dnes je 21.3.2023

Input:

Vzor žiadosti zamestnanca o vykonanie inventarizácie

1.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3.3 Vzor žiadosti zamestnanca o vykonanie inventarizácie

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

Žiadosť zamestnanca o vykonanie inventarizácie

(§ 184 Zákonníka práce)

Zamestnávateľ:

Názov spoločnosti......................................................

Sídlo spoločnosti........................................................

IČO......................................................

Vec: Žiadosť zamestnanca o vykonanie inventarizácie v súlade s ustanovením § 184 ods. 3 Zákonníka práce

Na základe pracovnej zmluvy som do dňa………… pracoval ako……… (konkretizovať dojednaný druh práce) na pracovisku……… So zamestnávateľom som dňa………… uzavrel dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti v súlade s ustanovením § 182 Zákonníka práce, na základe čoho som prevzal hodnoty podľa inventárneho a preberacieho protokolu, ktoré sú bližšie konkretizované v dohode.

Vzhľadom na to, že