dnes je 23.2.2024

Input:

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2022

25.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.176 Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2022

Bc. Monika Gajdošová

Zamestnanec žiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania na tlačive Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok), vzor ktorého pre rok 2022, vrátane poučenia na vyplnenie, určilo a na webovom sídle zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR (MF/017108/2022-721 – Oznámenie Ministerstva financií SR o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti platných od 1. 1. 2023).

Zamestnanec v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti uvádza:

I. Údaje o zamestnancovi