dnes je 23.2.2024

Input:

Konanie za zamestnávateľa a zastúpenie v pracovnoprávnych vzťahoch

7.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.226 Konanie za zamestnávateľa a zastúpenie v pracovnoprávnych vzťahoch

JUDr. Radim Kochan, PhD., LL.M.

Právna úprava konania (za) zamestnávateľa má svoje špecifiká a osobitosti. Tak, ako prakticky každý pracovnoprávny inštitút. Tieto osobitosti môžu niekedy predstavovať výzvy aj pre najvyššie súdne autority a ich rozhodnutia. Napríklad pokiaľ ide o právnu úpravu zastúpenia alebo o konanie prokuristu v pracovnoprávnych vzťahoch.

Úvodom zhrnieme, ako Zákonník práce (ďalej ak „ZP”) konanie za zamestnávateľa upravuje a teda kto môže za zamestnávateľa právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch podľa § 9 ZP robiť.

Zákonník práce upravuje len konanie (právne úkony a faktické úkony) za zamestnávateľa, pričom toto oprávnenie priznáva výlučne štatutárnemu orgánu, členovi štatutárneho orgánu a zamestnancom. Konanie sa zároveň musí týkať výlučne úkonov