dnes je 23.5.2024

Input:

Podpisový poriadok

20.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.6 Podpisový poriadok

JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO): 
   
Názov smernice: Podpisový poriadok 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

(Uviesť orgán obchodnej spoločnosti alebo jeho poradný orgán – napr.:) ....... generálny riaditeľ po prerokovaní v operatívnej porade generálneho riaditeľa ..... (uviesť názov a sídlo zamestnávateľa ) ..... dňa........... vydal:

Smernicu č. ............

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Podpisový poriadok .......... (uviesť názov a sídlo obchodnej spoločnosti) .........