dnes je 22.10.2021

Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov prijaté v roku 2021 (z. č. 47/2021 Z. z. – lex korona, z. č. 76/2021, 215/2021, 257/2021, 310/2021 Z. z.)

11.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:54

Kapitoly videa

Videoseminár uvádza do zmien, ktoré boli vykonané v oblasti zákona o dani z príjmov, a to jednak zmeny v tzv. lex korona zákone (z. č. 67/2021 Z. z.) prijaté novelou č. 47/2021 Z. z. majúce vplyv na daň z príjmov v období pandémie, ale aj zmeny prijaté v samotnom zákone o dani z príjmov. Ide o zmeny prijaté novelami č. 76/2021 Z. z. pri poskytovaní príspevku na stravu, č. 215/2021 Z. z. pri režime tzv. kurzarbeitu a poberaní príspevku zamestnávateľa v kurzarbeite, č. 257/2021 Z. z. pri poskytovaní dotácie na stravu a poberaní daňového bonusu na vyživované dieťa a č. 310/2021 Z. z. pri znižovaní administratívnej záťaže pri poukazovaní (asignovaní) podielu zaplatenej dane.

Obsah:

Novela č. 47/2021 Z. z.
Novela č. 76/2021 Z. z. v rámci novely Zákonníka práce
Novela č. 215/2021 Z. z. v rámci tzv. kurzarbeitu
Novela č. 257/2021 Z. z. v rámci dotácie na stravu a daňového bonusu na vyživované dieťa
Novela č. 310/2021 Z. z. v rámci znižovania administratívnej záťaže pri poukazovaní podielu zaplatenej dane

Lektor

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.