dnes je 23.2.2024

Input:

Minimálne materské v roku 2024

7.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.227 Minimálne materské v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Zákon o sociálnom poistení neurčuje výšku minimálneho materského. Žiadateľ, ktorý splní podmienky na priznanie materského, no jeho výška nedosiahne ani sumu rodičovského príspevku (t. j. v roku 2024 sumu 345,20 €), bude mať nárok na doplatenie rozdielu medzi výškou vypočítaného materského a sumou rodičovského príspevku, ktorý mu vyplatí príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to od narodenia dieťaťa. Pozor, o doplatenie tohto rozdielu je potrebné príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať, predložiť rozhodnutie o priznaní materského zo Sociálnej poisťovne, z ktorého je zrejmé, že priznaná dávka – materské nedosahuje ani sumu rodičovského príspevku.


Praktický príklad na výpočet rozdielu materského a rodičovského príspevku

Pani Marika žiada o materské. Podmienky, ktoré stanovuje zákon pre jeho