dnes je 18.6.2024

Input:

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa v súvislosti so začiatkom a skončením materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca

1.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.7.2.3 Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa v súvislosti so začiatkom a skončením materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca

Ing. Jolana Strýčková, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Povinnosti zamestnávateľa podľa § 24 písm. c) ZZP sú upravené tak, že zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou najneskôr do 8 pracovných dní zmenu platiteľa poistného.

Zmenu platiteľa poistného zamestnávateľ neoznamuje do 8 pracovných dní:

  • v prípadoch, na ktoré sa aplikuje veta v ustanovení § 11 ods. 3 ZZP, teda: fyzická osoba sa na účely ZZP nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b