dnes je 23.2.2024

Input:

Písomné poverenie

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.13.1.1 Písomné poverenie

Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

(Logo)

Názov prevádzkovateľa

Adresa sídla

IČO

Poverenie zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov    
Podľa čl. 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR”) v spojitosti s ustanovením § 44 ods. 1 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov”)(ďalej len ako „poverenie”)    
p o v e r u j e m   
titul, meno, priezvisko, funkcia   
zodpovednou osobou za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov v informačných systémoch u prevádzkovateľa:  
   
názov