dnes je 18.4.2024

Input:

Postavenie ženy na MD a RD v systéme verejného zdravotného poistenia

1.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.7.2.2 Postavenie ženy na MD a RD v systéme verejného zdravotného poistenia

Ing. Jolana Strýčková, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Zdravotné poistenie v období materskej a rodičovskej dovolenky

Zdravotné poistenie v období materskej a rodičovskej dovolenky upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZP“) tak, že poistenec sa v tomto období považuje za poistenca štátu, teda poistné na zdravotné poistenie zaňho platí štát.

Štát je podľa § 11 ods. 7 písm. m) ZZP platiteľom poistného za fyzickú osobu:

1. ktorá poberá náhradu príjmu podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení