dnes je 14.12.2019
Najnovšie

Dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eurGarancia

11.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ktorá je 13,6361 eur. Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ktorá je 13,6361 eur. Dôchodková hodnota je ...

Aj študent pracujúci ako športový odborník si bude môcť uplatniť úľavuGarancia

11.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2020 aj študent, ktorý pracuje na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka (napr. v športovom klube), bude považovaný za „dohodára“. Z pohľadu sociálneho poistenia bude teda študentom pracujúcim na dohodu o brigádnickej ...

Od 1. februára 2020 môžu profesionálni športovci činnosť vykonávať aj ako SZČOGarancia

11.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Novela zákona o športe, ktorú schválila Národná rada SR, umožňuje od 1. februára 2020 profesionálnemu športovcovi vykonávať šport buď ako zamestnanec na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 35 zákona o športe alebo ako samostatne zárobkovo ...

Zo 14. platu do výšky 500 eur zamestnávatelia neplatia poistnéGarancia

11.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína, že zamestnávatelia, ktorí vyplatia svojim zamestnancom v tomto mesiaci (v decembri 2019) 14. plat, a ten nepresiahne 500 eur, poistné z neho neplatia. Zo sumy vyplatenej uvedeným zamestnancom, ktorá prekročí hranicu 500 eur, sa ...

Zamestnanecké benefity v roku 2020Garancia

10.12.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert Viete, aké budú zamestnanecké benefity budúcnosti? Dôležité. Pretože v dnešnej dobe nie je žiadna zábava získať a udržať si kvalitných zamestnancov. To dobrí zamestnávatelia vedia, a preto prichádzajú so stále zaujímavejšími, ba ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Oslovenie uchádzačov cez sociálne siete v roku 2020Garancia

10.12.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Samozrejme, možností je veľa. Len mizivé percento spoločností sa dnes už uspokojí s jednoduchým inzerátom na nástenke Úradu práce, prípadne priestorom v novinách 4 × 3 centimetra. Ľudia hľadajúci prácu, začínajú na internete, a ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Pracovnoprávne vzťahyGarancia

10.12.2019, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD. JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Mária Rybárová, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD. JUDr. Zdeňka Dvoranová Pôsobnosť Zákonníka práce Zákonník práce ( ZP ) upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Pracovný pomerGarancia

10.12.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, JUDr. Zdeňka Dvoranová Pojem pracovného pomeru Právna úprava pracovného pomeru predstavuje jadro pracovného práva. Pracovný pomer je základným pracovnoprávnym vzťahom. ZP  neobsahuje legálnu definíciu pracovného ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vznik pracovného pomeruGarancia

10.12.2019, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD. JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Mária Rybárová, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD. JUDr. Zdeňka Dvoranová Predzmluvné vzťahy Predzmluvné vzťahy sa podľa  § 41   ZP považujú za pracovnoprávne vzťahy. Zamestnávateľovi sú v rámci predzmluvných vzťahov uložené povinností, ktoré má ešte pred ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Pracovný poriadokGarancia

10.12.2019, Ing. Martina Švaňová, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Martina Švaňová, JUDr. Zdeňka Dvoranová Stiahnuť vzor Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / základnej odborovej ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Fond pracovného času v roku 2019Garancia

27.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak mám zmluvu na 38,75 hod... Aký je fond pracovného času? Je rovnaký ako pri 40 hodinách? Legislatívna úprava: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZP ”) Pohľad autora na problematiku: Dĺžka a ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdový list zamestnancaArchív

27.9.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy s výnimkou uvedenou v § 39 ods. 4 zákona o dani z príjmov a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie ...

Splatnosť a výplata mzdyArchív

11.12.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ je povinný mzdu splatnú za predchádzajúci mesiac vyplatiť zamestnancovi  najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca  s výnimkou prípadu, že sa v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve dohodlo iné obdobie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nastavenie pracovného času v nepretržitej prevádzke z pohľadu Zákonníka práceArchív

7.3.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V súčasnej spoločnosti fenomén dĺžky a rozvrhnutia pracovného času smeruje k jeho väčšej flexibilite. Je to spojené so zvyšovaním produktivity práce, znižovaním prácnosti masovej výroby v súvislosti s technologickým pokrokom, zavádzania ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárok na prestávku v práciArchív

28.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo zamestnancov na odpočinok a zotavenie po práci v súlade so základnými zásadami ZP sa obligatórne premieta do rozvrhu pracovného času zohľadnením prestávok v práci, nepretržitého denného a týždenného odpočinku a dní pracovného ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

19.12.2019, Žilina, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2020

16.1.2020, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

13.2.2020 - 6.3.2020, Bratislava, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!

Súbeh funkcií štatutárneho orgánu - zmluvy, odvody a dane

4.3.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2020

17.3.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

8.6.2020, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Čo sa zmenilo po máji 2018 v ochrane osobných údajov - ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

17.8.2020, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Zmeny v zákone o dani z príjmov FO s účinnosťou od roku 2020, 2021 a 2022
Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ