dnes je 6.4.2020
Najnovšie

Daňový bonus na zaplatené úrokyGarancia

4.4.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 33a ZDP definuje podmienky a spôsob uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky (BDZÚ). Daňovníkovi vzniká nárok na DBZÚ v príslušnom zdaňovacom období, ak má a) najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti, b) ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Odklad splácania úverov sa stane realitou

3.4.2020, Zdroj: Ministerstvo financií SR

Vláda sa dohodla spredstaviteľmi Slovenskej bankovej asociácie nazmenách pri splácaní úverov vsúvislostí sošírením koronavírusu. Vychádzajú tak vústrety množstvu požiadaviek zostrany klientov bánk, ktorí sa kvôli mimoriadnej situácii dostali dozložitej životnej ...

Sociálna poisťovňa úpravou webu - takmer 2 mil. návštev v marci - pomáha žiadateľom o dávky

3.4.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v súčasnosti zažíva mimoriadny nárast rôznych žiadostí, ale aj otázok poistencov a odvádzateľov poistného, ktorí si riešia svoju životnú situáciu. S tým súvisí aj prudký nárast návštevnosti webuwww.socpoist.sk, kde si občania vyhľadávajú ...

Zamestnávateľom a SZČO s poklesom príjmov najmenej o 40 % sa posunie splatnosť marcového poistného na júl

3.4.2020, Zdroj: SITA

Zamestnávateľom a povinne poisteným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent, sa posunie splatnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie za marec z apríla na koniec júla tohto roka. ...

Zelenú v parlamente dostali ďalšie opatrenia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

3.4.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Poslanci NR SR schválili ďalšie opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu zamestnancov, zamestnávateľov, rodín aj nezamestnaných v čase pandémie koronavírusu. Ide o zmeny v Zákonníku práce či v oblasti sociálneho poistenia. Poslanci ...

Posun platby odvodov zamestnávateľov do 31. júla 2020

3.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, bude zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti. Zamestnávateľom a povinne poisteným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých obrat alebo príjem z ...

Rodičia, pozor! Žiadosti o OČR neposielajte opakovane, blokujete ich vybavenie

2.4.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby nezahlcovali e-mailové schránky jej pobočiek opakovanými žiadosťami o dávky, najmä o dávku ošetrovné. Blokujú tak prácu zamestnancov, ktorí žiadosti triedia a posudzujú ich vybavenie. Sociálna poisťovňa vyzýva ...

Osobitné sociálne poistenie zamestnanca - príslušníka obecnej/mestskej polície

2.4.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína, že príslušník obecnej/mestskej polície, ktorý má uzatvorený pracovný pomer, platíod 1. apríla 2020 aj poistné na osobitné sociálne poistenie. Sociálna poisťovňa pripomína, že príslušník obecnej/mestskej polície, ktorý má uzatvorený ...

Premiér stále uvažuje pre koronakrízu nad možným blackoutom na Slovensku

2.4.2020, Zdroj: SITA

Premiér Igor Matovič stále uvažuje pre koronakrízu nad možným blackoutom na Slovensku. Ako uviedol v stredu na tlačovej konferencii, prísnymi nariadeniami sa podarilo znížiť mobilitu na Slovensku o 70 %. Blackoutom by sa mohla znížiť o 90 %. "Všetko, čo by ...

Agropotravinári teraz potrebujú flexibilný Zákonník práce, tvrdí predseda SPPK

2.4.2020, Zdroj: SITA

Slovenskí poľnohospodári a potravinári aktuálne v boji proti ekonomickým dopadom koronavírusu potrebujú flexibilný Zákonník práce. Ten musí reflektovať na sezónnosť, nadčasovú flexibilitu a na časovú náročnosť mimo štandardných pracovných hodín. Konštatoval to ...

viac článkov
Najčítanejšie

Výpočet mzdyArchív

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastný výpočet mesačnej mzdy môžeme rozdeliť do dvoch krokov: výpočet hrubej mzdy výpočet čistej mzdy Výpočet hrubej mzdy Predstavuje výpočet a následnú kumuláciu všetkých mzdových položiek: mesačnej mzdy ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Prekážky v práciGarancia

10.12.2019, JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová Delenie prekážok v práci Zamestnávateľ má uvoľniť zamestnanca počas prekážky v práci, prípadne mu poskytnúť náhradu mzdy za čas prekážok v práci alebo len určitú časť. Rozsah ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Splatnosť a výplata mzdyArchív

11.12.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ je povinný mzdu splatnú za predchádzajúci mesiac vyplatiť zamestnancovi  najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca  s výnimkou prípadu, že sa v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve dohodlo iné obdobie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Náhradné voľno zamestnanca v roku 2019Garancia

27.8.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonník práce spája náhradné voľno s prácou nadčas, vo sviatok, pracovnou pohotovosťou, ale aj napríklad s časom stráveným na pracovnej ceste. Práca nadčas je upravená v § 97 ZP a odmeňovanie za prácu nadčas je upravené v § 121 ZP . V ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2019Garancia

12.9.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ môže krátiť zamestnancovi dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok, len v zákonom ustanovenom rozsahu podľa § 109 Zákonníka práce. Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Súbeh funkcií štatutárneho orgánu - zmluvy, odvody a dane

, ,

Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2020

28.5.2020, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

8.6.2020, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

21.7.2020, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Čo sa zmenilo po máji 2018 v ochrane osobných údajov - ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

17.8.2020, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2020

23.9.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

24.9.2020 - 23.10.2020, Bratislava, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Súhrn opatrení počas aktuálneho núdzového stavu
Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ