dnes je 23.2.2024

Input:

Zrážky zo mzdy zamestnanca v roku 2023

25.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.175 Zrážky zo mzdy zamestnanca v roku 2023

Bc. Monika Gajdošová

Zrážky zo mzdy zamestnanca v zmysle § 131 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce delíme na dve skupiny. Prvú skupinu tvoria zrážky, na ktoré nepotrebujeme súhlas zamestnanca.

Prednostne sa zráža:

  • poistné na sociálne poistenie,

  • preddavok poistného na verejné zdravotné poistenie,

  • nedoplatok z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie,

  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,

  • zrážka preddavku na daň,

  • nedoplatok preddavku na daň.

Po vykonaní týchto zrážok, môže zamestnávateľ bez súhlasu zamestnanca zraziť ešte:

  • preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy,

  • sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,

  • peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,