dnes je 23.9.2019
Praktické informácie - Cestovné náhrady - Stravné v zahraničí

Podmienky poskytovania stravného pri zahraničnej PC (§ 13 ods. 1 ZCN) - Časové pásma


Zamestnancovi patrí stravné vo výške (§ 13 ods. 4 ZCN):
- základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvala v rámci kalendárneho dňa nad 12 hodín,
- 50 % zo základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvala v rámci kalendárneho dňa od 6 hodín do 12 hodín vrátane,
- 25 % zo základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvala v rámci kalendárneho dňa do 6 hodín vrátane.

Zamestnávateľ pri poskytovaní stravného v eurách alebo v cudzej mene musí dodržať zásadu, že v rámci kalendárneho dňa a zahraničnej pracovnej cesty musí poskytnúť zamestnancovi stravné v eurách alebo v cudzej mene len vo výške podľa konkrétneho časového pásma, t. j. podľa dĺžky trvania zahraničnej pracovnej cesty v rámci kalendárneho dňa bez ohľadu na to, v koľkých krajinách sa zdržiaval.

Zamestnávateľ nemôže posudzovať čas prechodu cez tranzitné krajiny vo vzťahu k určeniu výšky stravného v eurách alebo v cudzej mene samostatne; čas do 6 hodín vrátane, čas od 6 hodín do 12 hodín vrátane alebo nad 12 hodín posudzuje zamestnávateľ od prechodu slovenských hraníc alebo od času odletu lietadla bez ohľadu na to, koľko krajín zamestnanec v rámci toho ktorého časového pásma prešiel.

Najnavštevovanejšie štáty

Krajina Menový kód Mena 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Česko CZK česká koruna 600 600 600 600 600 600 600
Francúzsko EUR euro 45 45 45 45 45 45 45
Grécko EUR euro 42 42 42 42 42 42 42
Chorvátsko EUR euro 40 40 40 40 40 40 40
Maďarsko EUR euro 39 39 39 39 39 39 39
Nemecko EUR euro 45 45 45 45 45 45 45
Poľsko EUR euro 37 37 37 37 37 37 37
Rakúsko EUR euro 45 45 45 45 45 45 45
Írsko EUR euro 53 53 53 53 53 53 53
Slovinsko EUR euro 38 38 38 38 38 38 38
Spojené kráľovstvo GBP anglická libra 37 37 37 37 37 37 37
Spojené štáty USD americký dolár 60 60 60 60 60 60 60
Taliansko EUR euro 45 45 45 45 45 45 45
Ukrajina EUR euro 37 37 37 37 37 37 37

Všetky štáty

Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách podľa jednotlivých krajín


 
Darček k Vášmu predplatnému
Odstupné a odchodné v roku 2019
Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ