dnes je 18.6.2024

Input:

Zdravotné poistenie cudzinca pracujúceho na dohodu v roku 2023

15.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.188 Zdravotné poistenie cudzinca pracujúceho na dohodu v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Podmienky pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 404/2011 Z. z., ktorý zároveň vymedzuje aj ich povinnosti. Jednou z nich je platiť si zdravotné odvody, teda mať uzatvorené zdravotné poistenie.

Ak má cudzinec na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo je u nás ekonomicky aktívny, ako zamestnanec alebo SZČO, má nárok na verejné zdravotné poistenie. V prípade, že cudzinec nespĺňa tieto podmienky a nemá zákonnú povinnosť byť poistený v systéme verejného zdravotného poistenia, je odkázaný na komerčné zdravotné poistenie pre cudzincov.

Cudzincom je podľa zákona každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Cieľovou skupinou pre zdravotné poistenie cudzincov sú preto najmä:

  • osoby so štatútom zahraničného Slováka;

  • osoby