dnes je 16.7.2024

Input:

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

7.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.225 Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Okamžité skončenie pracovného pomeru je  jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru ako zo strany zamestnávateľa, tak zo strany zamestnanca. Okamžité skončenie pracovného pomeru je jednostranným právnym úkonom. V prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa ide o veľmi vážny zásah do postavenia zamestnanca. Preto zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne len z dvoch taxatívne stanovených dôvodov a to, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo ak porušil závažne pracovnú disciplínu. K okamžitému skončeniu pracovného pomeru ako k výnimočnému postupu pristupuje zamestnávateľ, ak nie je možné od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca zamestnával až do uplynutia výpovednej doby, pretože