dnes je 18.6.2024

Input:

Ochrana zdravotne postihnutého zamestnanca v roku 2023

15.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.177 Ochrana zdravotne postihnutého zamestnanca v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Zákonník práce už v základných zásadách zakotvuje povinnosť zamestnávateľov zabezpečovať zamestnancom so zdravotným postihnutím pracovné podmienky umožňujúce im uplatniť a rozvíjať ich schopnosti na prácu s ohľadom na ich zdravotný stav. Okrem toho zakazuje diskrimináciu aj z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia.

V zmysle Zákonníka práce je zamestnancom so zdravotným postihnutím taký zamestnanec, ktorý je uznaný za invalidného podľa zákona o sociálnom poistení, a ktorý svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku. Ide pritom o rozhodnutie Sociálnej poisťovne.

Za invalidného sa považuje taký zamestnanec, ktorý pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v