dnes je 23.5.2024

Input:

Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2024

24.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.232 Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Od 1. januára 2024 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce č. 530/2023 Z. z. V prípade zákona č. 530/2023 Z. z. ide o zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. V čl. VI sa novelizuje v dvoch bodoch aj Zákonník práce.

 1. V § 94 ods. 5 sa vypúšťajú slová „1. septembra,”.

 2. V prílohe č. 1a šiestom bode sa za slovom „mája” vypúšťa čiarka a slová „1. septembra”.


Praktický príklad: 1. september v roku 2025 je pondelok. Zamestnanec pracuje v pondelok až v piatok.

Pred novelou Zákonníka práce by zamestnanec v pondelok nepracoval a mal tento deň v zmysle fondu pracovného času považovaný za odpracovaný [§ 144a ods. 1 písm. f) Zákonníka práce] a poskytlo by sa mu príslušné plnenie – mzda, náhrada mzdy podľa § 122 ods. 3 (ak by nešlo