dnes je 19.6.2019
Najnovšie

Výpoveď pre zdravotnú nespôsobilosť zamestnanca v roku 2019Archív

19.6.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ chce skončiť pracovný pomer so zamestnancom podľa § 63 ods. 1 c) . Zamestnanec priniesol potvrdenie od lekára, podľa ktorého nie je spôsobilý na výkon práce. Zamestnanec požaduje skončiť PP po skončení jeho ročnej PN. Tá by ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárok zamestnanca na prestávku v práci v roku 2019Garancia

18.6.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo zamestnancov na odpočinok a zotavenie po práci v súlade so základnými zásadami ZP sa obligatórne premieta do rozvrhu pracovného času zohľadnením prestávok v práci, nepretržitého denného a týždenného odpočinku a dní pracovného ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dočasné preradenie zamestnanca na inú prácu v roku 2019Garancia

18.6.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dočasné preradenie zamestnanca na inú prácu. Je možné dočasne zmeniť pracovnú pozíciu zamestnanca na inú prácu s tým, že sa mu zmení aj mzda (smerom vyššie), ale len na určitú dobu, napr. vykonanie nejakého projektu. A potom po skončení, ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Sociálna poisťovňa exekučné zrážky iba vykonáva, iné úkony s nimi neriešiGarancia

18.6.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Výška exekučných zrážok z dôchodku je v komunikácii Sociálnej poisťovne s poistencami jednou z často sa opakujúcich tém. Mnohí dlžníci sa na Informačno-poradenské centrum obracajú s otázkou, resp. so žiadosťou o úpravu výšky mesačnej zrážky alebo v niektorých ...

Záhraničná pracovná cesta v roku 2019Garancia

17.6.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri vyslaní zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu je zamestnávateľ v zmysle § 3 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradach v znení neskorších predpisov povinný písomne určiť: miesto nástupu na zahraničnú pracovnú cestu, miesto ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Práca nadčas a mzdové zvýhodnenie v roku 2019Garancia

17.6.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca nadčas. Pracovník po ústnej dohode vykonáva raz za dva mesiace prácu v noci od 22-6.00 s tým, že ju vykonáva z domu a následne v piatok nemusí prísť do práce s tým, že tie odpracované hodiny z domu mu vykrývajú nasledujúci deň. ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Za obdobie neplateného voľna dlh v Sociálnej poisťovni vzniknúť nemôžeGarancia

17.6.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnanec nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti - oznamovacie a ani povinnosť platiť poistné. Za obdobie neplateného voľna mu preto v žiadnom prípade dlh voči Sociálnej ...

Kedy sa poistenec štátu starajúci sa o dieťa odhlasuje z poisteniaGarancia

13.6.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Matka alebo iný poistenec, ktorý sa stará o dieťa do veku šesť rokov a má priznaný rodičovský príspevok, sa na dôchodkové poistenie nemusí prihlasovať. Sociálna poisťovňa takýchto poistencov eviduje automaticky ako poistencov štátu na základe údajov ...

Employer branding v roku 2019Garancia

10.6.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Budovanie employer brandingu je hlavne zodpovednosťou lídrov. Pomôcť im s tým môže veľa ľudí, no nikto iný nemá silu meniť firmu tak, aby zamestnanci vnímali svoju prácu ako zmysluplnú. 1. Zachytenie kľúčových hodnôt V ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výhody a nevýhody Home officuGarancia

10.6.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá minca má dve strany, a tak ako sú s takým bonusom spojené výhody, môžu byť bonusy pre niekoho nevýhodné. Pozrime sa na ne spoločne. Time manažment Prvým pozitívnym bodom home officu je vlastná organizácia času. Ak cítite, ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2019Garancia

15.5.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý zamestnávateľ je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadam správnej výživy priamo na ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Smernica, ktorá stanovuje základné pravidlá pre používanie služobných mobilných telefónovArchív

9.12.2018, Ing. Tamara Jávorková, JUDr. Juraj Mezei. PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Tamara Jávorková; JUDr. Juraj Mezei. PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov smernice     Základné pravidlá pre používanie služobných mobilných telefónov     Prílohy          Číslo smernice     ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdové nároky zamestnanca pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase v príkladochGarancia

11.4.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa Zákonníka práce je možné za nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas považovať okrem klasického nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času aj konto pracovného času. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas Klasický nerovnomerne rozvrhnutý ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 5 Právne vzťahy s cudzím prvkom, dočasné vysielanieGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 5 (1) Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami vykonávajúcimi prácu na území Slovenskej republiky a zahraničným zamestnávateľom, ako aj medzi cudzincami a osobami bez štátnej príslušnosti pracujúcimi na území Slovenskej ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyArchív

16.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok“) zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Právne predpisy
  • 147/2019 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 31.5.2019 v čiastke č. 57)
  • 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (vyšlo dňa: 3.6.2019 v čiastke č. 58)
  • 153/2019 Z.z. novela zák. č. 328/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2019 v čiastke č. 58)
  • 155/2019 Z.z. novela zák. č. 131/2002 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 156/2019 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 158/2019 Z.z. novela zák. č. 229/1991 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2019 v čiastke č. 60)
  • 160/2019 Z.z. o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov (vyšlo dňa: 11.6.2019 v čiastke č. 61)
  • 162/2019 Z.z. novela vyhl. č. 89/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 163/2019 Z.z. novela vyhl. č. 84/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 166/2019 Z.z. novela vyhl. č. 180/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
Semináre - aktuálna ponuka

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

24.7.2019, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Aktuálne zmeny v ochrane osobných údajov pre rok 2019 - povinnosti, práva a sankcie

19.8.2019, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2019

18.9.2019, Žilina, JUDr. Alena Huťanová

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2019 - podmienky, povinnosti a zmeny

20.9.2019, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2019

23.9.2019, Bratislava, Júlia Pšenková

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

23.9.2019 - 6.11.2019, Bratislava, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!

Súbeh funkcií štatutárneho orgánu - zmluvy, odvody a dane

3.10.2019, Bratislava, Júlia Pšenková

Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Trendy v HR pre rok 2019
Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ