dnes je 23.2.2024

Input:

Vybrané zmeny v Zákonníku práce od 1.11.2022

25.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.172 Vybrané zmeny v Zákonníku práce od 1.11.2022

Bc. Monika Gajdošová

Cieľom novely Zákonníka práce platnej od 1.11.2022 vychádzajúc zo znenia Smernice 2019/1152 bolo zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre zamestnancov. Za týmto účelom boli navrhované viaceré zmeny, ako napríklad:

  1. úprava ustanovení Zákonníka práce ohľadom pracovnej zmluvy a poskytovania informácií o pracovných podmienkach;
  2. spresnenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať za účelom zabezpečenia transparentnosti a predvídateľnosti vykonávanej práce,
  3. ustanovenie práva zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania (napr. z určitej doby na neurčitý čas),
  4. ustanovenie poskytovania informácií aj v elektronickej podobe a pod.

Pri doplnení a spresnení ustanovení ohľadom rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, napr. inštitút tzv.