dnes je 13.7.2024

Input:

Možnosti predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok - správna konštrukcia zabezpečenia pohľadávok

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2 Možnosti predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok - správna konštrukcia zabezpečenia pohľadávok

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Dosiahnutie riadneho a včasného plnenia záväzkov je podmienkou vytvorenia zdravého podnikateľského prostredia.Neplnenie záväzkov druhou zmluvnou stranou môže spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť a môže mať fatálne následky pre ďalší výkon podnikateľskej činnosti. Situácie, keď sa pohľadávka z obchodného styku stane nevymožiteľnou, sú veľmi bežné, a preto je potrebné venovať pozornosť prevencii a snažiť sa zabezpečiť plnenie vhodnou konštrukciou zabezpečenia pohľadávok.

Pri uzatváraní zmlúv je preto potrebné vybrať taký spôsob zabezpečenia záväzkov, ktorý v prípade defektov jednak nahradí ujmu spôsobenú omeškaným alebo vadným plnením,