dnes je 23.5.2024

Input:

Kontrola legálnosti pobytu cudzincov na pracoviskách

13.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

Kapitoly videa

Webinár zodpovie na otázku, čo kontrolujú kontrolóri z Inšpektorátu práce a iné štátne orgány pri oprávnenosti pobytu a oprávnenosti vykonávať prácu štátnych príslušníkov tretích krajín alebo cudzincov vo všeobecnosti. Prináša stručný prehľad o právnom rámci, ktorý upravuje pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku,  aké dokumenty by zamestnaní cudzinci mali mať so sebou a ako presne sa definuje nelegálne zamestnávanie cudzincov.

Lektor

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.