dnes je 18.6.2024

Input:

Sociálne poistenie, právna úprava, základné ustanovenia

20.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1 Sociálne poistenie, právna úprava, základné ustanovenia

JUDr. Zuzana Macková, PhD.; Ing. Anna Križanová; Marta Weberová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Bc. Monika Gajdošová

Prehľad právnych predpisov

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „ZoSP”)

v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona