dnes je 18.4.2024

Input:

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie zamestnancov v roku 2023

19.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.149 Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie zamestnancov v roku 2023

Bc. Monika Gajdošová

Povinnosť zabezpečiť stravovanie sa týka každého zamestnávateľa, nehľadiac na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu. V prípade nesplnenia tejto povinnosti ide o porušenie pracovnoprávnych predpisov, za ktoré môže byť zamestnávateľ sankcionovaný.

Podľa § 152 ods. 1 ZP Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi.

Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má každý zamestnanec v pracovnom pomere,