dnes je 23.5.2024

Input:

Smernica o práci nadčas a pracovnej pohotovosti

20.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.5.1 Smernica o práci nadčas a pracovnej pohotovosti

JUDr. Zlatica Balážová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
    
Názov smernice   Práca nadčas a pracovná pohotovosť   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       

Zamestnávateľ ………. (uviesť jeho presné označenie, sídlo) vydávam

vnútorný predpis

o práci nadčas a pracovnej pohotovosti

 

Prácu nadčas je zamestnancovi oprávnený nariadiť alebo povoliť ………. (uviesť príslušného vedúceho zamestnanca, napr. priamy nadriadený a pod.).

U zamestnanca s kratším pracovným časom je prácou nadčas práca