dnes je 23.5.2024

Input:

Písomná forma dohody o skončení pracovného pomeru

15.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.180 Písomná forma dohody o skončení pracovného pomeru

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Dohoda o skončení pracovného pomeru je jediným dvojstranným právnym úkonom, na základe ktorého dochádza ku skončeniu pracovného pomeru. Obsahom je zhoda subjektov na tom, že i/ pracovný pomer sa rozväzuje a ii/ ku ktorému dňu. Podľa § 60 ods. 2 ZP sa dohoda uzatvára písomne. Nedodržanie písomnej formy však nespôsobuje neplatnosť, pretože takúto sankciu zákon výslovne neustanovuje (§ 17 ods. 2 ZP). Pracovnoprávny kódex tiež nevyžaduje, aby prejavy vôle zamestnávateľa a zamestnanca o nepokračovaní v pracovnom pomere boli na tej istej listine. Písomná forma je splnená aj vtedy, ak písomný návrh na uzatvorenie dohody a jeho písomné prijatie boli urobené samostatne. Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh.