dnes je 13.7.2024

Input:

Smernica - Podpora v čase skrátenej práce pre podnikateľov

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.29.2 Smernica – Podpora v čase skrátenej práce pre podnikateľov

Ing. Mikuláš Hamuľák, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

Názov zamestnávateľa:  
Názov vnútropodnikovej smernice: Podpora v čase skrátenej práce pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa mzdovej časti Zákonníka práce 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:   
Schválil:  

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Smernica upravuje postup zamestnávateľa, ktorý pri odmeňovaní zamestnancov postupuje podľa mzdovej časti Zákonníka práce, pri poskytovaní náhrady mzdy zamestnancovi za prekážku v práci z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom trvania vonkajšieho faktora a aplikácie režimu skrátenej práce v zmysle ustanovení