dnes je 23.2.2024

Input:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 u zamestnankyne, na ktorú si manžel uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane

25.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.171 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 u zamestnankyne, na ktorú si manžel uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane

Bc. Monika Gajdošová

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) daňovníka ročne v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je stanovená nasledovne:

  • ak daňovník dosiahne základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období:

    • nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca 19,2-násobku platného životného minima,

    • má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou