dnes je 13.12.2019
Najnovšie

Aj študent pracujúci ako športový odborník si bude môcť uplatniť úľavu

11.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2020 aj študent, ktorý pracuje na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka (napr. v športovom klube), bude považovaný za „dohodára“. Z pohľadu sociálneho poistenia bude teda študentom pracujúcim na dohodu o brigádnickej ...

Zo 14. platu do výšky 500 eur zamestnávatelia neplatia poistné

11.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína, že zamestnávatelia, ktorí vyplatia svojim zamestnancom v tomto mesiaci (v decembri 2019) 14. plat, a ten nepresiahne 500 eur, poistné z neho neplatia. Zo sumy vyplatenej uvedeným zamestnancom, ktorá prekročí hranicu 500 eur, sa ...

Dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eur

11.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ktorá je 13,6361 eur. Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ktorá je 13,6361 eur. Dôchodková hodnota je ...

Od 1. februára 2020 môžu profesionálni športovci činnosť vykonávať aj ako SZČO

11.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Novela zákona o športe, ktorú schválila Národná rada SR, umožňuje od 1. februára 2020 profesionálnemu športovcovi vykonávať šport buď ako zamestnanec na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 35 zákona o športe alebo ako samostatne zárobkovo ...

Vysielanie zamestnancov do RakúskaGarancia

10.12.2019, Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vysielanie zamestnancov do zahraničia je upravené v slovenskom Zákonníku práce, v zákone o službách zamestnanosti, v zákone o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov a v európskych právnych predpisoch, pričom ...

Zmeny v dlhodobom ošetrovaní začnú v praxi platiť od r. 2021Garancia

9.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Národná rada Slovenskej republiky schválila minulý týždeň zákon, ktorý s účinnosťou od 1. januára 2021 prinesie zmeny v sociálnom poistení spočívajúce v zavedení inštitútu dlhodobého ošetrovného. Národná rada Slovenskej republiky schválila minulý týždeň zákon, ...

Zamestnávatelia pozor! Prelom rokov nie je dôvod na odhlásenie dohodáraGarancia

9.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva pracovníka s dohodou do konca kalendárneho roka (do 31. 12. 2019) je povinný odhlásiť ho z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do ôsmich dní od zániku dohody - čiže do 8. januára 2020 ...

Prečo je nevyhnutné mať vypracované vlastné vnútropodnikové smernice?Garancia

6.12.2019, Ing. Mária Vépyová, revidoval Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prečo je nevyhnutné mať vypracované vlastné vnútropodnikové smernice? Účelom vypracovania vnútropodnikových smerníc je určiť jednotnú a záväznú štruktúru základných pravidiel rôzneho charakteru podľa potrieb ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ak zamestnávateľ nepošle Sociálnej poisťovni výkaz, eviduje ho ako neplatiča!Garancia

5.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. decembra 2019 sa sprísnili pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov zamestnávateľov a zahraničných samostatne zárobkovo činných osôb do Sociálnej poisťovne. Od 1. decembra 2019 sa sprísnili pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov zamestnávateľov a ...

Boj s byrokraciou: SP nebude treba žiadať o súhlas so zápisom/výmazom v obchodnom registriGarancia

5.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa nebude od 1. októbra 2020 povinná vydávať na žiadosť fyzickej a právnickej osoby písomný súhlas so zápisom/výmazom v obchodnom registri, ak voči takejto osobe nevedie pohľadávku. Vyplýva to z novely Obchodného zákonníka, ktorý schválila ...

viac článkov
Najčítanejšie

Fond pracovného času v roku 2019Garancia

27.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak mám zmluvu na 38,75 hod... Aký je fond pracovného času? Je rovnaký ako pri 40 hodinách? Legislatívna úprava: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZP ”) Pohľad autora na problematiku: Dĺžka a ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020Garancia

19.11.2019, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národná rada prijala 17. októbra, na svojej 51. schôdzi, poslanecký návrh zákona, novelizujúci zákon o sociálnom poistení. Zavádza systémovú zmenu spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Splatnosť a výplata mzdyGarancia

11.12.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ je povinný mzdu splatnú za predchádzajúci mesiac vyplatiť zamestnancovi  najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca  s výnimkou prípadu, že sa v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve dohodlo iné obdobie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdový list zamestnancaArchív

27.9.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy s výnimkou uvedenou v § 39 ods. 4 zákona o dani z príjmov a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie ...

Nárok na prestávku v práciArchív

28.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo zamestnancov na odpočinok a zotavenie po práci v súlade so základnými zásadami ZP sa obligatórne premieta do rozvrhu pracovného času zohľadnením prestávok v práci, nepretržitého denného a týždenného odpočinku a dní pracovného ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

19.12.2019, Žilina, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2020

16.1.2020, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

13.2.2020 - 6.3.2020, Bratislava, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!

Súbeh funkcií štatutárneho orgánu - zmluvy, odvody a dane

4.3.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2020

17.3.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

8.6.2020, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Čo sa zmenilo po máji 2018 v ochrane osobných údajov - ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

17.8.2020, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Zmeny v zákone o dani z príjmov FO s účinnosťou od roku 2020, 2021 a 2022
Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ