dnes je 13.7.2024

Input:

Smernica - Podpora v čase skrátenej práce pre verejných zamestnávateľov

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.29.3 Smernica – Podpora v čase skrátenej práce pre verejných zamestnávateľov

Ing. Mikuláš Hamuľák, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

Názov zamestnávateľa:  
Názov vnútropodnikovej smernice: Podpora v čase skrátenej práce pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a pre športové organizácie, ktoré poskytujú mzdu športovcom na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:   
Schválil:  

Článok I