dnes je 18.4.2024

Input:

Predĺženie doby poberania nemocenského v období krízovej situácie

25.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.169 Predĺženie doby poberania nemocenského v období krízovej situácie

Bc. Monika Gajdošová

Podľa § 34 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, t. j. podporné obdobie trvá najdlhšie 52. týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Podporné obdobie je teda obdobie, počas ktorého má poistenec nárok na nemocenské pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Podporné obdobie je 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti