nemocenské, sa začína až dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu. ...
viac

Profesionálny športovec sa nehlási do Sociálnej poisťovne - má výnimku do 31. 12. 2021Garancia

12.2.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa pripomína, že profesionálni športovci sa nemusia hlásiť do registra Sociálnej poisťovne a platiť poistné. Ide o tých športovcov, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Pôvodne mal takýto športovec ...
viac

Dávky v hmotnej núdzi porastú, zvýši sa motivácia pracovaťGarancia

12.2.2019, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dávky v hmotnej núdzi, aktivačný príspevok, ochranný príspevok a príspevok na nezaopatrené dieťa sa po desiatich rokoch zvýšia. Vďaka novele zákona o hmotnej núdzi porastú od začiatku apríla o 5%. Navyše sa zavádza valorizačný mechanizmus, ktorý dávky a ...
viac

Príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práceGarancia

11.2.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 347/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu novelizuje aj Zákonník práce, zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov, zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS, ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdové zvýhodnenie za prácu od 1. 5. 2019Garancia

11.2.2019, JUDr. ZdeňkaDvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 123 Zákonníka práce /ZP/ zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce /práce od 22,00 hod. do 6,00 hod./ mzdové zvýhodnenie od 1. mája 2019 najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nahlásenie voľných pracovných miest na úrade práce v roku 2019Garancia

11.2.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 1. 2019 je povinné nahlasovanie voľných pracovných miest (VPM). Chceli by sme zamestnať “dohodárku“ na trvalý pracovný pomer na miesto asistentky (doteraz sme mali miesto sekretárky). Preto sa chceme spýtať, či aj toto je potrebné ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Druh a družka a príspevok na rekreáciu v roku 2019Garancia

11.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcela by som sa opýtať v súvislosti s poskytovaním príspevkov na rekreáciu: - máme zamestnancov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s druhom/družkou. Títo druhovia ale nemajú rovnaký trvalý pobyt ako zamestnanec. Postačuje k uznaniu ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Príjem vyplatený počas materskej dovolenky v roku 2019Garancia

11.2.2019, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci motivácie našich zamestnancov/zamestnankýň chceme začať počas prvých 12 týždňov materskej dorovnávať rozdiel medzi materskou a pôvodným príjmom. Obávame sa však, že toto môže mať dopad na ich poberanie materskej. Ako by ste nám ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Aj pre rok 2019 platí odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnanýchGarancia

11.2.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa dáva do pozornosti zamestnávateľom, že aj v roku 2019 si môžu uplatniť odvodovú úľavu, ak zamestnajú dlhodobo nezamestnaných občanov. Musí ísť pritom o riadny pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý je dôvodom na vyradenie takejto ...
viac

Dôchodok po zosnulom sa vypláca minimálne jeden rokArchív

11.2.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Pokles príjmu, ktorý zvyčajne prichádza po smrti manžela alebo manželky, má pozostalému partnerovi zmierniť vdovský alebo vdovecký dôchodok. Sociálna poisťovňa ho vypláca minimálne jeden rok od dňa úmrtia. Ak sa však pozostalý partner stará aspoň o jedno ...
viac
Najčítanejšie

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2019Garancia

19.11.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročne v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je stanovená nasledovne: - ak daňovník dosiahne základ dane, ktorý sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy životného minima ...
viac

Výpočet mzdyArchív

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vlastný výpočet mesačnej mzdy môžeme rozdeliť do dvoch krokov: výpočet hrubej mzdy výpočet čistej mzdy Výpočet hrubej mzdy Predstavuje výpočet a následnú kumuláciu všetkých mzdových položiek: mesačnej mzdy ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018

Za prácu vo sviatok a náhrada mzdy za sviatokArchív

12.1.2018, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sviatky sú osobitné dni pracovného pokoja vymedzené v § 1 a § 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Dni sviatkov sa nedá stotožňovať s ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyArchív

16.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok“) zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nárok na prestávku v práciArchív

28.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo zamestnancov na odpočinok a zotavenie po práci v súlade so základnými zásadami ZP sa obligatórne premieta do rozvrhu pracovného času zohľadnením prestávok v práci, nepretržitého denného a týždenného odpočinku a dní pracovného ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2019 Z.z. novela op. č. 419/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2019 v čiastke č. 1)
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 17/2019 Z.z. novela op. č. 223/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 18/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
26.2.2019 - 28.2.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie je určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre vás kokteil najžiadanejších tém. Máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o vašich konkrétnych problémoch z praxe so skúsenými lektorkami. Prihláška tu!
6.3.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
14.3.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!
14.3.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
19.3.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
11.6.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
19.8.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: