dnes je 23.2.2024

Input:

Krátenie dovolenky u mužov ktorí sú na otcovskej/rodičovskej dovolenke

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.2.7 Krátenie dovolenky u mužov ktorí sú na otcovskej/rodičovskej dovolenke

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Otázka:

Ako je to s krátením dovolenky u mužov ktorí sú na otcovskej/rodičovskej dovolenke? Môžeme postupovať ako u žien pri rodičovskej dovolenke?

Odpoveď:

Legislatívna úprava: § 105 ZP

Pohľad autora na problematiku: Krátenie dovolenky v jej minimálnej výmere smernica ani judikatúra Súdneho dvora neumožňuje, a to bez ohľadu na charakter dôvodu krátenia dovolenky. Osobitne to platí o neprítomnosti zamestnanca v práci pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo neprítomnosť v práci z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

Časové ohraničenie práva na dovolenku prislúcha do právomoci členských štátov. Ešte v právnej veci Schultz-Hoff – Springer a ďalší Súdny dvor vyjadril, že národná právna úprava môže zakotviť zánik nároku na