dnes je 23.2.2024

Input:

Poistné na zdravotné poistenie zamestnanca v roku 2023

25.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.168 Poistné na zdravotné poistenie zamestnanca v roku 2023

Bc. Monika Gajdošová

Zamestnancom na účely zdravotného poistenia je podľa § 11 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení fyzická osoba, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť s nárokom na príjem zo závislej činnosti, okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek, invalidného výsluhového dôchodku, starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Zdravotne poistený je aj zamestnanec bez trvalého pobytu v SR (cudzinec), ktorý u zamestnávateľa vykonáva zárobkovú činnosť zamestnanca dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy.

Vymeriavacím základom zamestnanca na platenie preddavkov na zdravotné poistenie je príjem plynúci zo závislej činnosti, okrem