dnes je 18.4.2024

Input:

Malé subjekty

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.19.6 Malé subjekty

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Predkladaný vzorový text registratúrneho poriadku môžu pri tvorbe vlastnej organizačnej smernice na správu registratúry využiť subjekty menšieho charakteru, resp. subjekty s nízkou písomnou produkciou.


Stiahnuť dokument

(N á v r h)

Registratúrny poriadok na správu registratúry ....

.... (názov interného predpisu) z ................... (deň, mesiac a rok) č. ............, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok na správu registratúry ...; (ak sa ustanovenia registratúrneho poriadku vzťahujú aj na zariadenia subjektu, resp. jeho pobočkovú sieť, uviesť aj ich názvy).

V súlade s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vydávam tento ... (názov interného predpisu):

Čl. 1